Jox sprej 1 x 30 ml 5 z 5

Jox spr.1x30ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 119 Kč K dispozici 19.1.2017

Jox sprej 1 x 30 ml si přes nás též můžete rezervovat v 22 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Jox sprej 1 x 30 ml si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 8/12

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 19:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Jox spr.1x30ml

U lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí. Jox se používá jako doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině ústní a hltanu.

Jox 

orální sprej 

koncentrát pro přípravu kloktadla 

 

povidonum iodinatum, allantoinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Jox musíte užívat pečlivě podle 

návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Jox a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jox užívat 

3. Jak se Jox užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak Jox uchovávat 

6. Další informace 

 

 

1. CO JE JOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Hlavní léčivou látkou je jodovaný povidon. Tato látka uvolňuje při kontaktu s kůží a se sliznicemi jód, 

který ničí řadu choroboplodných zárodků (baktérie, plísně, některé viry) a proto je Jox vhodný k 

dezinfekci dutiny ústní a hltanu. Dále Jox obsahuje allantoin, který působí protizánětlivě. 

 

Bez porady s lékařem můžete Jox používat pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní (afty a 

pod.), jazyka, hltanu a mandlí. 

Jox se používá jako doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině ústní a 

hltanu - angína, zánět hltanu, zánět mandlí, současný zánět hltanu a mandlí, zánět jazyka a afty, při 

chirurgických výkonech v dýchacích a polykacích cestách, při prvních příznacích chřipkových 

onemocnění (škrábání v krku) a k předcházení infekcí v dutině ústní u pacientů léčených cytostatiky a 

po ozáření. Dále se používá u angín, vyvolaných streptokoky, a to jako podpůrná léčba při současné 

léčbě antibiotiky. Vhodnost použití přípravku Jox u těchto stavů určí Váš lékař. 

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE JOX UŽÍVAT 

 

Neužívejte Jox 

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jód nebo na kteroukoli další složku přípravku Jox. 

- při zvýšené funkci štítné žlázy 

- při srdeční nedostatečnosti 

- 2 týdny před a po plánovaném vyšetření nebo léčbě radioaktivním jódem 

- při závažné poruše funkce ledvin 

- v těhotenství 

- jestliže kojíte 

- ve formě orálního spreje u dětí do 8 let, ve formě koncentrátu pro přípravu kloktadla u dětí do 6 

let 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jox je zapotřebí 

- u zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem. V tomto 

případě užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 

- u pacientů s nedostatečnou funkcí jater. V tomto případě užívejte přípravek pouze na 

doporučení lékaře. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Účinky přípravku Jox a účinky jiných současně používaných léků k místnímu použití v dutině ústní a 

hltanu se mohou navzájem ovlivňovat. 

Jox se nesmí používat současně s jinými léky k dezinfekci dutiny ústní a hltanu, zejména

s peroxidem vodíku. 

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Těhotenství a kojení 

Přípravek Jox se nesmí podávát v těhotenství a při kojení. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek nemá vliv na schopnost obsluhovat stroje a řídit dopravní prostředky. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Jox 

Přípravek obsahuje 18,6 % ethanolu. 

Přípravek obsahuje 0,44 mg sodíku v 1 ml. 

 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK JOX POUŽÍVÁ 

 

Koncentrát pro přípravu kloktadla mohou používat děti od 6 let i mladiství a dospělí. 

Orální sprej mohou používat děti starší 8 let i mladiství a dospělí. 

Dětem od 6 do 12 let je vždy možno Jox podávat pouze na doporučení lékaře. 

Sprej lze použít u dětí od 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a 

pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech a nepolykat při vstřikování přípravku. 

 

Orální sprej 

Dospělí a děti od 8 let: 

Dávkování určí lékař. Obvykle se používá (aplikuje) 2 až 4krát denně , v případě potřeby a dobrém 

léčebném efektu možno aplikovat i častěji (po 4 hodinách) až 3 vstřiky vpravo i vlevo, maximálně 

však 6krát denně. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. 

Při použití spreje chraňte oči! 

 

Návod k použití: 

 

Produkt je dávkován z lékovky mechanickým 

rozprašovačem a aplikátorem (viz obrázek 

A) 

 

 

1. Pokud je přiložen otočný aplikátor, 

vyjměte aplikátor z plastového sáčku za 

pomocí nůžek či podobného nástroje (viz 

obrázek B). 

 

 

2. Zkontrolujte celistvost aplikátoru. 

V případě, že je aplikátor jakkoliv 

poškozen nelze jej používat. 

 

3. Sejměte ochranný kryt z mechanického 

rozprašovače. 

 

4. V případě otočného aplikátoru otočte 

trubičku do polohy kolmé k tlačítku 

aplikátoru a následně nasaďte aplikátor na 

lahvičku (viz obrázek C), v případě 

pevného aplikátoru nasaďte aplikátor na 

lahvičku (viz obrázek D). 

 

5. Stiskněte asi 2 až 3x než se roztok nasaje 

do rozprašovače a po stisku začne 

vystřikovat. 

 

6. Vložte konec aplikátoru do úst a při 

zadrženém dechu se 2x stiskne tlačítko 

aplikátoru tak, aby jedna dávka směřovala 

vpravo a jedna vlevo. Sprej při užití držte 

svisle. 

 

 

Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor před použitím omyjte horkou vodou a 

vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat. 

 

Koncentrát pro přípravu kloktadla 

Dospělí a děti od 6 let: 

Po naředění vodou v poměru 1:20 nebo 1:40 (tj. 2,5 až 5 ml podle přiložené odměrky nebo 1/2 až 1 

čajovou lžičku do 100 ml vody) se ústa vyplachují nebo se zředěným roztokem kloktá. Dávkování určí 

lékař. Obvykle se výplachy nebo kloktání provádí 2 - 4krát denně, a to vždy s odstupem min. 4 hodin 

od předchozí aplikace. Maximálně je možno výplachy provádět 6krát denně. Roztok nepolykejte. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jox, než jste měl(a) 

Při náhodném požití většího množství přípravku Jox (zvláště dítětem) okamžitě vyhledejte lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jox 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Jox nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Jox je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, pocit 

horka, zarudnutí). V ojedinělých případech můžete pozorovat pálení v místě použití zejména po spreji 

(převážně u dětí) a sucho v ústech, které obvykle mají přechodný charakter. 

Při vzácném výskytu vážných reakcí z přecitlivělosti (dušnost, popř. otoky rtů, jazyka, očních víček, 

dlaní nebo pohlavních orgánů) přerušte podávání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře! 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

 

 

5. JAK JOX UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem. 

 

Jox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

 

Co Jox obsahuje 

- Léčivými látkami jsou povidonum iodinatum 85 mg a allantoinum 1 mg v 1 ml přípravku. 

- Pomocnými látkami jsou: levomenthol, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu 

sodného, ethanol 96%, propylenglykol, čištěná voda. 

 

Jak přípravek Jox vypadá a co obsahuje toto balení 

Čirá až slabě opalizující červenohnědá tekutina neomezeně se mísící s vodou. 

 

Velikost balení: 

Koncentrát pro přípravu kloktadla: 50, 100 ml 

Orální sprej: 30 ml 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Teva Czech Industries s.r.o. 

Ostravská 29, č. p. 305 

747 70 Opava, Komárov 

Česká republika 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.12.2011.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Pavel Chochola, 2015-12-07 11:21:21

  Používám ke spokojenosti již mnoho let...

  5 z 5

 • Monika Fazekašová, 2015-04-28 19:17:02

  Velice učinný prostředek, používám ho nejraději, doporučuju!

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594737028212
SUKL: 0001674
Značka: JOX
Cesta podání: Do dutiny ústní
Léková forma: Sprej
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: problémy v dutině ústní a krku
Výrobce: IVAX  Pharmaceuticals s.r.o., Opava-Komárov

Hodnocení 5 z 5

 • Pavel Chochola, 2015-12-07 11:21:21

  Používám ke spokojenosti již mnoho let...

  5 z 5

 • Monika Fazekašová, 2015-04-28 19:17:02

  Velice učinný prostředek, používám ho nejraději, doporučuju!

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Podobné produkty

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 19:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím