Pilulka Auto

Ichtoxyl mast 1 x 30 g 5 z 5 1

Ichtoxyl ung.1x30g

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 69 Kč K dispozici 23.1.2018

Ichtoxyl ung.1x30g si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Ichtoxyl mast 1 x 30 g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Ichtoxyl ung.1x30g

Ichtoxyl mast obsahuje jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol. Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení.Perboritan sodný, oxid vápenatý a síran hlinito-draselný působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný stahující účinek. 

ICHTOXYL
mast
Ichthammolum
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má- li stejné příznaky jako Vy. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
 
V této příbalové informaci najdete:
1.Co je Ichtoxyl a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat
3.Jak se přípravek Ichtoxyl užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Ichtoxyl uchovávat
6.Další informace
 
1. CO JE ICHTOXYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Ichtoxyl?
Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthammolum 2.7 g ve 30 g masti.
Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k léčbě infekčních a hnisavých kožních onemocnění, při drobných infikovaných poraněních a plísňových onemocněních, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině (akné).
Ichtoxyl mast obsahuje jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol. Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení.
Perboritan sodný, oxid vápenatý a síran hlinito-draselný působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný stahující účinek.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT ICHTOXYL
Přípravek Ichtoxyl se nesmí užívat
pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek; 
při akutním dráždivém zánětu kůže
při akutním ekzému
na sliznice a do očí
Zvláštní opatrnosti při užívání Ichtoxylu je zapotřebí
Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o způsobu používání Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek Ichtoxyl masti a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Ichtoxyl.
Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Účinná látka ichthamol může zvýšit účinnost některých kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití.
Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro místní používání.
Užívání přípravku Ichtoxyl s jídlem a pitím
Použití léku Ichtoxyl není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Ichtoxyl není jídlem ani nápoji ovlivněn.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl pouze na doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ichtoxyl
Přípravek obsahuje lanolin, nepoužívejte Ichtoxyl pokud jste přecitlivělí na lanolin.
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ICHTOXYL UŽÍVÁ?
Ichtoxyl mast je možno používat bez porady s lékařem na trudovinu (akné) a na drobná infikovaná poranění. O vhodnosti použití masti při jiných onemocněních se poraďte s lékařem.
 
Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití Ichtoxylu:
U dospělých se mast nanáší v tenké vrstvě 2 3krát denně na postižená místa. Děti starší než 1 roka těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl mast pouze na doporučení lékaře. O způsobu použití Ichtoxylu u dětí se poraďte s lékařem.
Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem.
Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Nedojde-li při léčbě Ichtoxylem k ústupu obtíží během 3 dnů nebo dojde-li naopak k jejich zhoršení, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Přípravek nepoužívejte bez vědomí lékaře déle než 2 týdny.
Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření.
Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ichtoxyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů.
 
Nežádoucí účinky:
Méně časté: místní reakce jako je svědění, pálení nebo zčervenání kůže, které jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčení přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem.
Vzácné: příznaky přecitlivělosti zahrnující zduření kůže a výsevy drobných pupínků
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím přerušte léčbu a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK PŘÍPRAVEK ICHTOXYL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 10 - 25 °C, v suchu.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje ICHTOXYL
Léčivá látka je ichthammolum 2,7 g v 30 g masti.
Pomocné látky: perboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda
Jak přípravek ICHTOXYL vypadá a co obsahuje toto balení
Mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny, charakteristického zápachu po ichtamolu, v hliníkové tubě 
s plastovým šroubovacím uzávěrem.
Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g.
Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati, s.r.o.Štrossova 239, 530 03 PardubiceČeská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
2.3.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • lenka trčková, 2015-12-14 08:23:31

  Taková klasika co vždy pomůže

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594002950781
SUKL: 0059982
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Mast
Dodavatel na trh: Herbacos Recordati
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: akné, onemocnění kůže a nehtů
Výrobce: HERBACOS-BOFARMA, S.R.O., PARDUBICE

Hodnocení 5 z 5

 • lenka trčková, 2015-12-14 08:23:31

  Taková klasika co vždy pomůže

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím