Pilulka Auto

Excipial mast s mandlov.olejem dermální mast 1 x 100 g 5 z 5 1

Excipial mast s mandlov.olejem drm.ung.1x100g

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 163 Kč K dispozici 17.1.2018

Excipial mast s mandlov.olejem drm.ung.1x100g si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Excipial mast s mandlov.olejem dermální mast 1 x 100 g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Excipial mast s mandlov.olejem drm.ung.1x100g

Všechny produkty Excipial se používají jako masťové základy pro individuální přípravu mastí. Čtěte podrobně příbalový leták.

Příbalová informace: informace pro uživatele   
Excipial mast s mandlovým olejem mast   

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4  

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je Excipial mast s mandlovým olejem a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial mast s mandlovým olejem používat 

3. Jak se Excipial mast s mandlovým olejem používá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Excipial mast s mandlovým olejem uchovávat 

6. Obsah balení a další informace   

 

1. Co je Excipial mast s mandlovým olejem a k čemu se používá  
Masťový základ Excipial mast s mandlovým olejem je kožním přípravkem k zevnímu použití, který zlepšuje stav pokožky tím, že jí dodává vodu a tuky.  
Excipial mast s mandlovým olejem je určena pro suchou až velmi suchou pokožku. Zvlášť je vhodná pro dětskou pokožku. Intenzivně promašťuje, neobsahuje vodu a není vodou smývatelná.  
Excipial mast s mandlovým olejem se používá jako masťový základ pro individuální přípravu mastí.    

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial mast s mandlovým olejem používat   
Nepoužívejte Excipial mast s mandlovým olejem: - jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).   
Upozornění a opatření  Před použitím přípravku Excipial mast s mandlovým olejem se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.  
Další léčivé přípravky a Excipial mast s mandlovým olejem Excipial mast s mandlovým olejem může nepříznivě ovlivnit vstřebávání jiného zevního přípravku. Proto je vhodné použít přípravky v časových odstupech. O vhodnosti používání jiných přípravků na recept nebo volně prodejných se poraďte s ošetřujícím lékařem.  
Těhotenství, kojení a plodnost Excipial mast s mandlovým olejem se může používat i v době těhotenství a kojení.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.    

 

3. Jak se Excipial mast s mandlovým olejem používá  
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší v tenké vrstvě 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.   

 

4. Možné nežádoucí účinky   
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Při používání přípravku Excipial mast s mandlovým olejem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:  
Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů) - příznaky přecitlivělosti, zarudnutí, pálení a svědění kůže v místě použití  
Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravku, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.  
Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.   

 

5. Jak Excipial mast s mandlovým olejem uchovávat   
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Jestliže dojde při uchovávání přípravku Excipial mast s mandlovým olejem k vytékání oleje z tuby, není toto pro uživatele závada a při dalším zpracování pro individuální přípravu mastí nebo při roztírání přípravku na pokožku dojde okamžitě k jeho promíchání s ostatními složkami přípravku.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 

6. Obsah balení a další informace  
Co Excipial mast s mandlovým olejem obsahuje - Excipial mast s mandlovým olejem je masťový základ bez obsahu léčivé látky. - Pomocnými látkami jsou čištěný mandlový olej, oxid zinečnatý, hydrogenovaný ricinový olej, glycerol-monostearát, bílá vazelína, parfém, koncentrovaný olejový roztok tokoferolů.   
Jak Excipial mast s mandlovým olejem vypadá a co obsahuje toto balení Excipial mast s mandlovým olejem je bílá homogenní mast se slabou vůní. Excipial mast s mandlovým olejem je dostupná v tubě obsahující 100 g masti. Zatavená hliníková tuba s plastovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička.   

Držitel rozhodnutí o registraci

 • Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika  

Výrobce

 • Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.6.2015. 

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Lenka Šmejkalová, 2015-06-15 16:11:48

  Používali jsme na krátkodobou vyrážku - atopický ekzém malé dcerky, a super. Mast je velmi příjemná, kůži promastí, po několika dnech mazání vyrážka zmizela.. Doporučuji

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 7612076376137
SUKL: 0016466
Značka: EXCIPIAL
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Mast
Dodavatel na trh: Galderma Spirig
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: vlasy, nehty, pokožka
Výrobce: SPIRIG EASTERN A.S., BRATISLAVA

Hodnocení 5 z 5

 • Lenka Šmejkalová, 2015-06-15 16:11:48

  Používali jsme na krátkodobou vyrážku - atopický ekzém malé dcerky, a super. Mast je velmi příjemná, kůži promastí, po několika dnech mazání vyrážka zmizela.. Doporučuji

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím