Linola-Fett krém 1 x 50 g 5 z 5 1

Linola-Fett crm.1x50g

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 129 Kč 124 Kč K dispozici 27.4.2017

Linola-Fett krém 1 x 50 g si přes nás též můžete rezervovat v 25 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Linola-Fett krém 1 x 50 g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Linola-Fett crm.1x50g

Linola Fett je mastný krém (obsah lipidů 65 %) s vynikající snášenlivostí. Působí protizánětlivě a podporuje přirozenou regeneraci kůže.  

Linola Fett je vhodná pro léčbu kožních onemocnění spojených se suchou kůží (atopická dermatitida, chronická forma lupénky), v období vysazení kortikoidů při léčbě dermatóz a ekzémů, k ošetření popraskané kůže (např. škodlivinami v pracovním procesu) a u dětí v zimním období k ochraně obličeje před omrznutím.

Bez konzervačních látek.

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Linola - Fett musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Linola - Fett a k čemu se používá. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola - Fett používat. 

3. Jak se přípravek Linola - Fett používá. 

4. Možné nežádoucí účinky. 

5. Jak přípravek Linola - Fett uchovávat. 

6. Další informace. 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

TYP LÉČIVA (FARMAKOTEREPEUTICKÁ SKUPINA) 

Linola - Fett je dermatologikum (přípravek na kůži). 

Léčivou látkou přípravku Linola - Fett je 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C 18:2-

mastných kyselin) ve 100g krému. 

Linola - Fett je krém typu o/v emulze. 

Linola - Fett krém obsahuje kyselinu linolovou a 9, 11-oktadekadienovou ze skupiny 

nenasycených mastných kyselin. 

Přípravek Linola - Fett se používá k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického 

ekzému (neurodermitis) v subakutním (méně prudkém) až chronickém (vleklém) stadiu. 

Přípravek Linola - Fett je vhodný pro dospělé i děti každého věku s výjimkou náhlého 

zhoršení kožních onemocnění (ekzémy, virová a bakteriální onemocnění). 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LINOLA-FETT POUŽÍVAT. 

Linola - Fett nesmí být používána při přecitlivělosti(alergii) na nenasycené mastné kyseliny, 

podzemnici olejnou, soju, cetylstearylalkohol, tuk z ovčí vlny (lanolin) nebo jinou složku 

přípravku. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí 

 

Cetylstearylalkohol, podzemnicový olej a lanolin mohou vyvolat lokálně ohraničené kožní 

reakce (např.kontaktní dermatitidu- zánět kůže). 

Butylhydroxytoluen (E 321, je z tuku z ovčí vlny) může vyvolávat místní kožní reakce (např. 

kontaktní dermatitidu), podráždění očí a sliznic. 

Podzemnicový olej může vzácně vyvolat těžkou alergickou reakci. 

Odolnost proti protržení a bezpečnost kondomu je snížena, je-li současně 

v anogenitální oblasti (pohlavních orgánů a konečníku) použit krém Linola-Fett, protože 

přípravek obsahuje vazelínu. 

 

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti používání 

přípravku Linola-Fett s lékařem. Pokud se do 1 měsíce příznaky onemocnění nezlepší nebo 

se projeví nežádoucí účinky léku, je nutná lékařská kontrola. O vhodnosti současného užívání 

jiných volně prodejných léků se poraďte s lékařem. 

Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte přípravek Linola-Fett . 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Interakce dosud nejsou známy. 

 

Těhotenství a kojení: 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Pro použití v době těhotenství nejsou žádná omezení. 

Po dobu kojení by neměla být Linola - Fett nanášena na oblast prsou, aby kojenec 

nepřišel do styku s účinnými látkami krému. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Linola - Fett nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LINOLA FETT POUŽÍVÁ 

Linola - Fett nanášejte dle potřeby několikrát denně rovnoměrně na vysušenou kůži, použití 

2x denně je dostačující. 

Linola - Fett používejte do zlepšení stavu kůže, případně dle doporučení ošetřujícího lékaře. 

Snášenlivost přípravku byla prokázána až na 4 týdny. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Linola - Fett nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Časté nežádoucí účinky: ( 1% - 10%) výskyt lokálních kožních reakcí (např.kožní 

dermatitida), se zarudnutím a pálením nebo svěděním kůže. 

Vzácné nežádoucí účinky: ( 0,01% - 0,1%) podzemnicový olej může vyvolat těžkou 

alergickou reakci. 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): může se vyskytnout otok kůže. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 30 C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu jako: Použitelné 

do 

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Linola - Fett obsahuje: 

Léčivá látka: 

100g krému obsahuje 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin). 

 

Pomocné látky: Butylbenzylpropionaldehyd, decyl-oleát, mikrokrystalický vosk, bílý vosk,

ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát, 

hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol, 

magnesium-stearát, tvrdý parafin, tekutý parafin, alkoholy tuku z ovčí vlny, 

betakaroten, čištěný slunečnicový olej, bílá vazelína. 

 

7. Jak přípravek LINOLA - FETT vypadá a co obsahuje toto balení: 

 

Lékovou formou přípravku je krém. Linola Fett je slabě nažloutlý, hladký krém 

Velikost balení: 15g, 25g, 50g, 75g, 100g, 150g, 250g, 2x250g 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

 

Dr.August Wolff GmbH Co.KG Arzneimittel 

Sudbrackstrasse 56 

D-33611 Bielefeld 

Německo 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 

registraci: 

Medac, spol. s r.o. 

Sirotkova 45 

616 00 Brno 

Tel.: 541 240 837 

www.medac.cz 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.1.2013

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Milada Papíková, 2015-03-20 19:50:52

  doporučeno dětskou lékařkou, jde o hodně mastnou mastičku , v porovnání s Bepanthenem ale mastí málo, nicméně na opruzeninky třeba v podpaží je super, nenechává bílé čárky jako jiné mastičky, doporučuji

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594156270087
SUKL: 0060091
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Krém
Dodavatel na trh: Dr. August Wolff & Co. KG Arzneimittel
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: onemocnění kůže a nehtů, vlasy, nehty, pokožka
Výrobce: DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG, BIELEFELD

Hodnocení 5 z 5

 • Milada Papíková, 2015-03-20 19:50:52

  doporučeno dětskou lékařkou, jde o hodně mastnou mastičku , v porovnání s Bepanthenem ale mastí málo, nicméně na opruzeninky třeba v podpaží je super, nenechává bílé čárky jako jiné mastičky, doporučuji

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím