Pilulka Auto

Lopacut 2 mg perorální tablety film 10 x 2 mg

Lopacut 2mg por.tbl.flm. 10x2mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 94 Kč K dispozici 23.5.2018

Lopacut 2mg por.tbl.flm. 10x2mg si přes nás též můžete rezervovat v 30 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Lopacut 2 mg perorální tablety film 10 x 2 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 869/1 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 796/3 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, nám. Přátelství 665 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Nám. T.G.M. 33/27 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříkova 1027/2 1027/2

  • Pilulka Lékárna Niké, Hořice, Husova 322 322

  • Pilulka Lékárna Nový Bor, Nový Bor, Liberecká 67 67

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Lopacut 2mg por.tbl.flm. 10x2mg

Přípravek Lopacut obsahuje loperamid - hydrochlorid. Lopacut se používá k úlevě od příznaků náhlého, krátkodobého průjmu (akutní průjem) u dospělých a  dospívajících starších 12 let. Lopacut zahušťuje stolici a snižuje její častost.   

potahované tablety 

loperamidi hydrochloridum 

 

 

V příbalové informaci naleznete 

1. Co je Lopacut a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lopacut užívat 

3. Jak se Lopacut užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak Lopacut uchovávat 

6. Další informace 

 

 

1. CO JE LOPACUT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Lopacut obsahuje loperamid- hydrochlorid . Patří do skupiny protiprůjmových léků. 

Lopacut se používá: 

k úlevě od příznaků náhlého, krátkodobého průjmu (akutní průjem) u dospělých a 

dospívajících starších 12 let. 

 

Lopacut zahušťuje stolici a snižuje její častost. 

Lékař může tento přípravek předepsat i pro jiné účely. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LOPACUT UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Lopacut 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loperamid nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Lopacut, 

jestliže máte ve stolici krev nebo trpíte průjmem s vysokými horečkami, 

jestliže trpíte zánětem tlustého střeva (colitis ulcerosa nebo pseudomembranózní kolitida po 

užívání antibiotik), 

jestliže trpíte enterokolitidou zapříčiněnou invazivním organismem, jako je Salmonella, Shigella a 

Campylobacter 

pokud je postup potravy střevem již tak pomalý, např. pokud máte zácpu nebo máte vzduté 

břicho, 

jestliže trpíte dlouhodobým průjmem (chronický průjem). 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Lopacut musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Přípravek Lopacut nepodávejte dětem mladším 12 let. 

Zvláštní opatrnosti při použití Lopacut je zapotřebí 

Používání přípravku Lopacut může zakrývat příznaky náhlého zhoršení dlouhotrvajícího 

zánětu v žaludku a ve střevech (chronická zánětlivá onemocnění střev). 

Léčba přípravkem Lopacut mírní příznaky, ale neléčí příčinu. Před dlouhodobou léčbou je 

proto nutno zjistit, jaká je příčina průjmu a tu léčit především. 

Pokud náhlý průjem neustane po dvou dnech léčby, léčbu ukončete a poraďte se s lékařem. 

Pokud se objeví příznaky zácpy nebo sníženého (zpomaleného) pohybu střev, léčbu ukončete 

a poraďte se s lékařem. 

Jestliže máte poruchu funkce jater, musíte se před zahájením léčby přípravkem Lopacut 

poradit s lékařem. 

Při průjmu ztrácíte hodně tekutin. Je proto důležité, abyste ztrátu tekutin nahrazoval/a pitím 

dostatečného množství tekun. 

Pokud máte AIDS, musíte léčbu přípravkem Lopacut ukončit při prvních příznacích vzdutého 

břicha. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Léčbu přípravkem Lopacut mohou ovlivnit jisté léky popřípadě přípravek Lopacut může mít vliv na 

jisté léky, pokud se používají současně. Takovými léčivy jsou například: 

 

cholestyramin (snižuje hladiny cholesterolu v séru) může snižovat vstřebávání přípravku 

Lopacut. 

chinidin (upravuje srdeční rytmus) 

verapamil (snižuje krevní tlak) 

ritonavir (proti HIV/AIDS) 

cyklosporin (imunosupresivum) 

erythromycin a clarithromycin (antibiotika) 

itrakonazol a ketokonazol (léky proti plísním) 

desmopressin (používá se k léčbě diabetes insipidus a nočního pomočování) 

anticholinergika (používají se k léčbě Parkinsonovy choroby a astmatu) mohou účinky 

přípravku Lopacut zesilovat tím, že zpomalují vyprazdňování žaludku a střev. 

 

Pokud užíváte kterékoli z výše uvedených léčiv, poraďte se předtím, než začnete přípravek Lopacut 

užívat, se svým lékařem. 

 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

O používání loperamidu během těhotenství není dostatek údajů, proto, pokud jste těhotná, se poraďte 

se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Lopacut užívat. 

 

Loperamid prochází do mateřského mléka, proto se jeho užívání během kojení nedoporučuje. Předtím, 

než začnete přípravek Lopacut užívat během kojení, se poraďte se svým lékařem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Během léčby přípravkem Lopacut se může objevit únava, závratě a ospalost. 

 

Vy sám (sama) jste zodpovědný(á) za zhodnocení, zda jste ve stavu umožňujícím řídit nebo provádět 

úkoly vyžadující zvýšenou pozornost. Jedním z faktorů, které mohou mít vliv na Vaši schopnost tyto 

činnosti vykonávat, jsou účinky a/nebo nežádoucí účinky používaných léčiv. Popis těchto účinků a nežádoucích účinků lze nalézt v jiných částech této příbalové informace. Přečtěte si celou příbalovou 

informaci, kde uvedené údaje naleznete. Pokud se u Vás objeví účinky ovlivňující Vaši pozornost, 

neměl(a) byste řídit ani obsluhovat žádné stroje. 

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

3. JAK SE LOPACUT UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Lopacut přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým 

lékařem nebo lékárníkem. 

 

Použití u dospělých a dospívajících starších 12 let 

Počáteční dávka je 2 tablety, následuje 1 tableta po každé řídké stolici, nikoli však dříve než 2 až 3 

hodiny po počáteční dávce. Maximální denní dávka nesmí přesáhnout 6 tablet u dospělých (maximální 

denní dávka 12 miligramů) a 4 tablety u dospívajících (maximální denní dávka 8 miligramů). Bez 

porady s lékařem nesmíte přípravek Lopacut užívat déle než 2 dny. 

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Lopacut, než jste měl/a 

Jestliže jste užil/a více přípravku Lopacut, než jste měl/a nebo pokud tento lék užilo náhodou dítě, 

obraťte se prosím na svého lékaře nebo nemocnici, kde zhodnotí možná rizika a poradí, jaké kroky 

dále učinit. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lopacut nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Přestaňte přípravek Lopacut užívat a ihned se obraťte na svého lékaře, jestliže se u Vás objeví 

následující příznaky: 

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, potíže s polykáním a dušnost (angioedém) a/nebo kopřivka 

(rovněž známá jako urtikárie) 

těžké podráždění, zarudnutí nebo tvorba puchýřů na kůži, v ústech, očích a na pohlavních

orgánech (bulózní erupce včetně Stevens-Johnsonova syndromu, erythema multiforme a 

toxické epidermální nekrolýzy). 

 

Následující přehled obsahuje dosud hlášené nežádoucí účinky s uvedení četnosti jejich výskytu. 

 

Časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelů ze 100): 

zácpa 

plynatost 

křeče v břiše a kolika 

pocit nevolnosti 

závrať 

bolesti hlavy 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelů z 1 000) 

spavost (somnolence) 

sucho v ústech 

bolesti břicha 

břišní diskomfort 

bolesti horní poloviny břicha 

zvracení 

poruchy trávení (dyspepsie) 

vyrážka 

 

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelů z 10 000) 

ztráta vědomí 

nedostatek rozhodujících rozpoznávacích funkcí a snížená úroveň vědomí (stupor) 

snížená úroveň vědomí 

abnormální vzestup svalového napětí (hypertonie) 

abnormality v koordinaci pohybů 

zúžení zorniček (mióza) 

potíže s močením (zadržování moči) 

ucpání střev /střevní neprůchodnost (ileus) 

nadýmání (břišní distenze) 

zvětšené tlusté střevo (megakolon včetně toxického megakolon) 

alergické (hypersenzitivní) reakce 

kopřivka 

svědění kůže (pruritus) 

rychlý otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (angioedém) 

těžké změny na kůži a sliznicích (bulózní výsev , tj. puchýřnatá vyrážka) 

únava 

 

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

ospalost 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

 

5. JAK LOPACUT UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete poškození tablet nebo pokud mají jakkoli špatný vzhled. 

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Lopacut obsahuje 

Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum, 2 mg v jedné tabletě. 

 

Pomocnými látkami jsou: 

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, 

koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát. 

 

Potah tablety: polydextrosa, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171) a makrogol. 

Jak Lopacut vypadá a co obsahuje toto balení 

Vzhled: 

Tablety jsou bílé, kulaté a vypouklé s logem 6. Průměr je 8 mm. 

 

Velikosti balení: 

8 a 10 potahovaných tablet v blistru

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 6410530087305
SUKL: 0159559
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Vitabalans
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: zácpa/průjem
Výrobce: Vitabalans OY, Hämeenlinna

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím