Sab Simplex perorální suspenze 1 x 30 ml

Sab Simplex por.sus.1x30ml

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Sab Simplex por.sus.1x30ml

Sab Simplex je protipěnivý přípravek zajišťující rozpad pěny, jež brání vstřebávání plynů v žaludku a  ve střevech. Tím umožňuje odchod plynů přirozenou cestou nebo jejich vstřebání stěnou střeva.  Ke zvýšené tvorbě plynů v trávicím ústrojí přispívají velkou měrou chyby ve výživě (vysoký podíl  tuků a bílkovin ve stravě, atd.).    Sab Simplex rozloží bublinky ve zpěněném hlenu střevní stěny, ale není vstřebáván a odchází  nezměněn střevem z těla. 

SAB SIMPLEX 1X30ML Suspenze

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

SAB SIMPLEX 

perorální suspenze 

(dimeticonum) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sab Simplex musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékaře, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. .. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Sab Simplex a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sab Simplex užívat 

3. Jak se Sab Simplex užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak Sab Simplex uchovávat 

6. Další informace 

 

 

1. CO JE SAB SIMPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Sab Simplex je protipěnivý přípravek zajišťující rozpad pěny, jež brání vstřebávání plynů v žaludku a 

ve střevech. Tím umožňuje odchod plynů přirozenou cestou nebo jejich vstřebání stěnou střeva. 

V oddílech trávicího ústrojí je přítomen v různém množství také vzduch, resp. plyny, které se sem 

dostanou polykáním se stravou a také vznikají při rozkladné činnosti bakterií, přítomných v trávicím 

ústrojí. Spolykaný vzduch částečně odchází při říhání, plyny pak jsou částečně vstřebávány stěnou 

střev a nebo odcházejí konečníkem ven z těla. 

 

Pokud je rovnováha mezi hromaděním a odstraňováním plynů narušena, dochází ke tvorbě bublinek, 

které zpění hlenový povlak na stěně trávicí trubice, a ten pak zamezuje přirozenému vstřebávání a 

odchodu plynů. Toto je potom příčinou pocitu plnosti, plynatosti a napětí v břiše. 

 

Ke zvýšené tvorbě plynů v trávicím ústrojí přispívají velkou měrou chyby ve výživě (vysoký podíl 

tuků a bílkovin ve stravě, atd.). 

 

Sab Simplex rozloží bublinky ve zpěněném hlenu střevní stěny, ale není vstřebáván a odchází 

nezměněn střevem z těla. 

 

- Sab Simplex je možno užívat bez porady s lékařem při obtížích, jako jsou: plynatost, 

nadýmání, pocit plnosti způsobený hromaděním plynů v trávicím ústrojí, nadměrné polykání 

vzduchu, které se projevují tlakem v nadbřišku za nedostatečného odchodu plynů. Při těchto 

stavech mohou přípravek užívat bez porady s lékařem dospělí, včetně osob starších než 60 let a 

těhotných nebo kojících žen a je ho možné podávat i dětem od tří měsíců. 

 

- Dětem do tří měsíců lze přípravek na doporučení lékaře podávat i při tzv. tříměsíčních 

kolikách, které se projevují pravidelnými záchvaty pláče asi půl hodiny po kojení nebo krmení a mohou být (po vyloučení organické příčiny lékařem) projevem poruchy trávení. Tyto obtíže se 

projevují v prvních třech měsících po narození odtud pojmenování tříměsíční koliky. Jednou

z příčin těchto kolik je mléčná strava, která vyvolává po dobu více hodin zvýšenou tvorbu pěny 

v trávicím ústrojí a zamezuje tak vstřebávání a odchodu plynů. Tato situace může potom vést až 

k bolestivému nadýmání. 

 

- Na doporučení lékaře lze rovněž přípravek užívat nebo podávat dětem při zvýšené plynatosti 

po operacích, po otravě saponátovými prostředky (prací prášky) a k přípravě diagnostického 

vyšetření v oblasti břicha (sonografie, rentgenové vyšetření, endoskopie), ke snížení výskytu 

stínů způsobených plynem. 

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SAB SIMPLEX UŽÍVAT 

 

Neužívejte přípravek Sab Simplex 

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na simetikon nebo na kteroukoli další složku přípravku. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sab Simplex je zapotřebí 

Přípravek mohou užívat i diabetici, protože neobsahuje žádné cukry. 

Přetrvávají-li během léčby trávicí obtíže nebo se vyskytnou obtíže nové, poraďte se s lékařem. 

Jedna čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,671 mmol (15,4 mg) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na 

dietě s nízkým obsahem sodíku. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Souběžné podávání levothyroxinu a simetikonu/dimetikonu může vést ke snížení účinnosti

levothyroxinu, a tedy vzniku snížené funkce štítné žlázy. Pokud je souběžné užívání nezbytné, je nutné 

oddělit podání jednotlivých léčiv nejméně dobou 4 hodin 

 

O vhodnosti podávání přípravku Sab Simplex dítěti nebo současného užívání jiných léků se poraďte s 

lékařem. 

 

Užívání přípravku Sab Simplex s jídlem a pitím 

Přípravek Sab Simplex užívejte nejlépe po jídle. Kojencům přípravek přimíchejte do kojenecké láhve 

nebo dávkujte lžičkou před kojením. 

 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 

 

 

3. JAK SE SAB SIMPLEX UŽÍVÁ 

 

Vždy užívejte přípravek Sab Simplex přesně podle pokynů této příbalové informace a svého lékaře. 

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Pokud lékař neurčí jinak je obvyklé následující dávkování: 

 

GI obtíže spojené s plynatostí 

Dávkování u novorozenců a kojenců do 3 měsíců určí vždy lékař. 

Dávkování u dětí do 3 let: 15 kapek (0,6 ml) do každé lahvičky s pitím. 

Obvyklé dávkování pro dospělé a děti starší 3 let je následující: 

Děti od 3 do 5 let: 15-20 kapek (0,6 0,8 ml) během jídla nebo po jídle, případně ještě dalších 15 

kapek před spaním. 

Děti od 6-12 let: 20-30 kapek (0,8 1,2 ml) každých 4 6 hodin, tato dávka může být v případě 

potřeby zvýšena jako pro dospělé. 

Mladiství od 12 let a dospělí : 30 45 kapek (1,2 1,8 ml) každých 4 6 hodin, v případě potřeby lze 

dávku zvýšit. Přípravek je nejlépe užívat během nebo po hlavních jídlech a v případě potřeby i 

před spaním. 

 

 

Přípravek je nejlépe užívat během nebo po hlavních jídlech a v případě potřeby i před spaním. 

 

Na doporučení lékaře lze přípravek užívat nebo podávat dítěti i delší dobu. Bez porady s lékařem je 

však možné přípravek užívat nebo podávat dítěti nejdéle 3 dny. Následovné dávkování přípravku Sab 

Simplex stanoví lékař. 

 

Další použití 

Sonografie: v předvečer vyšetření užijte 3 čajové lžičky nebo 1 sáček (15 ml) a další 3 čajové lžičky 

nebo 1 sáček asi 3 hodiny před vlastním vyšetřením. 

Rentgenové vyšetření: v předvečer vyšetření užijte 3 6 čajových lžiček nebo 1-2 sáčky (15 30 ml). 

Endoskopie: před vyšetřením užijte až 1 čajovou lžičku (2,5 5 ml). 

Otrava saponáty: dávka závisí na stupni otravy, nejmenší dávka je 1 čajová lžička (5 ml), přičemž 

délka užívání závisí na vývoji příznaků a určí ji lékař. 

 

Použití přípravku: 

Obsah lahvičky před použitím dobře protřepejte. Při kapání držte lahvičku svisle, uzávěrem dolů, za 

spodní část a prstem lehce poklepávejte na dno. 

 

Jestliže během 3 dnů obtíže neustoupí nebo se dokonce zhoršují či se vyskytnou nějaké neobvyklé 

reakce, poraďte se o dalším užívání (podávání dítěti) přípravku Sab Simplex s lékařem. 

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Sab Simplex, než jste měl/a 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Nežádoucí účinky při použití přípravku Sab Simplex nejsou známy. 

 

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK SAB SIMPLEX UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

 

Přípravek Sab Simplex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek Sab Simplex obsahuje 

 

- Léčivou látkou je dimetikon. Jeden mililitr suspenze (cca 25 kapek) obsahuje simeticonum 

63,999 mg. 

- Pomocnými látkami jsou: oxid křemičitý, stearomakrogol, monohydrát kyseliny citronové, 

natrium-citrát, vanilkové a malinové aroma, hypromelóza,natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, 

karbomer, čištěná voda. 

- Konzervační látky: natrium-benzoát, kyselina sorbová. 

 

Jak přípravek Sab Simplex vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Přípravek Sab Simplex je ve formě suspenze k vnitřnímu užití. Suspenze má bílou až šedobílou barvu 

s vanilkovo-malinovou příchutí. 

 

Velikost balení 

1 nebo 4 lahvičky se 30 ml suspenze, 50 sáčků s 15 ml suspenze 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 

 

Výrobce: 

Famar Orléans, Orléans Cedex, Francie 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 3.10.2012.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8595060931101
SUKL: 00122629
Značka: SAB SIMPLEX
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Roztok
Dodavatel na trh: Pfizer
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: zažívací obtíže

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Speciální nabídky

Zobrazit všechny denní nabídky (48)

Přihlášení

: *

: *

zaslat zapomenuté heslo

Nemám účet,
chci se registrovat.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím