Pilulka Auto

Clotrimazol HBF dermální krém 1 x 50 g 1 %

Clotrimazol HBF drm.crm.1x50g 1%

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 95 Kč K dispozici 24.1.2018

Clotrimazol HBF drm.crm.1x50g 1% si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Clotrimazol HBF dermální krém 1 x 50 g 1 % si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Clotrimazol HBF drm.crm.1x50g 1%

Přípravek CLOTRIMAZOL HBF je derivát imidazolu s širokým spektrem protiplísňového působení. Přípravek je určen k léčbě kožních a slizničních onemocnění způsobených kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.

CLOTRIMAZOL HBFkrémclotrimazolum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má- li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

 

V této příbalové informaci najdete:

1.Co je CLOTRIMAZOL HBF a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CLOTRIMAZOL HBF používat

3.Jak se přípravek CLOTRIMAZOL HBF užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF uchovávat

6.Další informace

 

1. CO JE CLOTRIMAZOL HBF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je CLOTRIMAZOL HBF?

CLOTRIMAZOL HBF obsahuje léčivou látku clotrimazolum 10 mg (1%) v 1 g krému.

Přípravek CLOTRIMAZOL HBF je derivát imidazolu s širokým spektrem protiplísňového působení. Účinkuje na řadu mikroorganismů způsobujících kožní onemocnění, jako jsou kvasinky, plísně a bičíkovci. Je účinný rovněž proti grampozitivním bakteriím, zvláště stafylokokům a streptokokům.

Přípravek je určen k léčbě kožních a slizničních onemocnění způsobených kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi, diagnózu těchto onemocnění určí vždy lékař, se kterým se poraďte o vhodnosti používání přípravku CLOTRIMAZOL HBF krém.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT 

CLOTRIMAZOL HBF

 

Přípravek CLOTRIMAZOL HBF se nesmí užívat

pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek; 

nepoužívat u dětí do 2 let

pro jeho použití v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody

u kojících žen se nesmí nanášet na bradavky

Zvláštní opatrnosti při užívání CLOTRIMAZOLU HBF je zapotřebí

Při náhodném požití krému může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit 

a vyhledat lékaře.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinek CLOTRIMAZOL HBF krém a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 

Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte CLOTRIMAZOL HBF.

Při léčbě CLOTRIMAZOL HBF krémem se nedoporučuje současná léčba mastí typu polyenových antibiotik (nystatinu, natamycinu) z důvodů snižování jejich účinku. 

O používání dalších volně prodejných léků se poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem.

Užívání přípravku CLOTRIMAZOL HBF s jídlem a pitím

Použití léku CLOTRIMAZOL HBF není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku CLOTRIMAZOL HBF není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotné a kojící ženy mohou užívat přípravek CLOTRIMAZOL HBF krém, pouze po poradě s lékařem. Pro jeho použití v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody.

 

Krém se nesmí aplikovat na bradavky v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku CLOTRIMAZOL HBF

Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje obsahuje propylparaben, methylparaben a cetylalkohol, může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznice.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF UŽÍVÁ?

CLOTRIMAZOL HBF krém je určen dospělým, mladistvím a dětem od věku 2 let k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými podmíněně patogeními houbami (trichofycie, epidermofycie, mikrosporie, kandidóza), k léčení meziprstových plísňových onemocnění, zánětu nehtového lůžka (paronychie), zánětu sliznice žaludu (balantitida), zánětu ženských pohlavních orgánů (vulvitida), onemocnění vyvolaného plísní Malassezia furfur (pytiriasis versicolor), po chirurgickém snesení nehtu k léčení plísňových chorob nehtové ploténky (onychomykóza) nebo jako doplňková léčba při podávání griseofulvinu.

O vhodnosti použití krému při jiných onemocněních se poraďte s lékařem.

 

Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití CLOTRIMAZOL HBF krému:

Krém určený dětem od 2 let věku a dospělým se nanáší na postižená místa 2 3krát denně v tenké vrstvě (obvykle postačí asi 0,5 cm k ošetření plochy o velikosti dlaně). 

Po odeznění zjevných příznaků pokračujte v léčbě alespoň 2 týdny.

Pokud do 14 dnů od začátku léčby CLOTRIMAZOLEM HBF nedojde ke zlepšení příznaků nebo naopak se příznaky zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

K zabránění reinfekcí je třeba současně léčit sexuální partnery, i když jsou bez zjevných obtíží.

Vzhledem k nízkému vstřebávání přípravku kůží nedochází k projevům předávkování.

Přípravek je určen jen ke kožnímu podání.

O vhodnosti současného užívání přípravku CLOTRIMAZOL HBF s jinými léky se poraďte s lékařem.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CLOTRIMAZOL HBF nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle dobře snášen, zřídka se mohou vyskytnout místní reakce jako zarudnutí, pálení nebo svědění kůže a sliznice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím přerušte léčbu a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje CLOTRIMAZOL HBF

Léčivá látka je clotrimazolum 10 mg (1%) v 1 g krému.

Pomocné látky: propylenglykol, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, cetylalkohol, lehký tekutý parafín, propylparaben, methylparaben, čištěná voda.

Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý, homogenní krém hladké konzistence, v hliníkové tubě s PP šroubovacím uzávěrem a papírové krabičce.

CLOTRIMAZOL HBF je dostupný v balení 10 g, 20 g, 30 g, 50 g krému.

Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Herbacos Recordati s.r.o.Štrossova 239, 530 03 PardubiceČeská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

31.3. 2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594002959401
SUKL: 0095284
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Krém
Dodavatel na trh: Herbacos Recordati
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: HERBACOS RECORDATI S.R.O., PARDUBICE

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím