Paramax Rapid 250 mg perorální tablety neobalená forma přípravku 10 x 250 mg

Paramax Rapid 250mg por.tbl.nob.10x250mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Paramax Rapid 250 mg perorální tablety neobalená forma přípravku 10 x 250 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Paramax Rapid 250mg por.tbl.nob.10x250mg

Tablety jsou určeny k léčbě horečky a mírné až středně silné bolesti jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti, bolesti zad, bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku při chřipce a nachlazení. Přípravek současně snižuje horečku. Přípravek je určen zejména pro děti. 

Paracetamolum 

tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však PARAMAX Rapid 250 mg musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, 

musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než týden. Pokud 

podáváte přípravek dítěti vyhledejte lékaře vždy již po 3 dnech.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je PARAMAX Rapid 250 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 250 mg užívat.

3. Jak se PARAMAX Rapid 250 mg 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak PARAMAX Rapid 250 mg uchovávat 

6. Další informace 

 

1. CO JE PARAMAX RAPID 250 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek PARAMAX Rapid 250 mg patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Tablety jsou určeny k léčbě horečky a mírné až středně silné bolesti jako jsou bolesti hlavy včetně 

migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti, bolesti zad, bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku při 

chřipce a nachlazení. Přípravek současně snižuje horečku. 

Po poradě s lékařem je možné užívat přípravek při neuralgii různého původu a bolesti doprovázející 

některá revmatická onemocnění.

Přípravek je určen zejména pro děti. Některé uvedené stavy v příbalové informaci jsou u dětí 

nepravděpodobné nebo nepřicházejí v úvahu, ale uvádí se pro případ, že by přípravek chtěla užívat 

dospělá osoba.

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PARAMAX RAPID 250 

MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 250 mg

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku paracetamol nebo na kteroukoli další 

složku přípravku;

- jestliže trpíte závažným jaterním onemocním, žloutenkou 

 

- jestliže trpíte hemolytickou anémií (druh chudokrevnosti) 

Zvláštní opatrnosti při použití PARAMAX Rapid 250 mg je zapotřebí

- při dlouhodobém podávání vyšších dávek paracetamolu u pacientů se změnami jaterních funkcí, 

při kterém se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů;

- při snížené funkci ledvin, kdy musí pacienti užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař;

- při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání 

vyšších dávek paracetamolu. Je nutná kontrola krevní srážlivosti;

- při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy lze přípravek užívat pouze po poradě s 

lékařem;

- při pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tablet. Může způsobit pocit napětí 

a podrážděnosti.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo 

trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Paramax Rapid 250 mg a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně 

ovlivňovat. 

V případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte 

se o vhodnosti užívání přípravku Paramax Rapid 250 mg s lékařem nebo lékárníkem a bez porady s ním 

ho neužívejte. Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte Paramax Rapid 250 

mg.

Přípravek je určen hlavně pro děti, a proto je značně nepravděpodobný výskyt níže uvedených interakcí 

s jinými léčivými přípravky. Tento výčet přichází v úvahu hlavně u dospělých pacientů, kteří by chtěli 

užívat Paramax Rapid 250 mg.

Současné užívání přípravku Paramax Rapid 250 mg a léků na spaní, léků proti epilepsii (fenobarbital) 

nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit poškození jater.

Dále může dojít ke vzájemnému působení při současném užívání chloramfenikolu, metoklopramidu a 

probenecidu. Pokud chcete současně s přípravkem Paramax Rapid 250 mg užívat jiné léky proti 

bolesti a nachlazení, poraďte se s lékařem. 

Současné dlouhodobé užívání přípravku PARAMAX Rapid 250 mg s kyselinou acetylsalicylovou nebo 

dalšími nesteroidními protizánětlivými léky může vést k poškození ledvin.

Užívat Paramax Rapid 250 mg současně s antikoagulancii (léky proti srážení krve) lze pouze pod 

lékařským dohledem. 

O současném užívání přípravku PARAMAX Rapid 250 mg a cholestyraminu se poraďte s lékařem.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku Paramax Rapid

250 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku PARAMAX Rapid 250 mg s jídlem a pitím

Během léčby se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. U dětí tato situace je nepravděpodobná , ale je 

zde uvedena pro případ, že by přípravek chtěla užívat dospělá osoba.

Těhotenství a kojení

Přípravek je určen hlavně pro děti. Informace jsou zde uvedeny pro případ, že by přípravek chtěla 

užívat dospělá osoba.

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem

 

V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku Paramax Rapid 250 mg je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů 

nepravděpodobné. Vzhledem k tomu, že přípravek je určen dětem, tato informace je zde uvedena pro 

případ, že by přípravek chtěla užívat dospělá osoba.

 

3. JAK SE PARAMAX RAPID 250 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem.

 

Dávkování u dětí:

 

U dětí se dávkování přípravku určuje podle tělesné hmotnosti:

Jednotlivá dávka paracetamolu je 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti.

Děti s hmotností 17 32 kg: užívá se 1 tableta (tj. 250 mg) po 4 6 hodinách.

Děti s hmotností 32 - 40 kg: užívá se 1-2 tablety (tj. 250 mg 500 mg) po 4 6 hodinách.

Maximální denní dávka paracetamolu u dětí je 60 mg/kg/den rozdělená do 4 až 6 

denních dávek, tj. užívá se přibližně 15 mg/kg po 6 hodinách nebo 10 mg/kg po 4 hodinách.

Bez porady s lékařem se přípravek nepodává dětem déle než 3 dny. 

Přípravek není určen pro děti mladší než 3 roky. 

Dětem může být tableta rozdrcena a rozpuštěna.

 

Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé:

Užívají se 2-4 tablety (tj. 500 mg - 1000 mg ) 1-4 krát denně. 

Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s hmotností do 

60 kg je vhodná dávka tablety tj. 500mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní dávka paracetamolu u dospívajících a dospělých je 4 g, tj. 16 tablet přípravku 

PARAMAX Rapid 250 mg.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX 

Rapid 250 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Upozornění: 

Pokud nedojde u horečnatých onemocnění do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se 

naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s 

lékařem. Tento lék užívejte proti bolesti nejdéle 7 dnů, u dětí 3 dny, neurčí-li lékař jinak.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 250 mg, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo 

nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte sebou, aby lékař věděl, co 

jste užil(a). 

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 250 mg

 

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, 

jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i PARAMAX Rapid 250 mg nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácně se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (nauzea, zvracení). 

Velmi vzácně může dojít k výskytu alergické reakce ve formě kožního exantému (zánětlivá kožní 

reakce) nebo bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktického šoku. 

Vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (thrombocytopénie sní-žení počtu krevních 

destiček, leukopénie chorobné snížení počtu bílých krvinek, 

pancytopénie současný pokles počtu všech typů krevních buněk /červených a bílých krvi-nek, krevních 

destiček/, neutropénie - abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi, 

agranulocytóza nedostatek bílých krvinek /granulocytů/ v krvi a kostní dřeni), které jsou však 

obvykle revezibilního (vratného) charakteru. 

Vzácně byly zaznamenány případy snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného 

rozpadu (hemolytická anémie) při léčbě paracetamolem.

Vzácně se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Velmi vzácně může dojít k poškození jater 

již při užití terapeutických dávek paracetamolu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PARAMAX RAPID 250 MG UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za označením EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co PARAMAX Rapid 250 mg obsahuje

- Léčivou látkou je paracetamolum 250 mg v jedné tabletě

- Pomocnými látkami jsou: povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, 

kyselina stearová, magnesium-stearát.

PARAMAX Rapid 250 mg tablety neobsahují laktózu ani cukr.

Jak PARAMAX Rapid 250 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Paramax Rapid 250mg jsou bílé bikonvexní tablety z jedné strany s půlicí rýhou. Průměr tablety je 10 

mm. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

Velikost balení

10 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.6.2011

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vitabalans CZ, s.r.o.

Na sádce 446/2

149 00 Praha 4

Česká republika

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 6410530088371
SUKL: 0134599
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Vitabalans
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: bolest hlavy, migréna, bolest kloubů, svalů, šlach, bolest zubů, chřipka a nachlazení
Výrobce: VITABALANS

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím