Pilulka Auto

Espumisan orální tobolky 50 x 40 mg-blistr 5 z 5 1

Espumisan cps.50x40mg-blistr

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 96 Kč Skladem > 5 ks

Espumisan cps.50x40mg-blistr si přes nás též můžete rezervovat v 30 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Espumisan orální tobolky 50 x 40 mg-blistr si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Espumisan cps.50x40mg-blistr

Na obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu.

Espumisan

40 mg, měkké tobolky

Léčivá látka: simethiconum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan 

musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Espumisan a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Espumisan užívat 

3. Jak se přípravek Espumisan užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Espumisan uchovávat 

6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Látka nebo indikační skupina nebo mechanismus účinku

Espumisan je lék působící v trávicím traktu jako protipěnivý prostředek a používaný také jako 

diagnostická pomůcka.

 

Použití:

- k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. plynatosti (meteorismus) a 

pocitu plnosti

- na doporučení lékaře k přípravě na vyšetření v oblasti dutiny břišní, např. 

rentgenologickému a sonografickému vyšetření

Obtíže způsobené plyny by mohly být také známkami funkčních poruch zažívacího traktu a 

projevovat se jako pocit tlaku a plnosti, předčasný pocit sytosti, říhání, hlasité pohyby střev a 

plynatost.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

ESPUMISAN UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Espumisan

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na simetikon, oranžovou žluť (E 110), 

methylparaben nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan je zapotřebí

 

Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby 

mohla být zjištěna příčina obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje léčbu.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Interakce s jinými léky nejsou známy.

Těhotenství a kojení

Nejsou žádné důvody pro omezení užívání přípravku Espumisan v těhotenství a po dobu 

kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádná zvláštní upozornění nejsou třeba.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Espumisan přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 

informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování

 

Obvyklá dávka je:

- při zažívacích obtížích způsobených plyny

Věk Dávkování

Dospělí a mladiství 2 tobolky přípravku Espumisan (což 

odpovídá 80 mg simetikonu) 3-4krát denně

Děti ve věku 6-14 let 2 tobolky přípravku Espumisan (což 

odpovídá 80 mg simetikonu) 3-4krát denně

Pro mladší děti a kojence jsou k dispozici jiné lékové formy.

- při přípravě na zobrazovací vyšetření

Doporučené dávkování je 2 tobolky přípravku Espumisan třikrát denně (což odpovídá 240 mg 

simetikonu) v den před vyšetření a 2 tobolky přípravku Espumisan (což odpovídá 80 mg 

simetikonu) ráno v den vyšetření.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Espumisan je příliš silný nebo slabý, poraďte se, 

prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání

Espumisan se užívá během jídla nebo po jídle, podle potřeby také před spaním.

Délka léčby

Délka léčby se řídí průběhem obtíží.

Espumisan může být v případě potřeby na doporučení lékaře užíván také dlouhodobě.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan, než jste měl(a)

Předávkování po užití přípravku Espumisan není známo.

Léčivá látka přípravku Espumisan vytváří v zažívacím traktu pěnu, rozpadá se čistě fyzikálně 

a je biologicky a chemicky zcela neaktivní. Předávkování je proto v podstatě vyloučeno. I 

velká množství přípravku Espumisan jsou snášena bez obtíží.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan

V takovém případě můžete vynechanou dávku kdykoli nahradit. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan 

V takovém případě by mohlo dojít k návratu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan nebyly dosud pozorovány.

Barvivo oranžová žluť (E 110) by mohlo vyvolat alergické reakce.

Methylparaben by mohl způsobit reakce z přecitlivělosti, a to i opožděné.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Espumisan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, štítku a 

krabičce za použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 

měsíce.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Espumisan obsahuje

- Léčivou látkou je simethiconum. Jedna tobolka obsahuje 40 mg simethiconum.

- Pomocnými látkami jsou želatina, glycerol 85%, methylparaben, chinolinová žluť, 

oranžová žluť

Jak přípravek Espumisan vypadá a co obsahuje toto balení

Téměř kulaté, žluté měkké želatinové tobolky, Obsah tobolky je bezbarvý, nepatrně zakalený.

Velikost balení: 25, 50, 100 měkkých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

19.1. 2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Frantisek Tel, 2015-01-25 19:05:15

  Klasika ("znate z tv" :-) ale kupodivu i tak to funguje...

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 4013054002001
SUKL: 0057586
Značka: ESPUMISAN
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Měkké tobolky
Dodavatel na trh: Berlin-Chemie
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: zažívací obtíže
Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG ( Menarini Group ), Berlín

Hodnocení 5 z 5

 • Frantisek Tel, 2015-01-25 19:05:15

  Klasika ("znate z tv" :-) ale kupodivu i tak to funguje...

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím