Nicorette inhalátor 15mg inh.liq. 20x15mg

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Nicorette inhalátor 15mg inh.liq. 20x15mg

Inhalátor NICORETTE® patří do skupiny léků náhradní nikotinové léčby a je jediným přípravkem řady NICORETTE®, který zohledňuje fyzické i psychické aspekty kouření. Hodí se pro kuřáky, kterým chybí pocit držení cigarety v ruce. 

Nicorette inhalátor 15 mg 
tekutina k inhalaci 
nicotinum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nicorette inhalátor 15 mg 
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6 týdnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud 
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Nicorette inhalátor 15 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nicorette inhalátor 15 mg používat 
3. Jak se Nicorette inhalátor 15 mg používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Nicorette inhalátor 15 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. CO JE NICORETTE INHALÁTOR 15 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg patří do skupiny léků používaných k odvykání kouření.
 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy 
po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření 
kuřákům motivovaným přestat kouřit. 
 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg slouží rovněž jako podpůrný přípravek k překonávání dočasné 
abstinenční fáze kouření nebo ke snadnějšímu snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků 
neschopných nebo neochotných přestat kouřit. 
 
Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat 
nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette inhalátor 
15 mg můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - po určitou dobu budete 
svému tělu pomocí přípravku Nicorette inhalátor 15 mg dodávat malá množství nikotinu, který je 
v přípravku obsažen v čisté formě a nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením. 
Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku. 
 
Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, 
NEŽ ZAČNETE NICORETTE INHALÁTOR 15 MG POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte přípravek Nicorette inhalátor 15 mg 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo na další složku přípravku levomenthol. 
2/6 
Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg je zapotřebí 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg používejte pouze po poradě s lékařem v těchto případech: 
- pokud jste v minulosti prodělal/a závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 
4 týdnech byl/a léčen/a v nemocnici z důvodu srdeční nevolnosti (jako jsou např. cévní mozková 
příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris) 
- pokud jste podstoupil/a transplantaci srdečně-cévního bypassu nebo angioplastiku (plastiku cév) 
- trpíte-li neléčeným vysokým krevním tlakem 
- trpíte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin 
- máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu 
- trpíte-li hypertyreózou (nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy) nebo feochromocytomem 
(typ nádoru nadledvin) 
- máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy 
 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nemá být používán bez doporučení lékaře osobami do 18 let. 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg není určen nekuřákům. 
 
Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné 
příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Inhalátor, včetně použitých 
náplní, proto uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, 
užíváte-li léčivé přípravky obsahující theofylin, takrin, klozapin, ropinirol, imipramin, olanzapin, 
klomipramin, fluvoxamin, flekainid nebo pentazocin. 
 
Používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg s jídlem a pitím 
Účinek přípravku není závislý na příjmu potravy nebo nápojů. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto byste měla v těhotenství 
nebo v období kojení přestat kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin. 
Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množství, které může být škodlivé pro kojence. 
 
Nedokážete-li přestat kouřit bez přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette 
pouze po poradě s lékařem. 
 
Doporučil-li Vám Váš lékař používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg i přestože kojíte, 
nepoužívejte přípravek během 2 hodin před kojením, ale co nejdříve po kojení. Snížíte tak množství 
nikotinu v mateřském mléce. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE INHALÁTOR 15 MG POUŽÍVÁ 
 
Děti a mladiství 
Bezpečnost a účinnost u dětí a mladistvých kuřáků nebyla posuzována. 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nemají používat děti a mladiství do 18 let. 
 
Dospělí (včetně starších osob) 
3/6 
Během léčby přípravkem Nicorette inhalátor 15 mg je zapotřebí vynaložit veškeré úsilí na to, 
abyste přestal/a úplně kouřit. 
 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg používejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si 
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nicorette inhalátor 15 mg se používá v okamžiku, kdy se dostaví touha si zakouřit. Čím častěji jste 
schopen/na nahradit cigaretu inhalátorem, tím snazší bude pro Vás přestat kouřit. Krátce po použití 
několika náplní si jistě osvojíte způsob, který Vám bude nejlépe vyhovovat. 
Při používání inhalátoru jako cigarety, ale vdechováním 8 krát více vdechů než při kouření, dodává 
inhalátor přibližně 1 mg nikotinu. 
 
Nicorette inhalátor 15 mg nahrazuje kuřácký návyk - pohyb ruky k ústům - a používá se stejným 
způsobem jako cigareta. Vzhledem k tomu, že množství nikotinu vdechovaného inhalátorem je 
mnohem nižší než u cigarety, je k odpovídajícímu stupni náhrady zapotřebí vdechovat 8-10 krát více 
vdechů než při kouření cigaret. Vdechování má trvat 10-20 minut. Pokud není touha po kouření 
zmírněna dostatečně, zvyšuje se četnost a/nebo počet vdechů. Jedna náplň nahrazuje přibližně sedm 
cigaret. K docílení nejlepších výsledků má být používáno 3-6 náplní denně. Používání méně než 3 
náplní denně může vést k selhání léčby touhy po kouření. Dávkování je individuální, stanovené podle 
předchozích kuřáckých zvyklostí - stupně nikotinové závislosti. Nejlepších výsledků je dosaženo 
použitím 3-6 náplní za den. Používání méně než 3 náplní denně může způsobit selhání léčby. 
 
Nepoužívejte více než 6 náplní za den. 
 
Pravidelné používání inhalátoru déle než 12 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci 
mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí inhalátoru, aby se vyvarovali návratu 
ke kouření. Pro případ, že se dostaví náhlá touha po kouření, máte mít po ruce zásobu náplní. 
 
Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch. 
 
Hladina nikotinu při použití inhalátoru je závislá na okolní teplotě. K docílení stejného účinku 
při nižších teplotách musí být inhalátor používán déle. Přípravek působí nejlépe při pokojové teplotě. 
Nižší teplota (pod 15 °C) vede ke sníženému uvolňování nikotinu, zatímco vyšší teplota (nad 25 °C) 
vede ke zvýšení uvolňování nikotinu a inhalace má být méně četná, abyste zamezili 
předávkování. 
 
1) Ukončení kouření 
Je velice důležité, aby délka léčby byla dostačující. Úvodní fáze léčby trvá obvykle 3 měsíce. 
Poté v průběhu 6-8 týdnů postupně počet náplní snižujte až do úplného odvyknutí. 
 
2) Snížení počtu cigaret 
Nicorette inhalátor 15 mg se používá mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se dostaví 
naléhavá potřeba kouřit, aby byla co nejvíce prodloužena doba bez kouření a úmyslně tak bylo 
snižováno kouření na co nejnižší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení počtu vykouřených cigaret 
po 6 týdnech, vyhledejte odbornou radu. 
 
Pokus o úplné zanechání kouření byste měl/a uskutečnit, jakmile se cítíte být připraven/a, ne však 
později než 6 měsíců po zahájení léčby. Pokud se Vám nepodaří úplně přestat kouřit 
do 9 měsíců po zahájení léčby, vyhledejte odbornou radu. 
 
 
3) Dočasná abstinence kouření 
Nicorette inhalátor 15 mg se používá v situacích bez možnosti kouřit, například v místech 
se zákazem kouření nebo v případě, kdy si nepřejete kouřit a přitom pociťujete potřebu si zapálit. 
4/6 
Návod k používání inhalátoru 
 
Náplň se vloží do špičky podle uvedeného návodu: 
 
1. Vyjměte z obalu špičku. 
Nastavte značky proti sobě a otevřete špičku tahem od sebe. 
 
2. Vyjměte z blistru jednu nikotinovou náplň, vložte náplň do špičky a zatlačte ji do konce 
špičky, až prorazíte hliníkovou fólii čelního uzávěru náplně. 
Nasaďte vrchní část špičky. 
 
3. Nastavte značky proti sobě, uzavřete špičku a pootočte jí. 
Po uzavření je náplň proražena na obou stranách a je připravena k použití. 
 
 
 
Sevřete špičku ústy a vdechujte jejím prostřednictvím: je však zapotřebí vyvinout většího úsilí 
než při kouření cigarety. 
Doba, po kterou je náplň účinná, závisí na intenzitě jejího používání. 
 
Čištění špičky 
Prázdnou špičku v průběhu týdne několikrát propláchněte vodou. 
 
Jestliže jste použil/a více přípravku Nicorette inhalátor 15 mg, než jste měl/a 
Můžete se předávkovat nikotinem, používáte-li přípravek Nicorette inhalátor 15 mg a/nebo současně 
kouříte a/nebo současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud patříte 
ke kuřákům s nízkým stupněm závislosti na nikotinu. 
Pokud jste použil/a více přípravku Nicorette inhalátor 15 mg, nebo přípravek nedopatřením požilo 
dítě, poraďte se se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost. 
 
 
K příznakům předávkování patří nevolnost, slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, 
závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích 
následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, dechové obtíže, vyčerpání, oběhové 
selhání a celkové křeče. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
 
 
5/6 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nežádoucí účinky, 
které se však nemusí vyskytnout u každého. 
 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím 
s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 léčených nemocných): 
- bolesti hlavy, kašel, podráždění sliznice dutiny ústní a jícnu 
 
Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených nemocných): 
- závratě, žaludeční nevolnost, škytavka, nevolnost, zvracení, překrvení nosní sliznice 
 
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených 
nemocných): 
- bušení srdce. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných) včetně 
samostatných hlášení: 
- dočasná nepravidelná srdeční činnost. 
 
Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem 
abstinenčních příznaků a souvisí s nízkým přísunem nikotinu. 
 
V souvislosti s ukončením kouření se mohou v ústech tvořit afty, jejichž souvislost s použitím 
nikotinu je však nejasná. 
 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE INHALÁTOR 15 MG UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. 
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
 
Co přípravek Nicorette inhalátor 15 mg obsahuje 
 
Léčivou látkou je nikotin. Jednou 15 mg náplní je dodávána dávka 7 mg nikotinu. 
Pomocné látky: levomenthol. 
6/6 
 
Jak přípravek Nicorette inhalátor 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Porézní váleček je umístěn v polyethylenovém průhledném pouzdru zataveném po obou stranách 
hliníkovou fólií s potiskem NICORETTE a číslem šarže; blistr; bílá dvoudílná kuřácká špička s 
hroty uvnitř; krabička. 
 
Velikost balení 
 
4 náplně v blistru, 1 kuřácká špička, 
20 náplní v blistrech, 1 kuřácká špička, 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
McNeil AB 
251 09 Helsingborg 
Švédsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Johnson & Johnson s.r.o. 
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
28.12. 2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

Značka: NICORETTE
Cesta podání: Inhalačně
Dodavatel na trh: Johnson & Johnson
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: kouření

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím