Aspirin por.tbl.nob.50x500mg

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Aspirin por.tbl.nob.50x500mg

Tlumí bolesti různého charakteru včetně bolestí způsobených záněty. Snižuje horečku.

 

Aspirin 
 
tablety 
 
Acidum acetylsalicylicum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Aspirin užívat pečlivě podle 
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Aspirin a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin užívat 
3. Jak se Aspirin užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Aspirin uchovávat 
6. Další informace 
 
 
 
1. CO JE ASPIRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinů (fyziologicky účinných sloučenin, které se 
podílejí na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty. 
Přípravek se užívá při bolestech hlavy, zubů, bolestech v krku spojených s nachlazením, menstruačních 
bolestech, bolestech svalů, kloubů, zad. Při zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích nebo 
chřipce k úlevě od bolesti a horečky. 
 
Přípravek není určen pro děti do 12 let. Mladiství od 12 do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou 
pouze po doporučení lékařem. 
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při bolesti spojené se zánětem kloubů. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN UŽÍVAT 
 
Neužívejte Aspirin 
2/6 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na 
kteroukoli další složku přípravku Aspirin 
- jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních 
protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku 
 
 
- pokud máte: 
- žaludeční nebo dvanácterníkové vředy 
- zvýšenou krvácivost 
- v kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší 
- v poslední třetině těhotenství 
- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění 
 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aspirin je zapotřebí 
- při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty) 
- při chronických nebo opakujících se žaludečních nebo dvanáctníkových obtížích 
- při poškození ledvin nebo u poruch krevního oběhu (například cévní onemocnění ledvin, městnavé 
srdeční selhání, nedostatek tekutin v organismu,velký chirurgický výkon,sepse nebo závažné 
krvácivé stavy),protože přípravek může dále zvýšit riziko poškození ledvin a vést až k akutnímu 
selhání ledvin 
- při těžkém poškození jater 
- v první a druhé třetině těhotenství 
- během kojení (pouze v nízkých dávkách) 
- máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo zduření 
nosní sliznice (nosní polypy) 
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem. 
 
Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšení krvácivosti např. při a po 
chirurgických zákrocích nebo úrazech. 
 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky přípravku Aspirin a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků: 
- zvyšuje účinky metotrexátu 
- zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. 
kumarin, heparin) 
- zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních 
protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách ( 3g denně) 
- snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové) 
- zvyšuje obsah digoxinu v krvi 
- zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny) 
- zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin) 
- snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů 
- snižuje obsah salicylátů v krvi při kortikosteroidní léčbě 
- zvyšuje toxicitu valproové kyseliny 
- zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu 
3/6 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Aspirin s jídlem a pitím 
Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno. 
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, 
který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina 
acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. Ve třetím trimestru těhotenství 
se Aspirin nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství.
 
Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka. 
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné 
přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení přerušeno včas. 
 
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. 
Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nebyla však prokázána žádná příčinná souvislost mezi 
užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Aspirin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. JAK SE ASPIRIN UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno. 
 
 
Dávkování 
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3-5 dní. Doporučené dávky jsou následující. 
 
Dospělí a mladiství od 16 let 
Dávka 500-1000 mg kyseliny acetylsalicylové se může užívat v časových odstupech 4 až 8 hodin. 
Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit. 
 
Děti a mladiství do 16 let 
Přípravek není určen pro děti do 12 let. 
Mladiství od 12 do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování 
vždy určí lékař. 
Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a mladistvým v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik 
Reyova syndromu (viz bod 4). 
 
Starší pacienti 
4/6 
Dávka 500-1000 mg kyseliny acetylsalicylové se může užívat v časových odstupech 4 až 8 hodin. 
Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit. 
 
O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo 
nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Pacienti s astmatem nebo zduřením nosní sliznice (nosní polypy) by se měli před užitím tohoto přípravku 
poradit s lékařem. 
 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin, než jste měl(a) 
 
Příznaky předávkování: 
 
Mírné předávkování 
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě 
předávkování a mohou být upraveny snížením dávky. 
 
Závažné předávkování 
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru. 
 
 
Předávkování u starších pacientů a především u dětí (předávkování během léčby nebo časté náhodné 
předávkování) může vést k ohrožení života. Při podezření na předávkování nebo náhodném požití 
přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aspirin nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Trávicí soustava: 
- Bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost, zvracení. 
- Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa. 
- Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace. 
- Ojedinělé případy poruchy funkce jater. 
Poruchy nervového systému 
- Závratě, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování. 
Poruchy krve a lymfatického systému 
- Zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech). 
U pacientů s enzymatickou poruchou (nedostatečností glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy) byla 
hlášena hemolýza (rozpad červených krvinek) a hemolytická anémie (chudokrevnost z rozpadu 
červených krvinek). 
Poruchy ledvin a močových cest 
- Bylo hlášeno poškození ledvin a akutní selhání ledvin 
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání 
- Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma. 
 
Reyův syndrom: 
5/6 
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce 
horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší 
riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a 
léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu 
rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, 
průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, 
pohled do prázdna, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, 
delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba 
neprodleně vyhledat lékaře. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
 
5. JAK ASPIRIN UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 
 
Přípravek Aspirin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Aspirin obsahuje 
 
- Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 500 mg. 
- Pomocnými látkami jsou celulóza a kukuřičný škrob. 
 
Jak přípravek Aspirin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé, kulaté bikonvexní tablety o průměru 12 mm, z jedné strany označeny ASPIRIN 0,5 a z druhé 
znakem BAYER. 
 
Balení obsahuje 10 (20, 50, 100) tablet. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
 
 
6/6 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 
Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
 
13.6.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 4008500127650
SUKL: 0046217
Značka: Aspirin
Cesta podání: Perorálně - polyká se
Léková forma: Tableta
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: bolest hlavy, migréna, bolest kloubů, svalů, šlach, chřipka a nachlazení, menstruační bolesti, Zuby, dásně

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím