Cetixin 10 mg perorální tablety film 30 x 10 mg 5 z 5 1

Cetixin 10mg por.tbl.flm.30x10mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Cetixin 10mg por.tbl.flm. 10x10mg Cetixin 10mg por.tbl.flm. 100x10mg

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Cetixin 10 mg perorální tablety film 30 x 10 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Cetixin 10mg por.tbl.flm.30x10mg

Přípravek Cetixin se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky a ke zmírnění dalších příznaků alergie.

cetirizinidihydrochloridum
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Cetixin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
    
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cetixin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cetixin užívat
3. Jak se Cetixin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cetixin uchovávat
6. Další informace
    
    
1. CO JE CETIXIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 
Léčivou látkou přípravku Cetixin je cetirizin-dihydrochlorid. Cetixin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antihistaminika pro systémové použití, která se používají proti alergii (přecitlivělosti). 
 
Přípravek Cetixin se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá:
- ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- ke zmírnění příznaků chronické kopřivky (chronická idiopatická kopřivka). 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CETIXIN UŽÍVAT
 
Neužívejte Cetixin
• jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Cetixin, 
• jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky obsažené v jiných přípravcích),
• jestliže trpíte těžkou chorobou ledvin.
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Cetixin je zapotřebí
Poraďte se, prosím, se svým s lékařem před zahájením léčby, jestliže: 
• máte zhoršenou funkci ledvin. V případě potřeby bude dávka upravena. Novou dávku určí lékař. 
• máte epilepsii nebo máte sklon k výskytu křečí. 
• bude Vám prováděn kožní test na alergii. Podávání přípravku Cetimax je nutno tři dny před prováděním testů vysadit.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzhledem k vlastnostem cetirizinu se vzájemné působení s jinými léčivými přípravky nepředpokládá. 
 
Užívání přípravku Cetixin s jídlem a pitím 
Jídlo vstřebávaní cetirizinu výrazně neovlivňuje. 
 
Neexistuje žádný důkaz o existenci vzájemného působení mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách. Přesto se však, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Stejně jako je tomu u jiných léčiv, měly by se těhotné ženy přípravku Cetixin vyhýbat. Má se za to, že náhodné užití tohoto léčivého přípravku nezpůsobí žádné poškození plodu. Nicméně během těhotenství by se měla léčba přípravkem Cetixin přerušit. 
 
Neužívejte přípravek Cetixin během kojení, protože cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Cetixin v doporučených dávkách. 
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste na lék citlivý/á, můžete zjistit, že současné požívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém může dodatečně ovlivnit Vaši pozornost a schopnost reakce. Pokud se u Vás tyto účinky objeví, neměl(a) byste řídit ani obsluhovat žádné stroje.
    
    
3. JAK SE CETIXIN UŽÍVÁ
    
Jak a kdy byste měl(a) Cetixin užívat
Vždy užívejte Cetixin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Tablety je nutno zapít sklenicí vody. 
 
Dospělí a dospívající starší 12 let 
10 mg (1 tableta) jednou denně. 
 
Děti ve věku od 6 do 12 let 
5 mg (polovina tablety) dvakrát denně. 
 
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin 
Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně. 
 
Pokud vnímáte účinek přípravku Cetixin jako příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se prosím se svým lékařem. 
 
Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, trvání a příčině Vašich potíží, přičemž ji určí Váš lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cetixin, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku Cetixin, než jste měl(a) nebo pokud tento léčivý přípravek náhodou užilo dítě, musíte se poradit se svým lékařem nebo se obrátit na nejbližší pohotovost. 
 
V případě předávkování se mohou se zvýšenou intenzitou vyskytnout níže uvedené nežádoucí účinky. Byly hlášeny nežádoucí účinky jako zmatenost, průjem, točení hlavy, únava, bolesti hlavy, malátnost, rozšíření zorniček, svědění, neklid, útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a potíže při močení. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cetixin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cetixin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Cetixin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte Cetixin užívat a urychleně zajistěte lékařskou péči. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, v obličeji a/nebo v krku, dýchací obtíže (tlak na prsou nebo hvízdavé dýchání), náhlý pokles krevního tlaku s následnou mdlobou nebo šokem.
    
Následující přehled obsahuje další nežádoucí účinky dle četnosti jejich výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelů ze 100):
• únava
• sucho v ústech, pocit nevolnosti, průjem
• točení hlavy, bolesti hlavy
• ospalost
• zánět hltanu (bolesti v krku), rhinitida (otok a podráždění v nose)
 
Méně časté: (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelů z 1 000):
• bolesti břicha
• slabost (mimořádně silná únava), celkový pocit nevolnosti (malátnost)
• parestézie (neobvyklé pocity na kůži)
• neklid
• svědění, vyrážka
 
Vzácné: (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelů z 10 000):
• tachykardie (příliš rychlý tep srdce)
• edém (otok)
• alergické reakce, někdy těžké (velmi vzácné)
• abnormální funkce jater
• přibývání na váze
• křeče, pohybové poruchy
• agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost
• kopřivka
 
Velmi vzácné: (mohou se vyskytnout u méně než 1 uživatele z 10 000):
• trombocytopenie (nízký počet krevních destiček: projevující se krvácením nebo podlitinami mnohem snadněji, než je běžné) 
• poruchy zaostřování zraku, rozostřené vidění, okulogyrická krize (nekontrolované kruhové pohyby očí)
• synkopa, třes, dysgézie (změněné vnímání chutí), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), dyskinéze (mimovolní pohyby)
• tik
• abnormální výdej moči
• otok, místní kožní vyrážky
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK CETIXIN UCHOVÁVAT
    
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
    
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
    
Přípravek Cetixin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete poškození tablet nebo pokud mají tablety jakkoli špatný vzhled.
    
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
    
    
6. DALŠÍ INFORMACE
 
Co přípravek Cetixin obsahuje
 
- Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu. 
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý škrob, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, polydextróza, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol.
 
Jak přípravek Cetixin vypadá a co obsahuje toto balení
    
Vzhled:
Bílá, kulatá, vypouklá tableta s dělicí rýhou s logem “5”. Průměr je 7 mm.
 
 
Velikosti balení: 
7, 10, 14, 20, 30, 50 a 100 tablet (blistry z PVC/ PVdC/Al v papírové krabičce).
    
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
    
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
Finsko
Tel.: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130
    
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.2.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • LADISLAVA SMIALKOVÁ, 2014-09-26 00:47:15

  Vynikající na pylové alergie. Plně nahradí Zyrtec, Zodiac a jim podobné. Dlouhodobé užívání je možné. Nedráždí žaludek. Užívá se 1 tbl/ den. Balení 30 tablet- výborná cena.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 6410530087459
SUKL: 0158247
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Vitabalans
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: alergie
Výrobce: Vitabalans OY, Hämeenlinna

Hodnocení 5 z 5

 • LADISLAVA SMIALKOVÁ, 2014-09-26 00:47:15

  Vynikající na pylové alergie. Plně nahradí Zyrtec, Zodiac a jim podobné. Dlouhodobé užívání je možné. Nedráždí žaludek. Užívá se 1 tbl/ den. Balení 30 tablet- výborná cena.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím