Paralen grip horký nápoj Třešeň por.gra.sol.12

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 149 Kč K dispozici 24.7.2017

Paralen grip horký nápoj Třešeň por.gra.sol.12 si přes nás též můžete rezervovat v 29 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Paralen grip horký nápoj Třešeň por.gra.sol.12 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Běhounská, Brno - Město, Běhounská 15

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Paralen grip horký nápoj Třešeň por.gra.sol.12

Paralen Grip Horký Nápoj určen k  odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.

PARALEN GRIP 
horký nápoj třešeň 650 mg/10 mg
Granule pro perorální roztok paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívat
3.Jak se přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň a k čemu se používá
PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje kombinaci dvou léčivých látek – paracetamolu a fenylefrinu. Zatímco paracetamol působí proti bolesti a horečce, fenylefrin uvolňuje dýchací cesty. Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti při zánětu vedlejších nosních dutin, bolesti hlavy, bolesti v krku a bolesti svalů a kloubů. Navíc pomáhá při rýmě, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tím usnadňuje dýchání.
Přípravek užívejte pouze tehdy, když příznaky chřipky nebo nachlazení doprovází ucpaný nos nebo vedlejší nosní dutiny. Netrpíte-li ucpaným nosem, měli byste užívat jednosložkový přípravek obsahující pouze paracetamol.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívat

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
-jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
-jestliže máte závažné onemocnění jater,
-jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce nebo cév,
-jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy,
-jestliže máte cukrovku,
-jestliže máte zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
-pokud trpíte zadržováním moči,
-jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
-jestliže současně užíváte:
-léky k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy) nebo jestliže jste je užívali v posledních dvou týdnech,
-léky k léčbě deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv),
-léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta- blokátorů, případně methyldopu nebo reserpin).
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:
-jestliže máte onemocnění jater a ledvin,
-jestliže jste těhotná nebo kojíte,
-jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anemie,
-jestliže jste byl(a) lékařem informován(a), že máte snížené množství granulocytů (druh bílých krvinek) v krvi,
-jestliže máte problémy s požíváním alkoholu,
-jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
-jestliže máte Raynaudův syndrom (projevuje se změnou barvy kůže a pocitem chladu),
-jestliže máte průduškové astma,
-jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Děti
Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, pokud užíváte:
-jiné léky obsahující paracetamol,
-jiné léky na chřipku a nachlazení,
-jiné léky k léčbě ucpaného nosu (dekongestiva),
-léky na léčbu deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy), nebo jestliže jste je užívali během posledních 14 dnů, léky na léčbu deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv) nebo léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů, případně methyldopu nebo reserpin) (viz bod „Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň“).

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:
-léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon),
-léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
-léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát),
-léky na léčbu migrény (ergotamin a metylsergid),
-léky na léčbu ucpaného nosu nebo průduškového astmatu (sympatomimetika),
-rifampicin nebo izoniazid (na léčbu tuberkulózy),
-chloramfenikol, flukloxacilin (antibiotika)
-zidovudin (lék na HIV a AIDS),
-cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
-kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
-digoxin (na posílení srdeční činnosti),
-probenecid (lék k léčbě dny),
-léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
-léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
-jiné léky ovlivňující funkci jater,
-léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte tento přípravek během jídla.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Použití přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U citlivých jedinců může přípravek vyvolat závrať a tak nepříznivě ovlivnit aktivity vyžadující zvýšenou pozornost. Pokud se u Vás závrať vyskytne, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje sacharózu
Přípravek obsahuje 3,14 g sacharózy v 1 dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí, včetně starších osob a dospívajících od 15 let: jeden sáček maximálně 4× denně rozpuštěný ve sklenici horké (nikoli vařící) vody. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.
Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

Pokud obtíže po léčbě neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování, protože je zde riziko závažného poškození jater projevujícího se až po delší době.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví následující velmi vzácné nežádoucí účinky:
∙nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe),
∙otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
∙závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti.
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených):
∙bolesti hlavy, závrať (točení hlavy), nespavost.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených):
∙nevolnost, neklid, nervozita.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):
∙poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy.
∙kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí,
∙dušnost, sípání (příznaky zúžení průdušek – bronchospasmus),
∙poškození jater nebo ledvin,
∙bušení srdce, zvýšený krevní tlak,
∙zvracení, průjem.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
∙bolest očí, bodání v očích, rozmazané vidění, poruchy citlivosti nebo nesnášenlivost světla, akutní glaukom s uzavřeným úhlem (náhlé rozmazané vidění, závažná bolest očí nebo bolest v obličeji, vizuální haló – světelný kruh kolem zdroje světla),
∙zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep,
∙zánět jater (hepatitida), která může vést k akutnímu selhání jater,

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin-hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku. 
Dalšími složkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, kyselina vinná, povidon 25, draselná sůl acesulfamu, třešňové aroma v prášku, růžový anthokyaninový extrakt (E 163), kyselina askorbová obalená ethylcelulosou (vitamin C).

Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň vypadá a co obsahuje toto balení
PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je bílo-růžový prášek s částečkami červeného barviva. Dodává se v zatavených vrstvených sáčcích (papír/Al/PE) v krabičce. Jeden sáček obsahuje 5 g granulí pro perorální roztok.
Balení obsahuje 6 nebo 12 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.5.2014

PARALEN GRIP 
horký nápoj třešeň 650 mg/10 mg
Granule pro perorální roztok paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívat
3.Jak se přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň a k čemu se používá
PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje kombinaci dvou léčivých látek – paracetamolu a fenylefrinu. Zatímco paracetamol působí proti bolesti a horečce, fenylefrin uvolňuje dýchací cesty. Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti při zánětu vedlejších nosních dutin, bolesti hlavy, bolesti v krku a bolesti svalů a kloubů. Navíc pomáhá při rýmě, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tím usnadňuje dýchání.
Přípravek užívejte pouze tehdy, když příznaky chřipky nebo nachlazení doprovází ucpaný nos nebo vedlejší nosní dutiny. Netrpíte-li ucpaným nosem, měli byste užívat jednosložkový přípravek obsahující pouze paracetamol.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívat

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
-jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
-jestliže máte závažné onemocnění jater,
-jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce nebo cév,
-jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy,
-jestliže máte cukrovku,
-jestliže máte zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
-pokud trpíte zadržováním moči,
-jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
-jestliže současně užíváte:
-léky k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy) nebo jestliže jste je užívali v posledních dvou týdnech,
-léky k léčbě deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv),
-léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta- blokátorů, případně methyldopu nebo reserpin).
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:
-jestliže máte onemocnění jater a ledvin,
-jestliže jste těhotná nebo kojíte,
-jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anemie,
-jestliže jste byl(a) lékařem informován(a), že máte snížené množství granulocytů (druh bílých krvinek) v krvi,
-jestliže máte problémy s požíváním alkoholu,
-jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
-jestliže máte Raynaudův syndrom (projevuje se změnou barvy kůže a pocitem chladu),
-jestliže máte průduškové astma,
-jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Děti
Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, pokud užíváte:
-jiné léky obsahující paracetamol,
-jiné léky na chřipku a nachlazení,
-jiné léky k léčbě ucpaného nosu (dekongestiva),
-léky na léčbu deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy), nebo jestliže jste je užívali během posledních 14 dnů, léky na léčbu deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv) nebo léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů, případně methyldopu nebo reserpin) (viz bod „Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň“).

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:
-léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon),
-léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
-léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát),
-léky na léčbu migrény (ergotamin a metylsergid),
-léky na léčbu ucpaného nosu nebo průduškového astmatu (sympatomimetika),
-rifampicin nebo izoniazid (na léčbu tuberkulózy),
-chloramfenikol, flukloxacilin (antibiotika)
-zidovudin (lék na HIV a AIDS),
-cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
-kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
-digoxin (na posílení srdeční činnosti),
-probenecid (lék k léčbě dny),
-léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
-léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
-jiné léky ovlivňující funkci jater,
-léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte tento přípravek během jídla.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Použití přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U citlivých jedinců může přípravek vyvolat závrať a tak nepříznivě ovlivnit aktivity vyžadující zvýšenou pozornost. Pokud se u Vás závrať vyskytne, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje sacharózu
Přípravek obsahuje 3,14 g sacharózy v 1 dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí, včetně starších osob a dospívajících od 15 let: jeden sáček maximálně 4× denně rozpuštěný ve sklenici horké (nikoli vařící) vody. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.
Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

Pokud obtíže po léčbě neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování, protože je zde riziko závažného poškození jater projevujícího se až po delší době.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví následující velmi vzácné nežádoucí účinky:
∙nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe),
∙otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
∙závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti.
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených):
∙bolesti hlavy, závrať (točení hlavy), nespavost.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených):
∙nevolnost, neklid, nervozita.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):
∙poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy.
∙kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí,
∙dušnost, sípání (příznaky zúžení průdušek – bronchospasmus),
∙poškození jater nebo ledvin,
∙bušení srdce, zvýšený krevní tlak,
∙zvracení, průjem.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
∙bolest očí, bodání v očích, rozmazané vidění, poruchy citlivosti nebo nesnášenlivost světla, akutní glaukom s uzavřeným úhlem (náhlé rozmazané vidění, závažná bolest očí nebo bolest v obličeji, vizuální haló – světelný kruh kolem zdroje světla),
∙zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep,
∙zánět jater (hepatitida), která může vést k akutnímu selhání jater,

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň
Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin-hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku. 
Dalšími složkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, kyselina vinná, povidon 25, draselná sůl acesulfamu, třešňové aroma v prášku, růžový anthokyaninový extrakt (E 163), kyselina askorbová obalená ethylcelulosou (vitamin C).

Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň vypadá a co obsahuje toto balení
PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je bílo-růžový prášek s částečkami červeného barviva. Dodává se v zatavených vrstvených sáčcích (papír/Al/PE) v krabičce. Jeden sáček obsahuje 5 g granulí pro perorální roztok.
Balení obsahuje 6 nebo 12 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.5.2014

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594739214309
SUKL: 0183842
Značka: PARALEN
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Prášek
Dodavatel na trh: Zentiva
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení
Výrobce: ZENTIVA

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Speciální nabídky

Zobrazit všechny denní nabídky (48)

Přihlášení

: *

: *

zaslat zapomenuté heslo

Nemám účet,
chci se registrovat.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím