Doprava zdarma

HIV test - rychlý test na přítomnosti viru HIV

HIV 1+2 test

Režim výdeje: Zdravotnické prostředky

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

HIV test - rychlý test na přítomnosti viru HIV si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 796/3 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, nám. Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříkova 1027/2

  • Pilulka Lékárna Hořice, Hořice, Husova 322

  • Pilulka Lékárna Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo náměstí 287/46

  • Pilulka Lékárna Nový Bor, Nový Bor, Liberecká 67

  • Pilulka Lékárna Slavičín, Slavičín, Horní náměstí 112

  • PIlulka Lékárna Turnov, Turnov, Nádražní 1129

  • Pilulka Lékárna Kralovice, Kralovice, Boženy Němcové 44

  • Pilulka Lékárna Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem, Pražská 75/21

  • Pilulka Lékárna Mikulov Dům zdraví, Mikulov, Svobody 220/2

  • PIlulka Lékárna Mikulov Piaristů, Mikulov, Piaristů 989/26

  • Pilulka Lékárna Břeclav, Břeclav, Na Valtické 723

  • Pilulka Lékárna Lednice, Lednice, Pekařská 75

  • PIlulka Lékárna Frýdlant n. Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 271

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

HIV 1+2 test

Výsledky testu HIV-1/2 jsou známy za 10-15 minut. Diagnostická specifičnost testu IQ real test - HIV 1+2 test je 99,71% (1705/1710) a míra výskytu falešných pozitiv byla 0,29% (5/1710).

AKUTNÍ PRIMÁRNÍ INFEKCE (PRIMOINFEKCE)

V průběhu 2. až 6. týdne (nejčastěji 3. a 4. týden) po infikaci HIV se u 60 - 70 % infikovaných osob projeví příznaky připomínající chřipku nebo mononukleózu. (U dalších infikovaných lidí se žádné příznaky neprojeví.) V tomto případě hovoříme o primoinfekci nebo-li akutní primární HIV infekci. U infikovaných jedinců se začnou vytvářet protilátky proti HIV, které bude možno prokázat sérologickým testem v průměru do 2 měsíců od infekce. Stanou se tedy HIV pozitivními.

Detekce protilátek HIV v krevním séru nebo plazmě je nejúčinnější a nejběžnější způsob, jak určit, zda byl jedinec vystaven HIV a jak otestovat krev a krevní produkty na výskyt HIV. Navzdory svým rozdílným biologickým rysům, sérologické aktivity a sekvence genomu HIV-1 a HIV-2 vykazují silnou antigenní křížovou reaktivitu. Většina HIV-2 pozitivních sér může být identifikována za použití sérologických testů na bázi HIV-1.

IQ real test One Step HIV 1+2 test je rychlý test vedoucí ke kvalitativní detekci protilátek na HIV-1 a/nebo HIV-2 ve vzorku krevního séra nebo plazmy. Test využívá kombinaci rekombinantního zlatého konjugátu HIV obaleného bílkovinami a rekombinantních bílkovin HIV k tomu, aby byla selektivně zjištěna protilátka na HIV-1 a HIV-2 v krevním séru nebo plazmě. Geny obalových bílkovin (gp36/41) kódují rekombinantní proteiny HIV, které jsou používány v testovacích sadách.

Testovací procedura

Před samotným testováním přezkoumejte instrukce pro přípravu vzorku a přiveďte testovací zařízení v zapečetěném obalu spolu se vzorky pacienta nebo kontrolní skupiny k pokojové teplotě (15-30 °C). Zapečetěný obal neotevírejte dokud nejste připraveni na provedení testu. 1. Testovací zařízení vyjměte ze zapečetěného obalu. Zařízení označte identifikátory daného pacienta nebo kontrolní skupiny. Následně zařízení položte na povrch, který je plochý, čistý a suchý. 2. Ze sterilní lancety odstraňte bílou krytku, lancetu přiložte k bříšku prstu, stiskem na horní část lancety provedete téměř bezbolestný vpich pro získání vzorku krve. Nepoužívejte pokud je lanceta poškozena. 3. S pomocí pipety nasajte a pomalu přidejte jednu kapku séra/plazmy do otvoru pro vzorky (S). 4. Nádobku ústojného roztoku držte vertikálně a přidejte jednu kapku roztoku do otvoru pro vzorky (S). Lze také použít pipetu, ale je nutné použít novou, z důvodu rizika kroskontaminace. Nasajte a převeďte 2-3 kapky ústojného roztoku do otvoru pro vzorky (S). 5. Čekejte, až se během 10-15 minut objeví zbarvené proužky na testovací kazetě. Výsledky testu interpretujte dle návodu-příbalové informace. Po 20 minutách výsledky neinterpretujte.

1.Diagnostická citlivost

Za účelem evaluace diagnostické citlivosti testu IQ real test One Step HIV 1+2 test byla u vzorků séra / plazmy provedena multicentrální prospektivní studie. Testem IQ real test One Step HIV 1+2 test byl otestován celkový počet 520 pozitivních vzorků od pacientů klinicky diagnostikovaných s infekcí HIV. Tyto výsledky byly porovnány s výsledky testu HIV 1/2 označeného značkou shody CE. 518 z těchto 520 pozitivních vzorků bylo testem určeno jako pozitivní a 2 jako negativní. Tyto dva negativní vzorky byly dále CLIA potvrzeny jako pozitivní. Diagnostická citlivost testu IQ real test One Step HIV 1+2 test byla 99,62% (518/520).

2.Diagnostická specifičnost

Za účelem evaluace diagnostické specifičnosti testu IQ real test One Step HIV 1+2 test byla provedena multicentrální prospektivní studie. Celkový počet 1710 negativních vzorků byl shromážděn od různých populačních skupin, včetně dárců krve, hospitalizovaných pacientů, těhotných žen a pacientů s potenciálně interferujícími nemocemi. Tyto vzorky byly otestovány testem IQ real test One Step HIV 1+2 test a výsledky byly porovnány s těmi testy HIV 1/2 označeného značkou shody CE. 5 z 1710 negativních vzorků bylo testem IQ real test One Step HIV 1+2test určeno jako pozitivní. Diagnostická specifičnost testu IQ real test One Step HIV 1+2 test byla 99,71% (1705/1710) a míra výskytu falešných pozitiv byla 0,29% (5/1710).

3. Analytická citlivost

Reaktivita s Anti-HIV 1/2 Výkonnostním panelem a Světovým panelem Výkonnostní panel Anti-HIV 1/2, složený z 15 členů, a Světový panel složený z 20 členů pocházejících z mnoha různých geografických oblastí reprezentujících 10 podtypů HIV-1 Skupiny M (A, B, C, CRF01_AE, CRF02_AG, D, F, G, H a J) a dvou zástupců HIV-2, byly předmětem testování testem Q real test One Step HIV 1+2test a testem HIV 1/2 označeného značkou shody CE. Výsledky studie prokázaly, že test IQ real test One Step HIV 1+2 test byl schopný detekce HIV 1+2 a že jeho citlivost byla podobná té testu HIV 1/2 licencovaného značkou shody CE. 4. Analytická specifičnost Za účelem evaluace specifičnosti testu IQ real test One Step HIV 1+2test bylo otestováno 115 normálních negativních vzorků a 85 negativních vzorků obsahujících následující sérologické znaky: virus hepatitidy C (HCV), virus hepatitidy B (HBsAg, anti-HBc IgG/IgM a HBsAb), virus hepatitidy A IgM (anti-HAV), virus herpes simplex IgG (HSV), cytomegalovirus (CMV) IgG/IgM, virus Epstein-Barr (EBV) IgG/IgM, lidský T-lymfotropický virus (HTLV), rubeola IgM (RV), anti-E.Coli, Helicobacter pylori (HP) IgG/IgM, syfilis reagin (RPR/TPPA), mycoplasma IgM, C-reaktivní protein (CRP), antistreptolysin O titr (ASOT) a rheumatoidní faktor (RF). Na každém ze vzorků panelu byly provedeny dva testy každého zobou losů testu IQ real test One Step HIV 1+2test. Výsledky prokázaly, že test IQ real test One Step HIV 1+2test se nevyznačuje žádnou významnou křížovou reaktivitu s výše uvedenými sérologickými znaky.

4. Reproduktibilita

Tři losy testu Core tests®=IQ real test One Step HIV 1+2 test byly otestovány s jak pozitivními, tak negativními vzorky za účelem evaluace jeho preciznosti. Výsledné údaje indikovaly, že všechny tři losy byly schopné produkovat přesné a konzistentní výsledky.

Reaktivní výsledky rapid testu HIV 1+2 nemůžou být interpretovány jako absolutně nesporná diagnóza. Pro stanovení finální diagnózy HIV musí být proveden konfirmační test v Národní referenční laboratoři, stejně jako u všech rapid laboratorních testů. Test neobsahuje nebezpečné chemikálie. S použitým testem zacházejte jako s potencionálním infekčním materiálem.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594193070015
Dodavatel na trh: FT REAL UNIMED s.r.o.
Režim výdeje: Zdravotnické prostředky
Výrobce: CORE TECHNOLOGY CO. LTD.

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 299 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím