Pilulka Auto

MedExpecto Vicks sirup med+zázvor 1x180ml/2400mg 5 z 5 1

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 129 Kč K dispozici 24.1.2018

MedExpecto Vicks sirup med+zázvor 1x180ml/2400mg si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

MedExpecto Vicks sirup med+zázvor 1x180ml/2400mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

MedExpecto Vicks sirup med+zázvor 1x180ml/2400mg

K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku nachlazení a chřipkových onemocnění a akutního zánětu průdušek.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor 

Léčivá látka: guaifenesinum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a 

Zázvor musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Vyhledejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 35 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívat

3. Jak se přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ

Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je lék, který napomáhá vykašlávání hlenu z dýchacích 

cest.

 

Indikace k použití:

 

K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku:

- nachlazení a chřipkových onemocnění,

- akutního zánětu průdušek.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO 

VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR UŽÍVAT

Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se nesmí používat

- jestliže je pacient přecitlivělý (alergický) na guaifenesin, levomentol nebo na kteroukoli další složku 

přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je zapotřebí

- v případě zhoršené funkce ledvin,

- v případě onemocnění myasthenia gravis, onemocnění imunitního systému, u něhož při námaze dochází k 

rychlé únavě svalů,

- v případě chronického nebo trvalého kašle spojeného s astmatem, chronickým zánětem průdušek, rozedmou 

plic nebo v důsledku kouření,

- u dětí do 14 let věku,

- v případě závažného onemocnění trávicího traktu.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor může zvyšovat účinek:

- sedativ,

- léků snižujících svalové napětí, které se používají například během celkové anestézie při chirurgickém 

zákroku.

Užívání přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor s jídlem a pitím

Bez omezení

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost guaifenesinu v těhotenství a při kojení nebyla jednoznačně stanovena. Jestliže jste těhotná nebo 

kojíte, tento přípravek používejte pouze na radu lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem k obsahu alkoholu může přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor ovlivnit schopnost 

řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

 

Tento léčivý přípravek obsahuje tyto složky:

Sacharóza. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým 

lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 15 ml léčivého přípravku obsahuje 5,5 g sacharózy 

(cukru) odpovídající 0,46 chlebové jednotky. To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kterým je předepsána 

diabetická dieta.

Obsahuje 5 % (obj.) alkoholu. Při dodržení dávkování obsahuje jedna dávka (15 ml) 0,63 g alkoholu. 

Riziko škodlivých účinků se může vyskytnout u pacientů s onemocněním jater, alkoholickým 

onemocněním, epilepsií, organickým poškozením mozku, u těhotných a kojících žen a u dětí. Může dojít k 

omezení nebo znásobení účinků jiných léků.

Sodík. 15 ml přípravku obsahuje 1,3 mmol (30 mg) sodíku. To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kterým je 

předepsána dieta s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR UŽÍVÁ

Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se má užívat přesně podle pokynů v této příbalové 

informaci.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Pokud Vám lékař nepředepíše jiné dávkování, užívejte léčivý přípravek následovně:

Dospělí a dospívající starší 14 let: užívejte 200 mg guaifenesinu, tj. 15 ml (jednu plnou odměrku, až po 

vyznačenou linku) každé 4 hodiny. Maximálně 6 dávek denně.

Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Neužívejte sirup před spaním.

Způsob podání

Lahvičku před použitím protřepte.

Dětský bezpečnostní uzávěr zatlačte směrem dolů a současně otočte ve směru šipky.

Doba trvání léčby

Samoléčba přípravkem MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor nemá trvat déle než 35 dní. Nedojde-li 

během tohoto období k významnému zlepšení, a jestliže vykašlávání hlenu pokračuje nebo kašel neustupuje, 

vyhledejte lékařskou pomoc, neboť by se mohlo jednat o závažnější onemocnění. Přípravek MedExpecto 

Vicks Sirup Med a Zázvor se smí používat maximálně po dobu dvou týdnů.

 

Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se domníváte, že účinky léčivého přípravku 

jsou příliš silné nebo příliš slabé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor, než jste měl(a)

Mírné či středně závažné předávkování může vyvolat závratě, trávicí potíže, nevolnost, zvracení či pokles 

svalového napětí. V případě silného předávkování může dojít k nadměrnému podráždění, zmatenosti a 

depresi dechu. V takovém případě vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc. Byly hlášeny vzácné případy 

močových či ledvinových kamenů u těch pacientů, kteří dlouhodobě užívali velké množství guaifenesinu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Nezdvojujte následující dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek z důvodu vedlejších účinků, poraďte se s lékařem, jak 

tyto vedlejší účinky zmírnit. Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek, protože jeho účinky nebyly 

uspokojivé, poraďte se s lékařem, jaké jiné léky můžete používat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Nežádoucí účinky jsou zařazeny podle frekvence do těchto kategorií:

Velmi časté: u více než 1 z 10 pacientů

Časté: u 110 ze 100 pacientů

Méně časté: u 110 z 1 000 pacientů

Vzácné: u 110 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 pacientů

Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

Gastrointestinální poruchy

Vzácné: poruchy trávení včetně nevolnosti, zvracení či průjmu.

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti, které mohou být závažné, jako je obtížné polykání, edém (otok) 

v obličeji, na rtech, jazyku či v krku, silné svědění spojené s vyrážkou nebo otokem kůže, hluboké 

bezvědomí (kóma), zmatenost (dezorientace), pomalá srdeční frekvence (bradykardie), zúžení průdušek, 

obtížné dýchání (dyspnoe), příliš málo bílých krvinek (granulocytopenie) a anafylaktický šok.

Těmto typům reakcí může předcházet horečka, závratě, nevolnost, zvracení, žaludeční křeče, pálení žáhy 

nebo bolest.

Pacienti, kteří jsou citliví na levomentol, mohou zaznamenat reakce z přecitlivělosti včetně dyspnoe.

Pokud zaznamenáte jakékoli závažné vedlejší účinky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vytištěné na štítku nebo krabičce za 

EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje

Léčivou látkou je guaifenesinum (15 ml sirupu obsahuje 200 mg guaifenesinu)

 

Pomocnými látkami jsou:

sacharosa, propylenglykol, ethanol 96% (V/V), natrium-citrát, sodná sůl sacharinu, kyselina citronová, 

makrogol-stereát, aroma medové-zázvorové, tekuté sporýšové aroma, natrium-benzoát, polyethylenoxid, 

sodná sůl karmelosy, levomenthol, čištěná voda.

Jak přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutohnědý viskózní sirup

Sirup 120 ml, 180 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus, Německo

Výrobce

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Schwalbach am Taunus, Německo

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma

Maďarsko GuaifenoMed Wick 200 mg/15 ml méz és gyömbér ízű szirup

Polsko Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

7.12.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Daniela Kelečeniova, 2017-06-13 11:47:55

  Asi najefektívnejší sirup na kašel, ktorý som zatial vyskúšala.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 5410076669998
SUKL: 0171870
Značka: VICKS
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Sirup
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: vlhký kašel a špatné odkašlávání
Výrobce: Procter & Gamble Pharmaceuticals Ltd., Egham

Hodnocení 5 z 5

 • Daniela Kelečeniova, 2017-06-13 11:47:55

  Asi najefektívnejší sirup na kašel, ktorý som zatial vyskúšala.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím