Nicorette Icemint Gum 2 mg orální gum žvýkací 30 x 2 mg

Nicorette Icemint Gum 2mg orm.gum mnd.30x2mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Nicorette Icemint Gum 2mg orm.gum.mnd.105x2mg

Cena: 229 Kč 219 Kč K dispozici 26.4.2017

Nicorette Icemint Gum 2 mg orální gum žvýkací 30 x 2 mg si přes nás též můžete rezervovat v 24 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Nicorette Icemint Gum 2 mg orální gum žvýkací 30 x 2 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Nicorette Icemint Gum 2mg orm.gum mnd.30x2mg

Žvýkačky NICORETTE® patří do skupiny léků náhradní nikotinové léčby. Žvýkačky jsou určeny k léčbě závislosti na nikotinu.

Nicorette Icemint Gum 2 mg 

(nicotinum)

léčivá žvýkací guma

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Nicorette Icemint 

Gum užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se Vám nepodaří ukončit kouření do 9 měsíců od zahájení léčby přípravkem Nicorette 

Icemint Gum, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud 

si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Nicorette Icemint Gum a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nicorette Icemint Gum užívat 

3. Jak se Nicorette Icemint Gum užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Nicorette Icemint Gum uchovávat 

6. Další informace

 

1. CO JE NICORETTE ICEMINT GUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nicorette Icemint Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření. 

Přípravek se používá ke zmínění touhy po nikotinu a ke zmírnění abstinenčních příznaků, 

když se snažíte přestat kouřit. 

Přípravek se používá rovněž ke zmínění touhy po nikotinu a ke zmírnění abstinenčních příznaků

během doby, kdy Vám není dovoleno kouřit, např. v místech se zákazem kouření.

Přípravek se používá rovněž když snižujete počet cigaret a snažíte se přestat kouřit. 

Pokud přestanete kouřit náhle a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete 

pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí Nicorette Icemint Gum 

můžete těmto příznakům předejít nebo při nejmenším nepříjemné pocity zmírnit pokračováním 

v dodávání malého množství nikotinu svému tělu po přechodné období. Při žvýkání žvýkacích gum 

Nicorette Icemint Gum je nikotin pomalu uvolňován a vstřebáván v ústní dutině. Na rozdíl od cigaret 

neobsahuje přípravek Nicorette Icemint Gum žádný škodlivý dehet nebo oxid uhelnatý. 

Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT LÉČIVÉ 

ŽVÝKACÍ GUMY NICORETTE 

Neužívejte léčivé žvýkací gumy Nicorette

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku léčivých

žvýkacích gum Nicorette.

Věnujte zvláštní opatrnost užívání léčivých žvýkacích gum Nicorette

 

Před užíváním Nicorette Icemint Gum se poraďte se svým lékařem pokud:

- trpíte závažným srdečním onemocněním (jako je např. nestabilní angina pectoris, závažné 

arytmie)

- pokud jste nedávno (v posledních 4 týdnech prodělal/a srdeční infarkt nebo cévní mozkovou 

příhodu, nebo jste podstoupil/a operaci srdce nebo jste byl/a kvůli srdečně-cévnímu 

onemocnění v nemocnici.

- trpíte závažným srdečně-cévním onemocněním

- trpíte neléčeným vysokým krevním tlakem

- trpíte jaterní chorobou střední nebo vysoké závažnosti

- trpíte závažnou ledvinovou chorobou

- trpíte cukrovkou

- trpíte poruchami štítné žlázy

- trpíte poruchami dřeně nadledvin - feochromocytomem (druh nádoru dřeně nadledvin)

- trpíte žaludečními problémy

- trpíte onemocněním čelistního kloubu

Riziko pokračování kouření však představuje vždy vyšší nebezpečí než užívání Nicorette Icemint 

Gum.

Mladí lidé do 18 let by měli užívat Nicorette Icemint Gum pouze na základě lékařského předpisu.

Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné 

příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Žvýkačky proto uchovávejte

mimo dosah a dohled dětí.

Žvýkací guma se může nalepit na umělý chrup nebo můstek a ve vzácných případech ho může 

i poškodit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, 

užíváte-li léčivé přípravky obsahující teofylin, takrin, klozapin nebo ropinirol, neboť při odvykání 

kouření bude možná nutné změnit dávkování těchto přípravků.

Užívání přípravku Nicorette Icemint Gum s jídlem a pitím

Se žvýkací gumou v ústech byste neměl/a jíst ani pít. Současné pití kávy, ovocných šťáv nebo nápojů 

sycených oxidem uhličitým může snižovat vstřebávání nikotinu. Tyto nápoje byste neměli pít 

v průběhu 15 minut před užíváním žvýkací gumy.

Těhotenství a kojení

V těhotenství je velice důležité přestat kouřit, protože kouření může vést ke slabému růstu plodu. 

Může rovněž vést k předčasnému porodu nebo dokonce potratu. Zcela nejlépe je přestat kouřit bez 

použití přípravků obsahujících nikotin. Pokud to nemůžete zvládnout, měla byste užívat léčivé žvýkací 

gumy Nicorette pouze po poradě s lékařem, který sleduje průběh Vašeho těhotenství, nebo s lékařem 

zaměřeným na odvykání kouření.

V období kojení byste neměla léčivé žvýkací gumy užívat, protože se nikotin vylučuje do mateřského 

mléka a může poškodit Vaše dítě. Pokud bude nezbytné, abyste Nicorette Icemint Gum užívala 

v období kojení, užívejte jej neprodleně po kojení, aby se snížilo množství nikotinu přijaté kojencem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly pozorovány.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nicorette Icemint Gum

Přípravek Nicorette Icemint Gum obsahuje xylitol, který může mít projímavý účinek.

Kalorická hodnota: 2,4 kcal/g xylitol, což odpovídá 1,85 kcal v jedné žvýkací gumě 2 mg a 1,82 kcal 

v jedné žvýkací gumě 4 mg.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE ICEMINT GUM UŽÍVÁ

Nicorette Icemint Gum užívejte vždy tak, jak je stanoveno v příbalové informaci. Pokud si nejste 

jistý/á, poraďte se vždy se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během léčby přípravkem Nicorette Icemint Gum byste měl/a vynaložit veškeré úsilí na to, abyste 

přestal/a úplně kouřit. 

Správný způsob žvýkání je důležitý. Žvýkací guma Nicorette Icemint Gum by se měla žvýkat pomalu 

a s přestávkami, během nichž je žvýkačka ponechána v ústech v klidu a poté žvýkání pokračuje. 

V případě nedodržení tohoto postupu můžete trpět pálením žáhy nebo škytavkou.

Nicorette Icemint Gum užívejte tehdy, když se dostaví touha po cigaretě. Zejména zpočátku je důležité 

žvýkat velmi pomalu. Po přibližně 30 minutách se celé množství nikotinu uvolní 

a je vstřebáno sliznicí dutiny ústní. Žvýkejte proto pomalu a s přestávkami! Budete-li se zejména 

v prvních dvou dnech přesně řídit uvedenými pokyny, zvyknete si na určité tempo žvýkání. Tím bude 

zajištěn nejvhodnější přísun nikotinu a současně zamezíte nepříjemným nežádoucím účinkům z příliš 

rychlého žvýkání. 

Chuť žvýkačky je pro kuřáky přijatelná, někdy však může trvat 1-2 dny než si na chuť zvyknete.

Obvyklý postup 

1. Nejdříve žvýkejte žvýkačku Nicorette IceMint Gum pomalu několik vteřin a učiňte přibližně 

minutovou přestávku.

2. Po přestávce žvýkejte znovu 10x a pak přesuňte žvýkačku na 1 nebo 2 minuty pod jazyk 

nebo k tvářím.

3. Žvýkejte znovu 10x a pak ponechte žvýkačku opět odpočinout.

4. Žvýkejte takto 30 minut.

5. Pokud jste si na chuť žvýkačky zvykli, můžete dle potřeby rychlost žvýkání zrychlit.

Nikotinové účinky se dostavují teprve po několika minutách. Z tohoto důvodu nelze očekávat stejně 

rychlé uspokojení jako při kouření. Riziko otravy po případném spolknutí žvýkací gumy je nízké, 

protože se nikotin v tomto případě uvolňuje pomalu a neúplně.

Léčba přípravkem Nicorette Icemint Gum

Počáteční dávku žvýkací gumy zvolte podle míry Vaší nikotinové závislosti. Pokud kouříte více 

než 20 cigaret denně nebo se Vám nepodařilo přestat kouřit s léčivou žvýkací gumou Nicorette 2 mg, 

měl/a byste zvolit 4 mg. V ostatních případech je vhodné zahájit léčbu s 2 mg. 

Na začátku léčby by se měla užívat jedna žvýkací guma každou hodinu nebo každou druhou hodinu. 

Ve většině případů postačuje 8-12 žvýkacích gum denně. Nemělo by se užívat více než 24 žvýkacích 

gum denně.

Ukončení kouření

Trvání léčby je individuální. V obvyklém případě trvá léčba 3 měsíce. V této době začněte 

s postupným snižováním dávky nikotinu. Léčba by mohla být ukončena, když dávka poklesla 

na 1-2 žvýkací gumy denně. Pravidelné užívání žvýkacích gum Nicorette déle než 1 rok se obvykle 

nedoporučuje.

Někteří bývalí kuřáci však mohou pociťovat potřebu delší léčby, aby se vyvarovali návratu ke kouření. 

Nepoužité žvýkací gumy by měly být uschovány pro případ, že se náhle dostaví touha po kouření.

Snížení počtu cigaret

Žvýkací gumy Nicorette se užívají mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se dostaví 

naléhavá potřeba kouřit, k co nejdelšímu prodloužení intervalu bez kouření a záměrnému snížení počtu 

vykouřených cigaret za den na nejnižší možnou míru. Pokud nedojde během 6 týdnů 

ke snížení počtu vykouřených cigaret za den, vyhledejte odbornou pomoc. Pokusy ukončit kouření je 

možné učinit jakmile se kuřák cítí být připraven, ale v žádném případě nikoli později než 6 měsíců od 

zahájení léčby. Pokud není možné učinit seriózní pokus o ukončení kouření do 9 měsíců od zahájení 

léčby, vyhledejte odbornou pomoc.

Pravidelné užívání žvýkacích gum Nicorette déle než 1 rok se obvykle nedoporučuje.

Někteří bývalí kuřáci však mohou pociťovat potřebu delší léčby, aby se vyvarovali návratu ke kouření. 

Nepoužité žvýkací gumy by měly být uschovány pro případ, že se náhle dostaví touha po kouření.

Dočasná abstinence 

Žvýkací gumy se užívají v situacích bez možnosti kouřit, například v místech se zákazem kouření 

nebo v případě, kdy si nepřejete kouřit a přitom pociťujete potřebu si zapálit.

Jestliže jste užil/a více žvýkacích gum, než jste měl/a

Pokud jste požil/a více žvýkaček, nebo žvýkačky nedopatřením žvýkalo nebo požilo dítě, poraďte se 

se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost a s sebou vezměte tuto příbalovou 

informaci a balení přípravku.

K příznakům předávkování patří nevolnost, zvýšené slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest 

hlavy, závratě, poruchy sluchu nebo slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích 

následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, poruchy dechu, nadměrná únava, selhání 

oběhu a křeče.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette Icemint Gum nežádoucí účinky, které 

se však nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Nicorette Icemint Gum může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím 

s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky. 

Velmi časté nežádoucí účinky (více než u jednoho z 10 nemocných): 

- bolesti hlavy

- nevolnost 

- škytavka

- bolesti břicha 

- podráždění sliznice úst nebo jícnu 

- bolestivost žvýkacích svalů 

 

Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených nemocných):

- závratě

- zvracení

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1 000 léčených 

 

nemocných):

- bušení srdce

- vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 1 000 a více než u 1 z 10 000 léčených 

 

nemocných):

- alergické reakce jako např. angioedém (otok na různých místech, který může způsobit závažné 

život ohrožující obtíže)

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných):

- dočasná nepravidelná srdeční činnost.

V případě, že nežádoucí účinky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinence 

a souvisí s příliš nízkým přísunem nikotinu.

V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat v ústech afty, jejichž souvislost s užitím nikotinu 

je však nejasná.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE ICEMINT GUM UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette Icemint Gum obsahuje

Léčivá žvýkací guma Nicorette Icemint Gum neobsahuje cukr a je k dispozici ve dvou silách 2 mg 

(miligramy) a 4 mg.

 

2 mg:

Léčivou látkou je nikotin. Jedna žvýkací guma obsahuje 2 mg nikotinu ve formě nikotin-resinátu.

Pomocnými látkami jsou: žvýkačková masa obsahující butylhydroxytoluen E 321, 

xylitol 591,5 mg, silice máty peprné, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, draselná sůl 

acesulfamu, levomenthol, lehký oxid hořečnatý, složené tekuté mátové aroma , hypromelóza, 

sukralóza, polysorbát 80, předbobtnalý škrob, oxid titaničitý (E171), karnaubský vosk a mastek.

 

4 mg:

Léčivou látkou je nikotin. Jedna žvýkací guma obsahuje 4 mg nikotinu ve formě nikotin-resinátu. 

Pomocnými látkami jsou: žvýkačková masa obsahující butylhydroxytoluen E 321, xylitol 579,5 mg, 

silice máty peprné, uhličitan sodný, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, lehký oxid hořečnatý,

složené tekuté mátové aroma, hypromelóza, sukralóza, polysorbát 80, předbobtnalý škrob, oxid 

titaničitý (E171), karnaubský vosk, hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

a mastek.

Jak přípravek Nicorette Icemint Gum vypadá a co obsahuje toto balení

Nicorette Icemint Gum 2 mg: potahovaná žvýkací guma bílé barvy, přibližně 15 x 15 x 6 mm

Nicorette Icemint Gum 4 mg: potahovaná žvýkací guma smetanové barvy, přibližně 15 x 15 x 6 mm 

Velikost balení

12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 nebo 210 žvýkacích gum v blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

McNeil AB

251 09 Helsingborg

Švédsko

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Johnson & Johnson, s.r.o. 

Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel: 227 012 111 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

11.8. 2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 3574660563924
SUKL: 0147592
Značka: NICORETTE
Cesta podání: Do dutiny ústní
Léková forma: Žvýkací gumy a tablety
Dodavatel na trh: Johnson & Johnson
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: kouření
Výrobce: MCNEIL AB, HELSINGBORG

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Speciální nabídky

Zobrazit všechny denní nabídky (59)

Přihlášení

: *

: *

zaslat zapomenuté heslo

Nemám účet,
chci se registrovat.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím