Perinalon 4mg por.tbl.nob.30x4mg

Perinalon 4mg por.tbl.nob.30x4mg

Hypertenze: Léčba hypertenze. Srdeční selhání: Léčba symptomatického srdečního selhání. Stabilní ischemická choroba srdeční: Snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace. Čtěte pozorně příbalový leták.