Apo-Panto 20 mg perorální tablety Enterosolventní měkká 7 x 20 mg

Apo-Panto 20mg por.tbl.ent. 7x20mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Apo-Panto 20mg por.tbl.ent. 14x20mg

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Apo-Panto 20mg por.tbl.ent. 7x20mg

APO-PANTO obsahuje léčivou látku pantoprazol, ta zastavuje „pumpu“ která produkuje žaludeční kyselinu. Tímto způsobem se snižuje množství kyseliny v žaludku. APO-PANTO se používá se ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých.  Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem APO-PANTO, ale účelem tohoto přípravku není přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 – 3 dnů.

APO-PANTO 20 mg

enterosolventní tablety

Pantoprazolum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pantoprazol musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vámco nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Musíte seporadit s lékařem, pokud se vaše příznaky zhorší, nebo pokud nedojde ke zlepšení po 2 týdnech. - Bez porady s lékařem Pantoprazol neužívejte déle než 4 týdny. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je APO-PANTO a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PANTO užívat 3. Jak se APO-PANTO používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak APO-PANTO uchovávat 6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-PANTO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-PANTO obsahuje léčivou látku pantoprazol, ta zastavuje „pumpu“ která produkuje žaludeční kyselinu. Tímto způsobem se snižuje množství kyseliny v žaludku. APO-PANTO se používá se ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých. Reflux je zpětný tok kyseliny ze žaludku do jícnu („trávicí trubice“), který se může zanítit a bolet. Může dojít k rozvoji příznaků jako pocit bolestivého pálení na hrudi vystřelujícího až do krku (pálení žáhy) a kyselá chuť v ústech (kyselá regurgitace).

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem APO-PANTO, ale účelem tohoto přípravku není přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 – 3 dnů.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-PANTO POUŽÍVAT

Neužívejte APO-PANTO: - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol, substituované benzimidazoly, sojový olej nebo na kteroukoliv složku přípravku APO-PANTO (čtěte část 6. „Co přípravek APO- PANTO obsahuje“). - jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce), - jestliže jste mladší 18 let - jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití APO-PANTO je zapotřebí Nejprve seporaďte s lékařem, jestliže: - jste byl/a léčen/a pro pálení žáhy či zažívací obtíže nepřetržitě po dobu 4 či více týdnů,

 

- je Vámvíce než 55 let a denně užíváte volně prodejné léky na zažívací obtíže, - je Vámvíce než 55 let a máte nové příznaky nebo se Vaše příznaky změnily, - jste v minulosti měl/a žaludeční vřed nebo operaci žaludku, - máte problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže či očí), - pravidelně docházíte k lékaři kvůli závažnýmzdravotnímpotížím nebo onemocněním, - máte podstoupit endoskopii nebo dechový test nazývaný C-urea dechový test.

Informujte svého lékaře neprodleně, jestliže před užíváním tohoto přípravku nebo po léčbě tímto přípravkem zaznamenáte některé z dále popsaných příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího onemocnění: - neúmyslný úbytek hmotnosti (bez diety či cvičení), - zvracení, zejména opakované, - zvracení krve; může seprojevit jako černá kávová zrna ve zvratcích, - zaznamenáte krev ve stolici; stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled, - obtíže při polykání nebo bolest při polykání, - vypadáte bledý/á a cítíte seslabý/á (anémie), - bolesti hrudi - bolesti žaludku - silný a/nebo neustupující průjem, protože APO-PANTO byl spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu. Lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření.

Jestliže máte podstoupit krevní testy, řekněte svému lékaři, že užíváte tento přípravek.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem APO-PANTO, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu. Nepoužívejte jej jako preventivní lék.

Jestliže již nějakou dobu trpíte opakovaným pálením žáhy nebo zažívacími problémy, nezapomeňte pravidelně docházet na kontroly k lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky APO-PANTO může narušit správné působení některých léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující některou z následujících léčivých látek: - ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí) - warfarin and fenprokoumon (na zředění krve a zabránění tvorby sraženin). V takovém případě můžete potřebovat další krevní testy - atazanavir (k léčbě HIV infekce). Nesmíte přípravek APO-PANTO užívat, jestliže užíváte atazanavir.

Neužívejte přípravek APO-PANTO současně s jinými léky, které snižují množství kyseliny tvořené v žaludku, např. jiné inhibitory protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol či rabeprazol) nebo H2 antagonisty (např. rantidin, famotidin).

Můžete ale používat APO-PANTO s antacidy (např. magaldrát, kyselina alginová, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý, nebo jejich kombinace) je-li potřeba.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků nebo homeopatik.

Užívání přípravku APO-PANTO s jídlem a pitím Tablety se polykají celé s trochou tekutiny před jídlem.

Těhotenství a kojení Neužívejte přípravek APO-PANTO, jestliže jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná, nebo jestliže kojíte.

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky, jako jsou závrať nebo porucha vidění, neměl/a byste řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-PANTO APO-PANTO obsahuje sójový lecithin. Neužívejte toto léčivo, jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju.

 

3. JAK SE APO-PANTO POUŽÍVÁ

Vždy užívejte APO-PANTO přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se sesvým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu denně. Nepřekračujte tuto doporučenou dávku 20 mg pantoprazolu denně. 

Tento přípravek byste měl/a užívat nepřetržitě po dobu 2 až 3 dnů. Jakmile Vaše příznaky zcela vymizí, přestaňte přípravek APO-PANTO užívat. Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem APO-PANTO, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.

Jestliže nezaznamenáte úlevu od příznaků po 2 týdnech užívání přípravku, poraďte se s lékařem. Neužívejte APO-PANTO bez porady s lékařem déle než 4 týdny.

Užívejte tablety ve stejnou dobu denně před jídlem. Tablety byse měly polykat celé a zapít trochou tekutiny, neměly by se žvýkat ani drtit.

Děti a dospívající APO-PANTO nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Jestliže jste použila více přípravku APO-PANTO, než jste měl/a Ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud možno si s sebou vezměte tento lék a příbalovou informaci. Příznaky předávkování nejsou známy.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-PANTO Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávku si vezměte následující den v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající seužívání tohoto přípravku, zeptejte sesvého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-PANTO nežádoucí účinky, které seale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek APO- PANTO užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/ nebo tento lék: - Závažné alergické reakce (vzácné): Hypersenzitivní reakce, tzv. anafylaktická reakce, anafylaktický šok a angioedém. Typické příznaky jsou: otok obličeje, rtů, úst, jazyka a/nebo krku, který může vyvolat potíže při polykání či dýchání, kopřivka, silná závrať s velmi rychlým srdečním

tepem a silné pocení. - Závažné kožní reakce (četnost není známa): vyrážka s otokem, puchýři na kůži či olupováním kůže, olupování kůže a krvácení kolem očí, nosu, úst či pohlavních orgánů a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo vyrážka při kontaktu se slunečnímzářením. - Další závažné reakce (četnost není známa): zežloutnutí kůže a očí (v důsledku závažného poškození jater) nebo problémy s ledvinami, např. bolestivé močení a bolest v bedrech s horečkou.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována takto:  velmi časté: vyskytují seu více než 1 z 10 pacientů  časté: vyskytují seu 1 až 10 ze 100 pacientů  méně časté: vyskytují seu 1 až 10 z 1000 pacientů  vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů  velmi vzácné: vyskytují seu méně než 1 z 10 000 pacientů  není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

- Méně časté nežádoucí účinky: bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka či kopřivka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zvýšení hladiny jaterních enzymů při krevních testech. - Vzácné nežádoucí účinky: změna nebo úplná ztráta chuti; poruchy vidění jako je rozmazané vidění, bolesti kloubů, bolesti svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otok končetin, alergické reakce, deprese, zvýšený bilirubin a hladiny tuků v krvi (je patrné v krevních testech), zvětšení prsů u mužů; vysoká horečka a prudký pokles cirkulujících granulovaných bílých krvinek (je patrné v krevních testech).

- Velmi vzácné nežádoucí účinky: ztráta orientace, snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat častější krvácení nebo tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím; koexistující abnormální snížení počtu červených a bílých krvinek, stejně jako i krevních destiček (je patrné v krevních testech).

- Četnost není známa: halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky již v minulosti vyskytly), snížená hladina sodíku v krvi; snížená hladina hořčíku v těle.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK APO-PANTO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek APO-PANTO nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti sevztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-PANTO obsahuje - Léčivá látka je pantoprazolum. Jedna tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natricumsesquihydricum). Další pomocné látky jsou: Jádro tablety: Maltitol (E965), krospovidon typu B, sodná sůl karmelózy, bezvodý uhličitan sodný, kalcium-stearát

Potahová vrstva: Polyvinyl alkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecithin, žlutý oxid železitý (E 172), bezvodý uhličitan sodný, disperze kopolymeru MA/EA (1:1), natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, triethyl-citrát

Jak přípravek APO-PANTO vypadá a co obsahuje toto balení APO-PANTO jsou oválné, žluté tablety. APO-PANTO je dodáván v blistrech po 7 a 14 tabletách a v lahvičkách po 7 a 14 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Jelenia Góra Polsko

Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A. Cacém Portugalsko

Rottendorf Pharma GmbH Ennigerloh Německo

Advance Pharma GmbH Berlin Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.7.2012

Následující doporučení pro životní styl a dietní opatření Vám mohou napomoci zmírnit výskyt pálení žáhy nebo jiných příznaků souvisejících s překyselením. - Vyhýbejte sepřejídání - Jezte pomalu - Nekuřte - Omezte požívání alkoholu a kávy - Zhubněte (pokud máte nadváhu) - Vyvarujte se těsného oblečení, nenoste pásek - Jezte naposledy nejméně 3 hodiny před ulehnutím - Spěte sezvýšenou polohou hlavy (máte-li noční příznaky)

6

- Snižte příjem potravy, která může vyvolat pálení žáhy. To je například čokoláda, mentol, máta peprná, tučná a smažená jídla, kyselá jídla, kořeněná jídla, citrusy a ovocné šťávy, rajčata.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594158133441
SUKL: 0192797
Cesta podání: Perorálně - polyká se
Dodavatel na trh: APOTEX
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím