Znáte z TV

Vicks SymptoMed complete citrón perorální prášek roztok 5

Vicks SymptoMed complete citrón 5 sáčků

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Vicks SymptoMed complete citrón perorální prášek roztok 5 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Vicks SymptoMed complete citrón 5 sáčků

První pomoc při bolesti nebo horečce, při ucpání nosu a průduškovém kašli. Ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky.

Vicks SymptoMed Complete citrón

Paracetamolum 500 mg, guaifenesinum 200 mg, phenylephrini hydrochloridum10 mg.

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Vicks musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívat 

3. Jak se přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón uchovávat 

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ

Vicks SymptoMed Complete citrón představuje přípravek, jehož užití vede ke zmírnění příznaků 

nachlazení a chřipky.

 

Obsahuje tři léčivé látky:

Paracetamol je dobře známé analgetikum (lék proti bolesti). Účinkuje proti bolestem a potížím, 

včetně bolesti hlavy a bolesti v krku a může také snižovat horečku (antipyretikum).

Guajfenesin (lék na vykašlávání) snižuje zahlenění, čímž pomáhá mírnit průduškový kašel.

Fenylefrin-hydrochlorid (zmírňuje zduření nosní sliznice) snižuje otok v nosních průduších a 

tak uvolňuje neprůchodnost nosu.

Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón byste měli užívat pouze při bolesti/nebo horečce, při 

ucpání nosu a průduškovém kašli.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VICKS 

SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVAT 

 

Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, guajfenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na 

kteroukoli další složku přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón (viz oddíl 6)

máte srdeční onemocnění

máte vysoký krevní tlak (hypertenzi)

máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin

máte zvýšenou činnost štítné žlázy

máte cukrovku

máte glaukom (zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem

2 máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím pigmentu 

v moči 

užíváte tricyklická antidepresiva

užíváte beta-blokátory

užíváte inhibitory MAO (monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby 

nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dnů

užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris. 

Nedávejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón dětem mladším 12-ti let.

Důležité: Obsahuje paracetamol. Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. V případě 

předávkování vyhledejte neodkladně lékaře, a to i tehdy, nemáte-li žádné potíže, kvůli závažnému 

poškození jater, které se projevuje s časovým odstupem. Neužívejte jakékoli jiné léky proti chřipce, 

nachlazení nebo přípravky proti rýmě.

Než začnete užívat přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón poraďte se se svým lékařem nebo 

 

lékárníkem v případě, že:

máte problémy s funkcí jater

u mužů - máte-li zvětšenou prostatu, jelikož může dojít k obtížnějšímu močení

máte-li problémy s krevním oběhem ( včetně Raynaudova sy)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte je, že užívate: 

léky obsahující paracetamol nebo jiné léky zmenšující ucpání nosu při nachlazení a chřipce. 

Jestliže takové léky užíváte, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón

inhibitory MAO (monoaminooxidázy), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy 

choroby. Pokud jste inhibitory MAO užívali v průběhu posledních 14 dnů, neužívejte přípravek 

Vicks SymptoMed Complete citrón, 

tricyklická antidepresiva na depresi, jako je amitryptylin nebo imipramin.

léky na vysoký krevní tlak (antihypertenziva), včetně beta-blokátorů, nebo léků k posílení 

srdeční činnosti nebo upravujících abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin).

fenothiaziny ( jsou používány buď jako antipsychotické léky k léčbě takových stavů jako je 

schizofrenie nebo paranoia, nebo k prevenci vzniku nauzey a zvracení).

léky proti nucení na zvracení (nauzea) a zvracení (jako je metoklopramid nebo domperidon)

léky na zředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin a jiné kumarinové preparáty

léky snižující vysokou hladinu cholesterolu (jako kolestyramin)

sedativa (barbituráty)

probenecid nebo AZT (zidovudin)

isoniazid (používaný k prevenci nebo léčbě tuberkulózy) 

Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón s jídlem a pitím

Tento přípravek neužívejte spolu s alkoholickými nápoji.

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón během těhotenství a v období kojení se 

nedoporučuje: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento lék užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat závratě a zmatenost. Pokud má takový dopad na Vás, neřiďte a 

neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón

 

Tento přípravek obsahuje:

Aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Může mít škodlivý účinek u lidí s fenylketonurií.

3 Sacharosu. Jestliže Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem 

dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Sodík (157 mg v jedné dávce). To je nutné vzít v úvahu při dietě s omezením sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVÁ

Vždy užívejte používejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón přesně podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s nimi.

Dávkování

Tento lék je v prášku, který se rozpouští ve vodě a užívá se jako horký nápoj.

Vysypte prášek ze sáčku do hrnku normální velikosti a zalejte horkou, ale ne vařící vodou (zhruba 

250 ml). Nechte zchladnout na teplotu, kdy lze nápoj pít.

 

Dospělí a mladiství od 12 let:

1 sáček po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.

Nepodávejte dětem mladším 12-ti let. 

Nepřekračujte stanovenou dávku.

Neužívejte tento lék současně s alkoholickými nápoji.

Dlohodobé užívání tohoto přípravku se nedoporučuje.

Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny nebo se zhorší, navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón, než jste měl(a)

Při náhodném užití, nebo podání dítěti, vyšší než doporučené dávky, vyhledejte okamžitě lékařskou 

pomoc, i v případě, že se Vy/Vaše dítě cítíte dobře, a to kvůli riziku závažného poškození jater, 

které se projevuje později. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nežádoucí 

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne , nebo pokud si všimnete čehokoli neobvyklého, 

okamžitě přerušte užívání léku.

Po paracetamolu se může velmi vzácně objevit zánět slinivky břišní (pankreatitis) nebo určité poruchy 

krevních buněk (postihují méně než 1 z 10.000 lidí).

Vzácně se mohou objevit alergické reakce, (jako je kožní vyrážka či kopřivka), těžké alergické reakce 

(anafylaxe), sípavé dýchání (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než 1 z 10.000 lidí).

Po guajfenesinu byly vzácně zaznamenány bolesti hlavy, závratě a zažívací potíže jako jsou bolesti 

žaludku, nucení na zvracení, zvracení a průjem (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než 

1z 10.000 lidí).

Fenylefrin může vzácně vyvolat bušení srdce (palpitace).

Vzácně se může objevit také vysoký krevní tlak s bolestmi hlavy, závratí a palpitací.

Fenylefrin může také způsobit potíže se spaním (nespavost), nervozitu, třes, podrážděnost, únavu, 

zmatenost nebo úzkost. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více 

4než 1z 10.000 lidí). Časté jsou po epinefrinu ztráta chuti k jídlu, nauzea nebo zvracení (postihují méně 

než 1 z 10, ale ne více než 1z 100 lidí).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené 

na sáčku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón obsahuje

Jeden sáček tohoto přípravku obsahuje jednotlivou dávku, složenou z léčivých látek: 500 mg 

paracetamolu, 200 mg guajfenesinu a 10 mg fenylefrin-hydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou: sacharosa, kyselina citronová, kyselina vinná, natrium-cyklamát, natrium-

citrát, aspartam (E951), draselná sůl acesulfamu, mentholové aroma v prášku, citronové aroma, 

citronové aroma v prášku, chinolinová žluť (E104). Viz konec oddílu 2.

Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón vypadá a co obsahuje toto balení

Vicks SymptoMed Complete citrón je bělavý prášek, který je balen do laminovaných sáčků, vložených 

do krabičky. Přípravek je dostupný v krabičkách s 5 nebo 10 sáčky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Procter & Gamble GmbH,

Sulzbacher Strasse 40-50

D-65824

Schwalbach am Taunus

Německo

Výrobce

Wrafton Laboratories Limited

Braunton, 

Devon, 

EX33 2DL 

Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4.8.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 5013965927355
SUKL: 0135575
Značka: VICKS
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Prášek
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení
Výrobce: Wrafton Laboratories Limited, Braunton

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím