Pilulka Auto

Procto-glyvenol rektalní čípek 10

Procto-glyvenol rct.supp.10

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Procto-glyvenol rct.crm.1x30g

Cena: 145 Kč Skladem > 5 ks

Procto-glyvenol rct.supp.10 si přes nás též můžete rezervovat v 28 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Procto-glyvenol rektalní čípek 10 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Procto-glyvenol rct.supp.10

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. 

Procto-Glyvenol 
čípky 
(Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum monohydricum) 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
V této příbalové informaci naleznete: 
1. Co to je Procto-Glyvenol a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat 
3. Jak se Procto-Glyvenol používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co to je Procto-Glyvenol a k čemu se používá 
Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou 
rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění. 
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. 
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od 
svědění, píchání a bolesti způsobené hemeroidy. 
 
1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidocainu. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat 
Nepoužívejte přípravek Procto-Glyvenol 
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
 
V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol 
s Vaším lékařem nebo lékárníkem. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými 
přípravky. 
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte 
Procto-Glyvenol. 
 
Používání přípravku Procto-Glyvenol s jídlem a pitím 
Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla. 
 
Těhotenství a kojení: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte nebo plánujete otěhotnět, poraďte se před použitím tohoto 
přípravku s Vaším lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Procto-Glyvenol se nesmí používat během prvních třech měsíců těhotenství. 
Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, 
nesmíte však překročit doporučené dávkování. 
 
Přípravek Procto-Glyvenol a děti 
Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. Jak se Procto-Glyvenol používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jisti, zeptejte se Vašeho lékárníka. 
 
Pokud jsou příznaky akutní: 
Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek. 
 
Pokud se potíže zmenšily: 
Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování. 
Nepodávejte dětem bez porady s lékařem. 
Zabraňte kontaktu s očima. 
Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jak dlouho se přípravek Procto-Glyvenol používá 
Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění 
nezmizí. 
 
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to s Vaším 
lékařem. 
 
Pokud jste použila více přípravku Procto-Glyvenol, než jste měl(a) 
Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně,pokud jste 
použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 
 
Jestliže jste zapomněli použít přípravek Procto-Glyvenol 
Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas.
Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. 
Dávku za účelem vyrovnání zapomenuté dávky nezdvojujte. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít přípravek Procto-Glyvenol nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého. 
Přípravek Procto-Glyvenol je většinou dobře tolerován. Nicméně ve vzácných případech 
může způsobit kožní reakce jako pálení, svědění nebo červenání v místě aplikace nebo 
dokonce mimo tuto oblast. 
Ve velmi vzácných případech může tento přípravek způsobit vážnou alergickou reakci 
(anafylaktickou reakci) jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla (což může způsobit 
potíže při polykání), potíže s dýcháním, vážné svědění kůže nebo nepravidelnosti srdečního 
tepu. Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a 
PŘESTAŇTE používat tento přípravek. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 C, chraňte před vyšší teplotou. 
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje 
Léčivé látky: Tribenosidum 400 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg 
v 1 čípku. 
Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35. 
 
Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Procto-Glyvenol jsou bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru. 
Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce. 
 
 
 
Velikost balení: 5 nebo 10 čípků 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika 
 
Výrobce: 
Novartis s.r.o. Praha, Česká republika 
Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.5.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594002952907
SUKL: 0180555
Značka: GLYVENOL
Cesta podání: Rektálně
Léková forma: Čípek
Dodavatel na trh: Herbacos Recordati
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: hemoroidy
Výrobce: HERBACOS RECORDATI S.R.O., PARDUBICE

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím