Doporučujeme Pilulka Auto

Herpesin krém dermální krém 1 x 5 g 5 % 5 z 5 2

Herpesin krém drm.crm.1x5g 5%

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Herpesin krém drm.crm.1x2g 5%

Cena: 199 Kč 169 Kč Skladem > 5 ks

Herpesin krém drm.crm.1x5g 5% si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Herpesin krém dermální krém 1 x 5 g 5 % si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Herpesin krém drm.crm.1x5g 5%

HERPESIN KRÉM je určen k zevnímu použití při léčbě oparu rtů nebo jiných částí obličeje s výjimkou oka a spojivkového vaku. 

HERPESIN KRÉM
 
krém
 
Aciclovirum
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
Tato příbalová informace obsahuje následující informace:
 
1.Co je HERPESIN KRÉM a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HERPESIN KRÉM užívat
3.Jak se HERPESIN KRÉM užívá
4.Možné nežádoucí účinky.
5.Jak přípravek HERPESIN KRÉM uchovávat
6.Další informace
 
1. CO JE HERPESIN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 
Léčivou látkou přípravku HERPESIN KRÉM je aciklovir. Aciklovir je látka, která výrazně brání množení viru Herpes simplex (I a II) a Varicella zoster v lidském organizmu. Po průniku do buňky infikované virem je aciklovir postupně přeměňován až na aciklovirtrifosfát. Ten je vlastní léčivou látkou, která přednostně tlumí enzymatické pochody viru.
Přípravek HERPESIN KRÉM se používá při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HERPESIN KRÉM UŽÍVAT
 
Neužívejte HERPESIN KRÉM
 
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aciklovir, valaciklovir, propylenglykol nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku HERPESIN KRÉM.
- Přípravek nesmí být nanášen na sliznice (např. dutina ústní, oko, pochva), protože by mohlo dojít k místnímu podráždění.
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku HERPESIN KRÉM je zapotřebí
 
HERPESIN KRÉM je určen k zevnímu použití při léčbě oparu rtů nebo jiných částí obličeje s výjimkou oka a spojivkového vaku. V případě neúmyslného nanesení krému do oka proveďte výplach oční vodou nebo vlažnou vodou. Při dalších potížích požádejte o lékařské ošetření. Krém není určen k léčbě v ústní dutině. Při vniknutí krému do úst může dojít k podráždění ústní sliznice, avšak v tomto případě není třeba dalších opatření. Nepřekračujte stanovenou dávku. Jestliže je postižení oparem rozsáhlejší, lékař doporučí nejvhodnější léčbu.
Onemocnění opary je přenosné, proto se vyvarujte přímého kontaktu ložiska onemocnění s lidmi (např. při líbání) nebo s věcmi společného užívání (ručník apod.). Dokud si po aplikaci krému řádně neomyjete ruce, nedotýkejte se jiných částí těla, zvláště očí.
 
U pacientů s těžkou poruchou imunity, např. u HIV pozitivních pacientů nebo pacientů po transplantaci kostní dřeně, by se mělo zvážit podání acikloviru ve formě tablet. Léčba jakékoliv infekce by měla být vedena lékařem.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 
Vzájemné nepříznivé působení acikloviru ve formě krému s jinými léčivými přípravky není dosud známé.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
 
O užívání přípravku v těhotenství a kojení rozhodne vždy lékař.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Není známo, že by přípravek HERPESIN KRÉM ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku HERPESIN KRÉM
 
Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit alergickou reakci a cetylalkohol, který může způsobit místní alergickou reakci (např. kontaktní dermatitidu).
 
3. JAK SE HERPESIN KRÉM UŽÍVÁ
 
Vždy užívejte přípravek HERPESIN KRÉM přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Děti a dospělí
Aby byl účinek léčby co nejlepší, je důležité ji zahájit ihned, jakmile se objeví první příznaky, tj. pocit napětí, pálení nebo píchání v místech, kde později dojde k výsevu oparu. Již tehdy naneste malé množství HERPESIN KRÉMU na postižené místo 5krát denně ve 4 hodinových intervalech s vynecháním noční dávky. Hojení probíhá zpravidla velmi rychle, pokračujte však v nanášení krému alespoň 3 dny po vyhojení oparu.
Při nanesení krému na postižené místo i potom je nutné si umýt ruce. Vyloučí se tak zhoršení nebo přenos infekce na jiné místo.
Pokud nenastane zhojení ani po 10 dnech, vyhledejte lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek HERPESIN KRÉM nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého.
Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000), vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).
 
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti včetně angioedému a kopřivky.
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté:po aplikaci krému HERPESIN se může vyskytnout přechodné pálení nebo píchání, mírný pocit suchosti nebo olupování kůže, svědění.
Vzácné: erytém, kontaktní dermatitida po aplikaci. V případech, kdy byl proveden test senzitivity se zjistilo, že příčinou hypersenzitivity byly spíše pomocné látky než léčivá látka aciklovir.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové in-formaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK PŘÍPRAVEK HERPESIN KRÉM UCHOVÁVAT
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek HERPESIN KRÉM nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Ze-ptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
 
Co přípravek HERPESIN KRÉM obsahuje
 
Léčivou látkou je:
aciclovirum (aciklovir) 5%.
 
Pomocnými látkami jsou:
Krémový základ: karbomer 934, hydroxid sodný, dimetikon, cetylalkohol, natrium-lauryl-sulfát, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.
 
Jak přípravek HERPESIN KRÉM vypadá a co obsahuje toto balení
 
Přípravek HERPESIN KRÉM je bílý hladký krém.
 
Velikost balení:
1 tuba HERPESIN KRÉM obsahuje 2 g nebo 5 g krému.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
 
Výrobce
 
Wake spol. s.r.o., Rokycany, Česká republika
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.5.2011.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • 2015-01-13 21:20:00

  Herpesin používám velmi často na opary, je osvědčený. Nanesu ho hned, když cítím, že se něco děje. Měla jsem i náplast, ale ta se špatně nalepuje. Měla jsem i jiný krém, ale herpesin je nejlepší. Vždy mi pomohl.

  5 z 5

 • Radka Vítková, 2014-06-16 09:24:17

  Klasický pomocník na nepříjemné opaty, který léčí již od počátečního avědění.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594056569724
SUKL: 0155941
Značka: HERPESIN
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Krém
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: opary
Výrobce: TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov

Hodnocení 5 z 5

 • 2015-01-13 21:20:00

  Herpesin používám velmi často na opary, je osvědčený. Nanesu ho hned, když cítím, že se něco děje. Měla jsem i náplast, ale ta se špatně nalepuje. Měla jsem i jiný krém, ale herpesin je nejlepší. Vždy mi pomohl.

  5 z 5

 • Radka Vítková, 2014-06-16 09:24:17

  Klasický pomocník na nepříjemné opaty, který léčí již od počátečního avědění.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím