Pilulka Auto

Apo-Cetirizin 10 mg perorální tablety film 20 x 10 mg

Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.20x10mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg

Cena: 123 Kč 119 Kč Skladem 1-5 ks

Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.20x10mg si přes nás též můžete rezervovat v 28 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Apo-Cetirizin 10 mg perorální tablety film 20 x 10 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.20x10mg

APO-CETIRIZIN je přípravek proti alergiím.

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE - Vp
APO-CETIRIZIN 10 mg
potahované tablety
cetirizini dihydrochloridum
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však APO-CETIRIZIN musíte
užívat pečlivě podle tohoto návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je APO-CETIRIZIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CETIRIZIN užívat
3. Jak se APO-CETIRIZIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak APO-CETIRIZIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE APO-CETIRIZIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku APO-CETIRIZINu je cetirizin-dihydrochlorid.
APO-CETIRIZIN je přípravek proti alergiím. 
APO-CETIRIZIN se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá k
zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-CETIRIZIN
UŽÍVAT
Neužívejte APO-CETIRIZIN 
jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s clearance kreatininu 
nižší než 10 ml/min.);
jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku (další složku)
přípravku APO-CETIRIZIN, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce
příbuzné s léčivými látkami jiných přípravků). 
jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo 
poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy. 
Neužívejte tento přípravek, jestliže se Vás to týká. Pokud si nejste jist/a, promluvte si se svým lékařem 
nebo lékárníkem, před tím než začnete užívat přípravek APO-CETIRIZIN .
Stránka 2 z 5
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku APO-CETIRIZIN je zapotřebí:
jestliže máte poruchu funkce ledvin, poraďte se, prosím, s lékařem. V případě potřeby budete 
užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař. 
jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko vzniku křečí, měl/a byste se před zahájením léčby 
poradit se svým lékařem. 
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem 
užívaným v běžných dávkách nebylo pozorováno žádné významné vzájemné působení. Stejně jako u 
všech ostatních antihistaminik se však nedoporučuje současně pít alkohol.
Jestliže se Vás některé z výše uvedeného týká (nebo si nejste jisti), před užitím přípravku APO-
CETIRIZIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Vzhledem k vlastnostem cetirizinu není vzájemné působení s jinými léčivy očekáváno. 
Užívání přípravku APO-CETIRIZIN s alkoholem
Nepijte alkohol, když užíváte přípravek APO-CETIRIZIN.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Stejně jako jiné léky nemá být přípravek APO-CETIRIZIN podáván těhotným ženám. Náhodné užití 
léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Přesto však by mělo být jeho další užívání 
ukončeno. 
Neužívejte APO-CETIRIZIN během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud nevíte, jak na Vás přípravek APO-
CETIRIZIN působí. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Důležitá informace o některých složkách přípravku APO-CETIRIZIN 
APO-CETIRIZIN potahované tablety obsahuje mléčný cukr (laktózu). Pokud Vám lékař někdy řekl, 
že nesnášíte nebo nedokážete strávit některé cukry, poraďte se, prosím, před užíváním tohoto 
přípravku se svým lékařem.
3. JAK SE APO-CETIRIZIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek APO-CETIRIZIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
U většiny pacientů se úleva od příznaků dostaví do 2 hodiny po užití tablety a účinek přetrvává 24 
hodin.
Užívání přípravku
 
Dospělí a mladiství od 12 let:
1 tableta jednou denně. 
Při výskytu ospalosti je možno tabletu podávat večer.
 
Děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg, tedy (1/2 tablety), dvakrát denně. 
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin: 
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Stránka 3 z 5
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku APO-CETIRIZIN příliš slabý nebo příliš silný, promluvte si
se svým lékaře. 
 
Délka léčby:
Váš lékař Vám řekne, jak dlouho je nutné, abyste užíval/a přípravek APO-CETIRIZIN. Závisí to na 
Vašich příznacích.
Jestliže jste užil/a více tablet přípravku APO-CETIRIZIN, než jste měl/a
promluvte si se svým lékařem nebo jděte přímo do nemocnice.
vezměte s sebou balení léku.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, 
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost, otupění, nenormálně zrychlený tep, 
třes a zadržování moči. 
Jestliže jste zapomněl/a užít APO-CETIRIZIN
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku tohoto přípravku, užijte ji v den, kdy si vzpomenete.
Nezdvojujte dávku v jednom dni, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat APO-CETIRIZIN 
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i APO-CETIRIZIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
 
Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při užívání tohoto přípravku:
 
Časté (postihuje méně než 1 osobu z 10):
únava
sucho v ústech, nevolnost, průjem
ospalost
zánět hltanu, rýma
bolesti hlavy
závrať
 
Méně časté (postihuje méně než 1 osobu ze 100):
bolesti břicha
asténie (nadměrná únava), malátnost
parestezie (zvláštní pocity na kůži)
rozrušení
svědění, vyrážka
 
Vzácné (postihuje méně než 1 osobu z 1 000):
tachykardie (zrychlený tlukot srdce)
edém (otok)
alergická reakce
porucha funkce jater 
zvýšení hmotnosti
křeče, poruchy hybnosti
agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost
kopřivka
Velmi vzácné (postihuje méně než 1 člověka z 10 000)
Stránka 4 z 5
porucha akomodace, rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy
těžká alergická reakce
tiky
potíže s močením
místní erupce vyvolané lékem
nízký počet krevních destiček (trombocytopénie)
synkopa, třes, dysgeusie (porucha chuti)
porucha souhry svalového pohybu (dyskineze)
porucha svalového napětí (dystonie)
otok na různých místech těla, včetně obličeje, dýchacího či trávicího ústroji (angioneurotický 
edém)
 
Není známo, u kolika osob se vyskytnou následující nežádoucí účinky:
ztráta paměti
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK APO-CETIRIZIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
APO-CETIRIZIN neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co APO-CETIRIZIN obsahuje
- Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum.
- Pomocnými látkami v přípravku jsou: Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, 
krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol-
stearát, propylenglykol, oxid titaničitý (E171).
Jak APO-CETIRIZIN vypadá a co obsahuje toto balení
APO-CETIRIZIN jsou bílé či téměř bílé, bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru, o velikosti 
5,7 x 11,1 mm. Půlící rýha na jedné straně. Tablety jsou označeny C na jedné straně a J a E po 
obou stranách půlící rýhy.
Tablety jsou dostupné v balení po 7, 10, 20, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet.
7, 10, 20 tablet: výdej přípravku možný bez lékařského předpisu.
30, 50, 90 a 100 tablet: výdej přípravku vázán na lékařský předpis.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Stránka 5 z 5
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.
Výrobce
Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjőrdur, Island.
Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.1.2012

 

 

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594158133366
SUKL: 0114262
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: APOTEX
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: alergie
Výrobce: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím