Panadol perorální tablety film 10 x 500 mg

Panadol por.tbl.flm.10x500mg

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Panadol por.tbl.flm.10x500mg

Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci.

Panadol 

Potahované tablety 

(paracetamolum) 

 

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší v případě horečky do 3 dnů a 

v případě bolesti do 5 dnů musíte se poradit se s lékařem. Dětem nepodávejte 

přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo 

pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat 

3. Jak se Panadol užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak Panadol uchovávat 

6. Další informace 

 

 

1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají 

Panadol obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku. Panadol 

nedráždí žaludek, nevyvolává krvácení, mohou jej užít i nemocní se žaludečními a 

dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou. 

Panadol tablety mají tvar tobolky a jsou potahované. 

Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů 

a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků 

chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů a kloubů, bolesti v krku a snižuje 

horečku. 

Pouze po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti u některých 

revmatických onemocnění např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a při 

neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu). 

Je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let. 

 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat 

 

Neužívejte přípravek Panadol 

Strana 2 (celkem 4) 

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na některou další 

složku přípravku, 

- při závažném snížení funkce jater, 

- při akutní žloutence, 

- při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek). 

 

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí 

- u pacientů s postižením jater, 

- u pacientů se sníženou funkcí ledvin, neboť je u nich nezbytné, aby užívali 

nižší dávky paracetamolu, 

- při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy. 

 

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním 

přípravku Panadol s lékařem. 

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 

alkoholu nebo užíváte současně jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 

 

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol vhodný pro děti 

mladší než 6 let. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Účinky přípravku Panadol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou 

navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, 

které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné 

bez lékařského předpisu. 

Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších 

nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin. 

Současné užívání Panadolu s některými přípravky užívanými k léčbě nespavosti nebo 

epilepsie nebo s některými antibiotiky nebo současné užívání Panadolu a pití 

alkoholických nápojů může způsobit poškození jater. 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete Panadol užívat jestliže: 

- užíváte současně jiné léky s obsahem paracetamolu 

- užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krve 

- užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení 

- užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu. 

 

Užívání přípravku Panadol s jídlem a pitím 

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu 

významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, 

poraďte se před zahájením léčby s lékařem. 

Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke 

sníženému účinku paracetamolu. 

 

Těhotenství a kojení 

Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než 

začnete užívat jakýkoli lék. 

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné 

přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem. 

 

Strana 3 (celkem 4) 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Panadol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

3. Jak se Panadol užívá 

Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1-2 tablety dle potřeby až 4x 

denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s 

tělesnou hmotností nad 60 kg. Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. 

Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. 

Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin 

neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu). 

Mladiství 12-15 let: 1 tabletu v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nejvyšší 

jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. 

Děti 6-12 let: 250 500 mg paracetamolu (1/2 až 1 tabletu). Jednotlivá dávka je 1/2 

tablety pro děti o hmotnosti 21-32 kg , 1 tableta pro děti s hmotností od 33 kg. 

Jednotlivé dávky podávejte v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. 

Maximální denní dávka při hmotnosti 21- 24 kg je 1,25g ( 2 tablety), maximální 

denní dávka při hmotnosti 25- 32 kg je 1,5g ( 3 tablety), při hmotnosti 33-40 kg je 

maximální denní dávka 2g (4 tablety). 

Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené 

dávkování. 

 

Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného 

poškození jater. 

Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se 

naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se 

o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů, u dětí 

3 dny. 

Během léčby nepijte alkoholické nápoje. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a) 

Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na 

zvracení, zvracením a bledostí nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte 

ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a 

tuto příbalovou informaci. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

Přípravek používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se 

vyskytnout kožní vyrážky, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, poruchy 

jaterních funkcí a krvetvorby. 

Strana 4 (celkem 4) 

Jestliže se u Vás objeví následující obtíže, přestaňte tento léčivý přípravek užívat a 

okamžitě informujte svého lékaře: 

Alergické reakce, které mohou být závažné, včetně kožní vyrážky, svědění, někdy 

s otokem úst nebo tváře, nebo dušnost 

Kožní vyrážka nebo odlupování kůže nebo vřídky v ústech 

Problémy s dýcháním. Pravděpodobnost výskytu tohoto nežádoucího účinku je 

vyšší, jestliže jste problémy s dýcháním měl/a již dříve po užití jiných léků na bolest 

(např. ibuprofen nebo aspirin) 

Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení. 

 

Tyto účinky se budou pravděpodobně vyskytovat jen vzácně. 

 

 

5. Jak Panadol uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25 C. 

Panadol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato 

opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. Další informace 

 

Co Panadol obsahuje 

- Léčivá látka: paracetamolum 500 mg v 1 tabletě 

- Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová, 

povidon 25, předbobtnalý škrob, hypromelosa, triacetin. 

 

Jak Panadol vypadá a co obsahuje toto balení 

Panadol jsou bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně 

vyraženo PANADOL. 

Velikost balení 8, 10, 12, 24, 30 tbl: blistr Al / bílý neprůhledný PVC, krabička 

Velikost balení 16 tbl: blistr Al / bílý neprůhledný PVC, rozkládací PVC pouzdro 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 

GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie 

 

Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. 

Waterford, Irsko 

nebo 

S.C. EUROPHARM S.A. 2 Panselelor St., Brasov, county of Brasov, Rumunsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8590335000407
SUKL: 0046227
Značka: PANADOL
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: GlaxoSmithKline
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: bolest hlavy, migréna, bolest kloubů, svalů, šlach, bolest zubů, menstruační bolesti

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím