Doporučujeme Pilulka Auto

Kinedryl tablety 10 5 z 5 1

Kinedryl tbl. 10

Režim výdeje: Vyhrazené HVLP

Cena: 89 Kč Skladem > 5 ks

Kinedryl tbl. 10 si přes nás též můžete rezervovat v 28 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Kinedryl tablety 10 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Kinedryl tbl. 10

Kinedryl tablety se užívají k profylaxi a léčbě kinetóz (nevolnost při jízdě automobilem, letadlem, vlakem, lodí). 

Složení a léková forma: Jedna tableta obsahuje 25 mg moxastin teoklátu (moxastini teoclas) a 30 mg kofeinu (coffeinum anhydricum). Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz SPC*.

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetikum, antivertiginózum. ATC kód: A04AD

 

Terapeutické indikace: Profylaxe a léčba kinetos (nevolnost při jízdě automobilem, letadlem, vlakem, lodí). Terapie vertiga, nauzey a vomitu při vestibulárních poruchách. Antivertiginózní účinek se využívá při léčbě Meniérovy choroby.

 

Dávkování a způsob podávání: Dávkování a doba léčby jsou individuální a závisí na indikaci, klinickém obrazu a citlivosti pacienta.

Dospělí

1 tableta 60 minut před začátkem cesty. Při dlouhotrvajícím cestování stačí podávat ½ – 1 tabletu v intervalu 2 – 3 hodin. V terapii akutně vzniklé kinetosy se užívají 2 tablety jednorázově, při nedostatečném účinku potom v intervalech 30 minut ½ – 1 tabletu až do dávky 4 tablet. Při náhlém zvracení je účelnější počáteční dávku 2 tablet nepodat najednou, ale rozdělenou do 4 dávek v intervalu několika minut.

Děti do 15 let

Dětem ve věku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve věku 6 – 15 let ¼ - ½ tablety. První dávka se užije 60 minut před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím cestování se může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin. 

Děti do 2 let

Přípravek Kinedryl se nemá podávat dětem do 2 let.

Meniérova choroba a další vestibulární poruchy

Dospělí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tablet denně. Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.

 

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, akutní intoxikace léky tlumícími CNS, terapie inhibitory MAO včetně období 14 dní po jejím ukončení, glaukom s úzkým úhlem, retence moči při obstrukci močových cest, hypertrofie prostaty, obstrukce trávícího systému, ulcerózní kolitida, gravidita a laktace, děti ve věku do 2 let. Kinedryl je nevhodný ve všech případech, kde je nežádoucí únava a ospalost.

Opatrnosti je třeba u epilepsie.

 

Zvláštní upozornění: Současným užitím alkoholu a léků s tlumivým účinkem se zvýrazní tlumivý účinek přípravku na CNS i při běžném dávkování. Při dlouhodobějším užívání je nutno akceptovat snižování účinnosti nepřímých antikoagulancií, je nutné sledovat hemokoagulační parametry, při podávání perorálních antidiabetik je nutná kontrola glykémie a případná úprava terapie. Zvýšená opatrnost je potřeba při podání léků pacientům se závažným kardiovaskulárním onemocněním a epilepsií, peptickým vředem, hyperfunkcí štítné žlázy, při těžké poruše funkcí jater, při akutních horečnatých stavech, při závažné hypoxii a cor pulmonale.

 

U dětí je možný vznik excitace a výskyt křečí.

 

Staří lidé mají zvýšenou citlivost na anticholinergní účinky přípravku (sucho v ústech, poruchy mikce), může u nich vzniknout zmatenost, hypotenze, ale i paradoxní excitační reakce. Lék může ovlivnit pozitivitu alergenových kožních testů, proto je potřeba Kinedryl několik dní před testy nepodávat.

 

Během terapie přípravkem Kinedryl je třeba vyvarovat se pití alkoholických nápojů. Přípravek může v ojedinělých případech provokovat status epilepticus. Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

 

Interakce: Lék zvyšuje sedativní účinek jiných centrálně tlumivých látek včetně alkoholu, hypnotik, sedativ a spazmolytik. Moxastin teoklát potencuje antimuskarinový účinek ostatních animuskarinik jako je atropin a tricyklická antidepresiva. Snižuje účinek nepřímých antikoagulancií, perorálních antidiabetik, hydantionů, steroidů a steroidních kontraceptiv. Účinnost léku zvyšují inhibitory monoaminooxidázy a inhibitory acetylcholinesterázy, hypnosedativní působení zvyšuje zejména alkohol, hypnotika, sedativa, neuroleptika a anxiolytika. Účinnost léku snižují barbituráty a pyrazolonové deriváty. Při současném podání kofeinu a sympatomimetik nebo jiných xantinových derivátů se zvýrazňují jejich bronchodilatační a nežádoucí účinky.

 

Těhotenství a kojení: Moxastin teoklát i kofein procházejí placentární bariérou a do mateřského mléka.

Podávání přípravku Kinedryl je v graviditě a v průběhu kojení kontraindikované.

 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Kinedryl ovlivňuje nepříznivě pozornost pacienta a jeho schopnost soustředění. Tlumivý účinek se i při běžném dávkování projevuje ospalostí a malátností. Pacientova schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla může být při použití přípravku Kinedryl negativně ovlivněna. Přípravek Kinedryl není určen pro řidiče, piloty letadel a obsluhu strojů.

 

Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky se vyskytují u 20 – 30 % pacientů. Projevují se celkovým útlumem, spavostí, slabostí, poruchami koncentrace.

Výjimečně se může rozvinout zvýšená podrážděnost a bolest hlavy, sucho v ústech, snížená sekrece bronchů, zastřené vidění, těžkosti s močením a retence moči, obstipace, zvýšení žaludečního refluxu. Starší lidé jsou citlivější na nežádoucí účinek antihistaminik, včetně antimuskarinového účinku, sedace a hypotenze. Při vyšších dávkách mohou nastat poruchy srdečního rytmu. Ve vyjímečných případech může u citlivějších osob užití léku vyvolat místní podráždění trávícího traktu, které se může projevit průjmem, zácpou, případně nauzeou.

 

V ojedinělých případech se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce většinou s kožními projevy. Velmi vzácné jsou poruchy krvetvorby s agranulocytózou, leukopenií a trombocytopenií, které vznikají na imunologickém podkladě.

 

Zejména u mladších dětí může dojít k paradoxní excitaci a vzácně i ke vzniku epileptických paroxysmů.

 

Předávkování: Projevuje se antimuskarinovou, gastrointestinální, extrapyramidovou a další CNS symptomatikou. U dětí převažuje stimulace CNS nad útlumem – ataxie, excitace, halucinace, křeče, tremor, psychotické projevy. Může nastat hyperpyrexie. Následuje kóma a kardiorespirační kolaps. U dospělých nastává častěji útlum CNS – ospalost, malátnost, křeče. V závažnějších případech nastává respirační selhání, poruchy elektrolytové rovnováhy a kardiorespirační kolaps.

 

K základním opatřením při předávkování nebo intoxikaci patří přerušení terapie a v případě potřeby dostatečná ventilace a oxygenace, výplach žaludku, podání salinických projímadel. Možné je podání aktivního uhlí v obvyklých dávkách (úvodní dávka 25 – 100 g, v případě potřeby dále 12,5 g každou hodinu, nebo 25 g každé 2 hodiny, či 50 g každé 4 hodiny).

Při výskytu epileptických paroxysmů je potřeba aplikovat benzodiazepiny (např. diazepam nitrožilně, nitrosvalově či rektálně).

 

Farmakokinetické vlastnosti: Moxastin teoklát se podobně jako ostatní H1-antihistaminika relativně rychle absorbuje a distribuuje do tkání. Účinek moxastin teoklátu nastupuje během 10 až 15 minut, maximálního účinku je dosaženo do 1 hodiny a tento účinek setrvává přibližně 2 hodiny. Distribuuje se do celého organizmu, přechází přes všechny bariéry a do mateřského mléka. Metabolizuje se v játrech mikrozomálním enzymatickým systémem a vylučuje se močí.

 

Kofein se rychle absorbuje z gastrointestinálního traktu, rozsáhle se distribuuje v organismu, rychle vstupuje do CNS a do slin. Prostupuje přes placentární a hematoencefalickou bariéru. Do mateřského mléka přestupuje v koncentracích, které odpovídají 50 – 76 % koncentrací plazmatických. Váže se z 25 – 35 % na plazmatické bílkoviny. Biostransformuje se v játrech (80 %) a močí se vylučuje řada metabolitů (asi 4 % ve formě teofylinu). 1 % se vylučuje ve formě nezměněné látky. Biologický poločas eliminace kofeinu je 3 – 7 hodin.

 

Druh obalu a velikost balení: blistr (bezbarvý průhledný PVC/Al), krabička. Velikost balení 10 tablet.

 

Opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

 

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Noventis, s. r. o., Filmová 174, 761 79 Zlín, Česká republika

 

Registrační číslo: 20/195/69-S/C

 

Datum registrace: září 1969/ 15.12.2010

 

Datum revize textu: 15. 12. 2010

 

Tento léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jeho výdej není vázán na lékařský předpis. Další informace jsou dostupné na adrese Noventis, s. r. o., Filmová 174, 761 79 Zlín, Česká republika, www.noventis.cz.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Martina Rentová, 2016-07-26 11:50:17

  Starší syn a ja bez toho nedáme dlhšiu cestu ani náhodou. Teda ja dám, ale musím řídit. Jakmile sadnem ako spolujazdec, problém. Kinedril stačí aj pol tabletky dávať, ak sa necestuje niekam 10 hodín. Naša pravidelná domáca zásoba - bohužiaľ nám iné typu zázvorové lízátka, nikdy nepomohlo.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8595014730033
SUKL: 0017996
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Noventis s.r.o.
Režim výdeje: Vyhrazené HVLP
Trápí mě: zažívací obtíže
Výrobce: Noventis s.r.o., Zlín

Hodnocení 5 z 5

 • Martina Rentová, 2016-07-26 11:50:17

  Starší syn a ja bez toho nedáme dlhšiu cestu ani náhodou. Teda ja dám, ale musím řídit. Jakmile sadnem ako spolujazdec, problém. Kinedril stačí aj pol tabletky dávať, ak sa necestuje niekam 10 hodín. Naša pravidelná domáca zásoba - bohužiaľ nám iné typu zázvorové lízátka, nikdy nepomohlo.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím