Neoseptolete Citron orální past. 18 x 1.2 mg

Neoseptolete Citron orm.past.18x1.2mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Neoseptolete Citron orální past. 18 x 1.2 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Neoseptolete Citron orm.past.18x1.2mg

Léčivý přípravek k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku.

 

Neoseptolete Citron

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Neoseptolete citron musíte užívat

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Neoseptolete citron a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Neoseptolete citron

3. Jak se Neoseptolete citron užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Uchovávání přípravku Neoseptolete citron

6. Další informace

Neoseptolete citron

Cetylpyridinii chloridum

pastilky

1. CO JE NEOSEPTOLETE CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pastilky Neoseptolete citron místně působí proti choroboplodným zárodkům. Obsahují léčivou látku 

s desinfekčním účinkem cetylpyridinium-chlorid, který ničí řadu bakterií a houbových zárodků a do 

určité míry též potlačuje vývoj virů. Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, 

ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Vzhledem k dobré smáčivosti a nízkému 

povrchovému napětí proniká léčivá látka cetylpyridinium chlorid také do sliznic úst a hrdla, které jsou 

obtížně dosažitelné, kde potlačuje růst bakterií. Pastilky Neoseptolete citron mají chuť citronu. 

Neobsahují cukr, takže nezpůsobují poškození zubů vlivem cukru. 

Pastilky se doporučují

k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí 

v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava.

při zánětech sliznice dásní (gingivitida) který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při 

zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní. 

Léčba přípravkem Neoseptolete citron je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní 

hygieny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT 

NEOSEPTOLETE CITRON

 

Neužívejte Neoseptolete citron:

- jestliže jste přecitlivělí na léčivou látku cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoliv další složku

Neoseptolete citron.

 

Zvláštní opatrnosti při použití Neoseptolete citron je zapotřebí:

- jestliže máte otevřené rány v ústech, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran.

- jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením; 

v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu tří dnů.

2/4

- jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba 

1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení působením vody) a vstřebávání 

v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi.

Nedoporučuje se užívat vyšší než předepsané dávky.

Pastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky.

 

Užívání Neoseptolete citron s jídlem a pitím:

Pastilky byste neměli užívat bezprostředně před jídlem ani spolu s mlékem, které by mohlo snížit 

jejich účinnost.

Těhotenství

Před užíváním jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Jelikož údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu těhotenství jsou omezené, nedoporučuje se jeho 

užívání během těhotenství.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Jelikož jsou údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu kojení omezené, nedoporučuje se jeho užívání 

během kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Neudává se, že by pastilky Neoseptolete citron ovlivňovaly schopnost řídit motorová vozidla a 

obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách Neoseptolete citron:

Pastilky obsahují přirozené barvivo, a proto může jejich barva časem vyblednout, pokud by byly 

uchovávány na světle.

Pastilky obsahují polyoly (maltitol, mannitol), které mohou ve vysokých dávkách způsobit průjem. 

Vysoké dávky glycerolu mohou způsobit bolesti hlavy a potíže trávicího a zažívacího ústrojí.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Informujte, prosím, svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno užíval(a),

a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neudává se, že by pastilky Neoseptolete citron měly vzájemné působení s jinými léky.

3. JAK SE NEOSEPTOLETE J CITRON UŽÍVÁ

Neoseptolete citron užívejte přesně podle pokynů příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé a děti starší než 12 let 8 pastilek denně. Ponechte 1 pastilku 

rozplynout v ústech každé 2 až 3 hodiny.

Pro děti starší než 4 roky se doporučují až 4 pastilky denně, pro děti od 10 do 12 let až 6 pastilek 

denně. Ponechte rozplynout 1 pastilku v ústech každé 3 až 4 hodiny.

Neužívejte pastilky bezprostředně před jídlem nebo v průběhu jídla. 

Pokud máte dojem, že je účinek pastilek Neoseptolete citron příliš silný nebo příliš slabý, informujte 

svého lékaře či lékárníka.

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo 

vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více pastilek Neoseptolete citron, než jste měl(a):

Při úvaze množství léčivé látky v jedné pastilce je možnost předávkování minimální. Požití většího 

počtu pastilek může způsobit zažívací obtíže, nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě byste 

3/4

měli přerušit užívání léku, vypít větší množství vody či mléka a poradit se se svým lékařem či 

lékárníkem.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neoseptolete citron:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Neoseptolete citron může mít nežádoucí účinky podobně jako všechny léky.

Pokud užíváte tento lék v doporučených dávkách, vyskytují se nežádoucí účinky vzácně. U citlivých 

osob mohou dávky vyšší než předepsané způsobovat trávicí a zažívací obtíže drážděním sliznic 

trávicího a zažívacího ústrojí. Ve velice vzácných případech se mohou vyskytnout příznaky

přecitlivělosti, tj. podráždění, vyrážka.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, 

oznamte to, prosím, svému lékaři či lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ NEOSEPTOLETE CITRON

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a v krabičce.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Informace o předepisování

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Neoseptolete citron obsahují

Léčivou látkou je cetylpyridinii chloridum 1, 2 mg v 1 pastilce.

Pomocné látky jsou: vysušený roztok maltitolu, maltitol (E965), mannitol (E421), levomenthol, 

citronová silice, glycerol (E422), panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 

magnesium-stearát (E572), povidon, voskové leštidlo (bílý včelí vosk (E901), karnaubský vosk

(E903), šelak (E904)), oxid titaničitý (E171), citronové aroma, silice sladkého oplodí pomeranče, žluté 

barvivo (kurkumin E100), čištěná voda, arabská klovatina (E414), maltodextrin, monohydrát kyseliny 

citronové (E330), citromonoacylgycerol (E472c), natrium-benzoát (E211), kalium-sorbát (E202), 

aroma citroníku lime. 

Jak přípravek Neospetolete citron vypadá a co obsahuje toto balení

Pastilky jsou žluté, kulaté a vypuklé.

Balení obsahuje 18 pastilek (2 blistry po 9 pastilkách).

 

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce:

KRKA d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

Praha 8

4/4

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

11.5.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 3838989527648
SUKL: 0020025
Značka: Neoseptolete
Cesta podání: Do dutiny ústní
Léková forma: Pastilky
Dodavatel na trh: KRKA
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: problémy v dutině ústní a krku
Výrobce: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím