Well Done Odstraňovač vodního kamene a rezi 1 l

Well Done Odstraňovač vodního kamene a rezi 1 l

Tento produkt není momentálně dostupný, zjišťujeme informace od dodavatele

Doporučujeme vám tyto podobné produkty

Podívejte se také na zboží v podobných kategoriích

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H315 Dráždí kůži.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
  • Prevence: P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
  • Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Zkuste také další výrobky značky Well Done, které jsou v kategoriích Úklid kuchyně, Čisticí prostředky a Drogerie. Pokud si nejste jistí volbou tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Čisticí prostředky.

EAN: 5998466115510
Značka: Well Done
Velikost balení: 1 l
Forma: Tekutina
Pro: Pro dospělé
Originální název: Odstraňovač vodního kamene a rzi 1l
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení
EAN: 5998466115510
Značka: Well Done
Velikost balení: 1 l
Forma: Tekutina
Pro: Pro dospělé
Originální název: Odstraňovač vodního kamene a rzi 1l
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení

Diskuze k produktu Well Done Odstraňovač vodního kamene a rezi 1 l

Přestat sledovat diskuzi + Sledovat diskuzi
Nejnovější Nejstarší Nejužitečnější
{{ post.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
{{ post.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, post.user.totalAnswers) }}
{{ post.user.points }}
{{ translate('Points', null, post.user.points) }}
{{ post.createdAt }}
|
Upozornit na odpověď: {{ frequency.title }}
Sledovat odpovědi

{{ word }}
{{ post.title }}

{{ word }}
{{ post.text }}
{{ answer.user.name }}
Ověřený zákazník
Pilulka expert
Odborník
{{ answer.user.totalAnswers }}
{{ translate('Answers', null, answer.user.totalAnswers) }}
{{ answer.user.points }}
{{ translate('Points', null, answer.user.points) }}
{{ answer.date }}
{{ word }}
{{ answer.text }}
Užitečné?
|

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se Bohužel jsme nic nenašli. Můžete se ale zeptat sami

Potřebujete poradit?
Neváhejte a položte dotaz.