MedDex Vicks sirup med suchý kašel 1x120ml/160mg 3 z 5 3

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

MedDex Vicks sirup med suchý kašel 1x120ml/160mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

MedDex Vicks sirup med suchý kašel 1x120ml/160mg

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem je určen pro léčbu suchého, dráždivého, neproduktivního kašle (bez vykašlávání).

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem

Sirup

Dextromethorphani hydrobromidum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však MedDex Vicks sirup na suchý kašel s 

medem musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem užívat

3. Jak se MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem uchovávat

6. Další informace

1. CO JE MEDDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem je určen pro léčbu suchého kašle.

 

Indikace:

Léčba suchého, dráždivého, neproduktivního kašle (bez vykašlávání). 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEDDEX VICKS SIRUP

NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM UŽÍVAT

Neužívejte MedDex Vicks sirup

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydrobromid dextrometorfanu, nebo na kteroukoli další složku 

obsaženou v přípravku,

- jestliže máte průduškové astma, chronickou obstrukční plicní nemoc (chronickou bronchitidu a rozedmu 

plic), zápal plic, útlum dýchání (respirační útlum), nedostatečnou činnost dýchacího ústrojí (respirační 

nedostatečnost),

- nepodávejte dětem do 14 let, 

- jestliže užíváte současně určité léky, ovlivňujících náladu (inhibitory MAO), nebo jste je užíval/a 

v uplynulých 14 dnech.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MedDex Vicks sirup je zapotřebí

- pokud trpíte poruchou funkce jater. 

Pokud trpíte kašlem provázeným vysokou tvorbou hlenu, je třeba, abyste MedDex Vicks sirup užíval(a) 

pouze po poradě s lékařem a v souladu s jeho pokyny a pouze s velkou opatrností, neboť potlačení kašle za 

těchto okolností není žádoucí. 

2Chronický kašel může být raným příznakem průduškového astmatu; MedDex Vicks sirup není určen pro 

potlačení takovéhoto kašle, především u dětí.

Prosím pozor: MedDex Vicks sirup může vyvolat psychickou a tělesnou závislost. U pacientů, kteří jsou 

náchylní ke zneužívání látek nebo vzniku závislosti na nich, by měla být léčba přípravkem MedDex Vicks 

sirup proto krátkodobá a měla by probíhat pod přísným lékařským dohledem. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

- Jestliže jste byl(a) léčen(a) nebo v současné době užíváte určité léky ovlivňujícími náladu (antidepresiva 

typu inhibitorů MAO), je možnost ovlivnění centrální nervové soustavy, což se projeví neklidem a 

zmateností, vysokou horečkou a změnami dechových a oběhových funkcí (tzv. serotoninový syndrom). 

Podobné příznaky byly též pozorovány při souběžném užívání antibiotika linezolidu.

- Současné užívání dalších léků, které mají tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, může vést ke 

vzájemnému posílení jejich účinků.

- Jestliže se MedDex Vicks sirup používá v kombinaci s léky usnadňujícími odkašlávání, může dojít 

k nebezpečnému hromadění hlenu vzhledem k potlačení kašlacího reflexu.

- Souběžné užívání léků, které tlumí enzymatický systém cytochromu P450 2D6 v játrech, a tudíž tlumí 

metabolismus dextrometorfanu, především pak amiodaronu, chinidinu, fluoxetinu, haloperidolu, 

paroxetinu, propafenonu, thioridazinu, cimetidinu a ritornaviru, může mít za následek zvýšení koncentrací 

dextrometorfanu.

- Některé léky (např. určité přípravky na snížení krevního tlaku, tzv. inhibitory ACE), mohou vyvolávat 

kašel. Pokud takovéto léky užíváte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete lék, který tlumí kašel, 

užívat.

Užívání přípravku MedDex Vicks sirup s jídlem a pitím

Je třeba vyhnout se další konzumaci alkoholu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Před užíváním během těhotenství a kojení by měl vždy lékař velmi pečlivě zvážit přínosy a možné nežádoucí 

účinky (viz též bod 4 Nežádoucí účinky) pro matku a dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

I když se tento léčivý přípravek užívá v souladu s návodem, může příležitostně způsobovat mírnou únavu, a 

tudíž ovlivňovat reakce do té míry, že schopnost řídit nebo obsluhovat stroje bude snížena. Toto platí ve 

zvýšené míře při souběžné konzumaci alkoholu nebo při současném užívání léků, které samy o sobě mohou 

tlumit reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku MedDex Vicks sirup

Tento lék obsahuje sacharózu, glukózu a fruktózu. Pokud jste si vědom(a) toho, že trpíte nesnášenlivostí 

určitých cukrů, užívejte, prosím, MedDex Vicks sirup pouze po poradě se svým lékařem. 

Sacharóza

15 ml obsahuje 5,5 g sacharózy (cukru), což odpovídá přibližně 0,54 sacharidovým jednotkám (CU). 

Pokud musíte dodržovat diabetickou dietu, je třeba, abyste toto vzal(a) v úvahu. 

Sodík

15 ml obsahuje 1,3 mmol (30 mg) sodíku. Pokud musíte dodržovat dietu s nízkým příjmem soli, je třeba, 

abyste toto vzal(a) v úvahu.

Alkohol

Tento přípravek obsahuje 5 objemových procent alkoholu. Jsou-li dodrženy pokyny k dávkování, každá 

dávka představuje příjem 0,63 g alkoholu (na 15 ml). Zdravotní riziko existuje, mimo jiné, v případě 

onemocnění jater, alkoholismu, epilepsie, organického onemocnění mozku, těhotenství, kojení a u dětí. 

Účinky jiných léků mohou být zeslabeny nebo zesíleny.

33. JAK SE MEDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM UŽÍVÁ

Vždy užívejte MedDex Vicks sirup přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Pokud lékař nepředepíše jinak, obvyklá dávka je:

Dospělí a dospívající od 14 let: 15 ml 3x denně (podle značek na odměrce), (odpovídá 20 mg 

dextrometorfanu); maximální celková denní dávka je 45 ml (odpovídá 60 mg dextrometorfanu).

Způsob použití

Lahvičku před použitím protřepejte.

Stlačte uzávěr s dětskou pojistkou směrem dolů a zároveň jím otáčejte ve směru šipky. 

Délka užívání 

Neužívejte MedDex Vicks sirup po dobu přesahující 3-5 dní, aniž byste se poradil(a) s lékařem. 

Vždy užívejte MedDex Vicks sirup přesně podle pokynů obsažených v této informaci. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinky přípravku MedDex Vicks sirup jsou příliš silné nebo příliš slabé, poraďte 

se, prosím, s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MedDex Vicks sirup, než jste měl/a

Po požití více než 10 jednotlivých dávek se může dostavit neklid, závratě, poruchy dýchání (dechový útlum), 

halucinace, poruchy vědomí, pokles krevního tlaku, tachykardie (zrychlený srdeční tep), zvýšený svalový 

tonus (svalové napětí) a ataxie (pohybové potíže). 

Při podezření na předávkování přípravkem MedDex Vicks sirup se obraťte neprodleně na lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Četnost výskytu nežádoucích účinků je klasifikována takto:

Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob

Časté: 1 až 10 ze 100 léčených osob

Méně časté: 1 až 10 z 1000 léčených osob 

Vzácné: 1 až 10 z 10000 léčených osob

Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob

Není známo: na základě dostupných údajů nelze četnost stanovit.

Možné nežádoucí účinky

 

Poruchy imunitního systému:

Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti

Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti lék VYSAĎTE. Informujte svého lékaře.

 

Poruchy nervového systému:

Méně časté: mírná únava, závratě

Velmi vzácné: ospalost, halucinace, při nadužívání vznik závislosti

 

4Gastrointestinální poruchy:

Méně časté: nevolnost, zažívací potíže, zvracení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.

5. JAK MEDDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za "EXP". Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Použitelnost po otevření: 3 měsíce

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co MedDex Vicks sirup obsahuje

Léčivou látkou v 15 ml sirupu je 20 mg hydrobromidu dextrometorfanu.

Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, sacharosa, propylenglykol, etanol 96%, tekuté medové aroma, 

dihydrát natrium-citrátu, kyselina citronová, sodná sůl karmelosy, polyethylenoxid, makrogol-2000-stearát, 

natrium-benzoát, tekuté sporýšové aroma, dihydrát sodné soli sacharinu, menthoxypropandiol.

Jak MedDex Vicks sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutá viskózní tekutina s medovou vůní a příchutí, bez viditelných částic., 100 ml, 120 ml, 180 ml, 

240 ml sirupu

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40-50

D-65824 Schwalbach am Taunus

Německo

Výrobce

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Gross-Gerau Plant, Procter & Gamble Str. 1, 64521 Gross-

Gerau., Německo

Tato příbalová informace bylanaposledy schválena: 14.9.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • 2016-07-05 21:15:39

  Vůbec ne pomaha,uš mam za sebou 2 lahvičky,a ni.Škoda peněz.

  1 z 5

 • breta martinek, 2016-03-15 15:32:59

  Vyzkoušeno několikrát, vždy spokojenost

  5 z 5

 • Monika Janáková, 2016-02-12 13:20:18

  zabírá rychle

  4 z 5

Doplňující informace

EAN: 5410076294190
SUKL: 0170299
Značka: VICKS
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Sirup
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: suchý dráždivý kašel
Výrobce: Procter & Gamble Pharmaceuticals Ltd., Egham

Hodnocení 3 z 5

 • 2016-07-05 21:15:39

  Vůbec ne pomaha,uš mam za sebou 2 lahvičky,a ni.Škoda peněz.

  1 z 5

 • breta martinek, 2016-03-15 15:32:59

  Vyzkoušeno několikrát, vždy spokojenost

  5 z 5

 • Monika Janáková, 2016-02-12 13:20:18

  zabírá rychle

  4 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím