Nolpaza 20 mg perorální tablety Enterosolventní měkká 7 x 20 mg

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Další balení: Nolpaza 20mg por.tbl.ent.14x20mg

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg

  Nolpaza 20 mg je moderní lék, který umožňuje dlouhodobou úlevu od pálení žáhy. Zajišťuje kontrolu sekrece žaludeční kyseliny po 24 hodin a užívá se jen 1 tableta denně. Vhodný zejména pro pacienty, kteří trpí pálením žáhy velmi často. 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Nolpaza 20 mg 
enterosolventní tablety
Pantoprazolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nolpaza 20 mg musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Musíte se poradit s lékařem, pokud se vaše příznaky zhorší, nebo pokud nedojde ke zlepšení po 
2 týdnech.
- Bez porady s lékařem přípravek Nolpaza 20 mg neužívejte déle než 4 týdny.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nolpaza 20 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolpaza 20 mg používat
3. Jak se přípravek Nolpaza 20 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nolpaza 20 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NOLPAZA 20 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nolpaza 20 mg patří do skupiny léků zvaných inhibitory protonové pumpy. Inhibitory protonové 
pumpy snižují množství žaludeční kyseliny.
Je užíván k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny.
 
Léčba bez porady s lékařem:
Bez porady s lékařem se přípravek Nolpaza 20 mg užívá ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků 
(např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých. 
Reflux je zpětný tok kyseliny ze žaludku do jícnu (trávicí trubice), který se může zanítit a bolet. 
Může dojít k rozvoji příznaků jako pocit bolestivého pálení na hrudi stoupající až do krku (pálení 
žáhy) a kyselá chuť v ústech (kyselá regurgitace). 
Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby 
přípravkem Nolpaza 20 mg, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění 
příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 3 dnů.
 
Léčba na doporučení lékaře:
 
Pouze na doporučení lékaře se přípravek Nolpaza 20 mg užívá:
2/7
- při léčbě gastroesofageálního refluxu (stav, způsobený návratem kyselého žaludečního obsahu 
zpět do jícnu, který může být spojen se zánětem jícnu) a souvisejících příznaků, jako je pálení 
žáhy, kyselé říhání a bolesti při polykání;
- při dlouhodobé léčbě a prevenci opakování refluxní ezofagitidy (zánět jícnu způsobený
návratem kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu);
- při prevenci gastroduodenálních vředů (vředy žaludku a dvanáctníku) způsobených 
protizánětlivými léky (nesteroidní antiflogistika, NSAID) u rizikových pacientů, kteří musí 
NSAID užívat dlouhodobě.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLPAZA
20 MG POUŽÍVAT
Neužívejte přípravek Nolpaza 20 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv jinou složku 
přípravku Nolpaza 20 mg (viz bod 6. Co přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje)
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.
- jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nolpaza 20 mg je zapotřebí
Užíváte-li přípravek Nolpaza 20 mg bez porady s lékařem ke krátkodobé léčbě refluxních 
příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) (viz bod 1.), nejprve se poraďte s lékařem, jestliže: 
- jste byl/a léčen/a pro pálení žáhy či zažívací obtíže nepřetržitě po dobu 4 či více týdnů,
- je Vám více než 55 let a denně užíváte volně prodejné léky na zažívací obtíže,
- je Vám více než 55 let a máte nové příznaky nebo se Vaše příznaky změnily,
- jste v minulosti měl/a žaludeční vřed nebo operaci žaludku,
- máte problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže či očí),
- pravidelně docházíte k lékaři kvůli závažným zdravotním potížím nebo onemocněním,
- máte podstoupit endoskopii nebo dechový test nazývaný C-urea dechový test.
- jestliže máte podstoupit krevní testy, řekněte svému lékaři, že užíváte tento přípravek.
Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby
přípravkem Nolpaza 20 mg, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu. Nepoužívejte jej jako 
preventivní lék.
Jestliže již nějakou dobu trpíte opakovaným pálením žáhy nebo zažívacími problémy, nezapomeňte
pravidelně docházet na kontroly k lékaři.
Užíváte-li přípravek Nolpaza 20 mg na doporučení lékaře, oznamte svému lékaři před zahájením 
 
léčby:
- jestliže máte závažné onemocnění jater. Prosím, informujte lékaře, pokud jste někdy měl/a 
problémy s játry. Lékař vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek 
Nolpaza 20 mg užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba by měla 
být ukončena.
- máte-li diagnózu nesprávného vstřebávání vitaminu B12, nebo sníženou rezervu vitaminu B12 
v těle nebo rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol 
dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést 
ke sníženému vstřebávání vitaminu B12.
- jestliže Vám Váš lékař předepsal přípravek Nolpaza 20 mg spolu s protizánětlivými léky k léčbě
bolesti nebo revmatického onemocnění (NSAID), neboť je u Vás zvýšené riziko rozvoje 
žaludečních a střevních komplikací. Každé možné riziko bude vyhodnoceno ve vztahu k Vašim 
osobním rizikovým faktorům, jako je váš věk (65 let a více), předchozí výskyt žaludečních či 
dvanáctníkových vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev.
3/7
- jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, 
požádejte lékaře o konkrétní radu.
- jestliže užíváte přípravek Nolpaza 20 mg dlouhodobě (déle než 1 rok): Váš lékař by Vás měl 
pravidelně sledovat. Měl(a) byste hlásit jakékoliv nové nebo neobvyklé příznaky a okolnosti, 
kdykoliv navštívíte svého lékaře.
Při užívání přípravku Nolpaza 20 mg ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte 
kterýkoliv z následujících příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího 
onemocnění: 
- neúmyslné snížení tělesné hmotnosti (bez diety či cvičení), 
- opakované zvracení nebo zvracení krve (může se projevit jako tmavá kávová usazenina ve
zvratcích), 
- potíže při polykání nebo bolest při polykání, 
- krev ve stolici (stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled), 
- bledost a pocit únavy (anémie), 
- bolesti na hrudi, 
- bolesti žaludku, 
- jestliže trpíte těžkým a/nebo neustupujícím průjmem, protože přípravek Nolpaza 20 mg je 
spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu. 
Váš lékař může provést doplňující vyšetření (endoskopie), aby mohla být stanovena Vaše diagnóza
a/nebo vyloučeno zhoubné onemocnění, protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a 
mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže Vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další 
vyšetření.
U dětí se užívání přípravku Nolpaza 20 mg nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Přípravek Nolpaza 20 mg může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte lékaře, jestliže užíváte:
- atazanavir, který se používá k léčbě HIV infekce. Pokud přípravek Nolpaza 20 mg užíváte bez 
porady s lékařem, neužívejte tento přípravek, jestliže užíváte lék obsahující atazanavir. 
- ketokonazol, itrakonazol nebo posakonazol, které se používají k léčbě houbových (plísňových)
infekcí, nebo erlotinib (užívaný u některých typů rakoviny), jelikož pantoprazol může narušit 
jejich správný účinek.
- protisrážlivé léky, například warfarin či fenprokumon, protože by měly být prováděny častější 
kontroly krevní srážlivosti. 
Užívání přípravku Nolpaza 20 mg s jídlem a pitím
Přípravek Nolpaza 20 mg užívejte před jídlem, zapijte vodou.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Zkušenosti s užíváním přípravku Nolpaza 20 mg u těhotných žen jsou omezené. Bylo zjištěno, že 
pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. 
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, nebo pokud kojíte, měla byste tento 
přípravek užívat pouze v případě, že Váš lékař rozhodne o tom, že přínos léčby převáží rizika pro Vaše 
nenarozené dítě či kojence. Přípravek Nolpaza 20 mg neužívejte bez předchozí porady s lékařem. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
4/7
Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou závratě a poruchy vidění, které mohou snížit Vaši 
schopnost reagovat. Jestliže zaznamenáte tyto nežádoucí účinky, neměl/a byste řídit či obsluhovat 
stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Nolpaza 20 mg
Přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje sorbitol. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek. 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOLPAZA 20 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Nolpaza 20 mg přesně podle pokynů svého lékaře nebo podle pokynů 
uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.
Jak máte přípravek užívat
Nežvýkejte ani nedrťte tablety přípravku Nolpaza 20 mg. Tablety užívejte ve stejnou denní dobu, před 
jídlem, spolkněte je celé a zapijte je tekutinou.
Dávkování
 
Léčba bez porady s lékařem:
Bez porady s lékařem se přípravek Nolpaza 20 mg užívá ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků 
(např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých.
Užívejte jednu tabletu přípravku Nolpaza 20 mg denně. Nepřekračujte tuto doporučenou dávku 20 mg 
pantoprazolu denně.
Tento přípravek byste měl/a užívat nepřetržitě po dobu 2 až 3 následujících dnů. Jakmile Vaše 
příznaky zcela vymizí, přestaňte přípravek Nolpaza 20 mg užívat. Úlevu od příznaků kyselého refluxu 
a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Nolpaza 20 mg, ale tento 
přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.
Jestliže nezaznamenáte úlevu od příznaků po 2 týdnech užívání přípravku, poraďte se s lékařem.
Neužívejte tablety přípravku Nolpaza 20 mg bez porady s lékařem déle než 4 týdny.
 
Léčba na doporučení lékaře:
 
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklé dávkování je následující:
Léčba gastroesofageálního refluxu a s ním souvisejících příznaků (například pálení žáhy, kyselého 
 
říhání a bolesti při polykání):
Obvyklá dávka je 1 tableta (20 mg) denně. Tato dávka obvykle přináší úlevu během 2 4 týdnů, 
nejpozději během dalších 4 týdnů. Lékař Vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Poté je možno 
opakující se příznaky kontrolovat užíváním jedné tablety denně dle potřeby.
 
Dlouhodobá léčba a prevence opakování refluxní ezofagitidy:
Pro dlouhodobou léčbu je obvyklá dávka 1 tableta (20 mg) denně; pokud dojde k opakování
onemocnění, lékař může zvýšit dávkování na 40 mg denně (2 tablety 20 mg nebo 1 tableta 40 mg).
Prevence žaludečních a dvanáctníkových vředů způsobených protizánětlivými léky u rizikových 
 
pacientů, kteří musí NSAID užívat dlouhodobě:
Obvyklá dávka je 1 tableta (20 mg) denně.
 
Starší osoby a pacienti se sníženou funkcí ledvin:
Denní dávka 40 mg by neměla být překročena.
5/7
 
Pacienti se sníženou funkcí jater:
Denní dávka 20 mg by neměla být překročena.
 
Děti:
Přípravek Nolpaza 20 mg není určen pro děti.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolpaza 20 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí náhodně vzal(a) větší množství tablet, než je uvedená
dávka (došlo k předávkování), měl(a) byste se ihned obrátit na svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolpaza 20 mg
Jestliže zapomenete vzít jednu dávku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete, pokud se již neblíží doba pro 
Vaši příští dávku. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolpaza 20 mg
Neměňte dávku ani neukončujte léčbu bez předchozí porady s lékařem či lékárníkem.
Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolpaza 20 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytovat u každého.
 
Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento 
přípravek užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší
 
nemocnici:
- Závažné alergické reakce (četnost vzácná): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při polykání,
kopřivka, dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), silná závrať
s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.
- Závažné kožní stavy (četnost není známa): puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového 
zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/ rtů či genitálií 
(Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a citlivost na světlo.
- Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození 
jaterních buněk, žloutenka) či horečka, vyrážka a zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a 
bolestmi v kříži (těžký zánět ledvin).
 
Další nežádoucí účinky jsou:
 
- Méně časté nežádoucí účinky:
6/7
bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, 
bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo 
celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zvýšení hladiny jaterních enzymů zjištěné krevními testy.
 
- Vzácné nežádoucí účinky:
poruchy vidění jako je rozmazané vidění, kopřivka, bolest kloubů, bolest svalů, změny hmotnosti, 
zvýšení tělesné teploty, otok končetin, alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů, zvýšená 
hladina bilirubinu a tuků v krvi (je patrné v krevních testech).
 
- Velmi vzácné nežádoucí účinky:
ztráta orientace, snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení nebo častější tvorbu 
modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím.
 
- Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):
halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti), pokles 
hladiny sodíku v krvi.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této Příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK NOLPAZA 20 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.
Nádobka: nádobku uchovávejte těsně uzavřenou, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.
Přípravek Nolpaza 20 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Nolpaza 20 mg obsahuje
- Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (ve formě pantoprazolum natrium 
sesquihydricum)
- Pomocnými látkami jsou mannitol, krospovidon (typ B), bezvodý uhličitan sodný, sorbitol
(E420), stearan vápenatý v jádru tablety a hypromelosa, povidon (K25), oxid titaničitý (E171), 
žlutý oxid železitý (E172), propylenglykol, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30 %, natrium-
lauryl-sulfát, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastek v potahové vrstvě.
Jak přípravek Nolpaza 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Enterosolventní tablety.
Tablety 20 mg jsou světle žlutohnědé, oválné, mírně bikonvexní tablety.
 
Velikosti balení:
Blistr: 7, 14 enterosolventních tablet v blistrech, krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
7/7
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d. Novo mesto, Slovinsko
Výrobce
KRKA, d.d. Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, Cuxhaven, Německo
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.12.2010.
Následující doporučení pro životní styl a dietní opatření Vám mohou napomoci zmírnit výskyt pálení
žáhy nebo jiných příznaků souvisejících s překyselením.
- Vyhýbejte se přejídání
- Jezte pomalu
- Nekuřte
- Omezte spotřebu alkoholu a kofeinu
- Zhubněte (pokud máte nadváhu)
- Vyvarujte se těsného oblečení, nenoste pásek
- Jezte naposledy nejméně 3 hodiny před ulehnutím
- Spěte se zvýšenou polohou hlavy (máte-li noční příznaky)
- Snižte příjem potravy, která může vyvolat pálení žáhy. To je například čokoláda, mentol, máta
peprná, tučná a smažená jídla, kyselá jídla, kořeněná jídla, citrusy a ovocné šťávy, rajčata.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 3838989587178
SUKL: 0109396
Značka: Nolpaza
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Potahované tablety
Dodavatel na trh: KRKA
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: překyselení žaludku a pálení žáhy, zažívací obtíže

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím