Znáte z TV

Voltaren Emulgel dermální gel 1 x 50 g tub.lam.

Voltaren Emulgel drm.gel 1x50g tub.lam.

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Voltaren Emulgel drm.gel.1x150g LAM

Cena: 119 Kč 117 Kč K dispozici 27.4.2017

Voltaren Emulgel dermální gel 1 x 50 g tub.lam. si přes nás též můžete rezervovat v 25 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Voltaren Emulgel dermální gel 1 x 50 g tub.lam. si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Voltaren Emulgel drm.gel 1x50g tub.lam.

Voltaren Emulgel se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ. tj. Krátkodobá lokální léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění (úrazy utrpěné při sportu), poranění měkkých tkání, poúrazové stavy, natáhnutí a nebo pohmoždění, bolesti zad. 

Voltaren Emulgel 

gel 

(diclofenacum diethylaminum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Voltaren 

Emulgel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů musíte se poradit s lékařem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

V příbalové informaci naleznete 

1. Co je Voltaren Emulgel a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Emulgel používat 

3. Jak se Voltaren Emulgel používá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Voltaren Emulgel uchovávat 

6. Další informace 

 

1. CO JE VOLTAREN EMULGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Voltaren Emulgel. obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků 

zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Je speciálně vytvořen ke vtírání 

do pokožky. 

Voltaren Emulgel tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky. 

 

Voltaren Emulgel se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý 

nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně 

použít u následujících stavů: 

Mladiství od 14 let 

- krátkodobá lokální léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění 

(úrazy utrpěné při sportu) 

Dospělí (od 18 let) 

- poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, 

natáhnutí a nebo pohmoždění, 

- bolesti zad 

- a po poradě s lékařem u těchto stavů: 

- lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu 

- bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen 

 

Voltaren Emulgel mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN EMULGEL 

POUŽÍVAT 

 

Nepoužívejte Voltaren Emulgel: 

jestliže jste alergický/a (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky 

používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina 

acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve), nebo kteroukoli další 

složku přípravku Voltaren Emulgel vyjmenovanou na konci této příbalové informace. Pokud

si nejste jisti, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka. 

Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost 

(astma,); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; 

výtok z nosu. 

jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství 

jestliže jste mladší 14 let 

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek Voltaren 

Emulgel. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Voltaren Emulgel je zapotřebí: 

Neaplikujte přípravek Voltaren Emulgel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte 

otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. 

Voltaren Emulgel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. 

Nepolykejte. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak 

stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte 

lékaře nebo lékárníka. 

Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale 

nepoužívejte vzduchotěsné (plastové) bandáže. 

Jestliže je Voltaren Emulgel používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po 

dlouhou dobu a nebo je používán v kombinaci s ústně, nebo injekčně podávanými 

nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID= oral non-steroidal anti-

inflammatory pain relievers), může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků. 

Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření. 

 

Děti a mladiství (mladší 14 let) 

U dětí a mladistvých mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti 

přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Emulgel). 

U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od 

bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientů nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat 

lékaře. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Těhotenství a kojení 

Nepoužívejte Voltaren Emulgel pokud jste těhotná, zejména v posledním trimestru těhotenství, 

protože může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. 

Nepoužívejte Voltaren Emulgel pokud kojíte. 

Před tím, než budete používat jakýkoliv léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Voltaren Emulgel: 

Tato léková forma, gel, obsahuje propylenglykol, který může u určitých lidí způsobit mírné

místní kožní podráždění. 

 

3. JAK SE VOLTAREN EMULGEL POUŽÍVÁ 

 

Jaké množství přípravku Voltaren Emulgel se používá 

Přípravek je určen pro dospělé a adolescenty nad 14 let. 

Aplikujte Voltaren Emulgel 3 až 4-krát denně na bolestivou oblast. 

 

Jak se přípravek Voltaren Emulgel používá 

Voltaren Emulgel, tuba 

Hliníková tuba: Před prvním použitím propíchněte zapečetěnou tubu ostrým koncem uzávěru. 

Hliníková laminovaná tuba: K odstranění membrány před prvním použitím odšroubujte a 

odstraňte uzávěr. Odstraňte membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením. 

Voltaren Emulgel s dávkovačem (tlaková nádoba) 

Voltaren Emulgel s dávkovačem lze použít i v otočené poloze (dnem vzhůru). Ventil 

pumpy stlačujte po dobu nezbytnou k uvolnění potřebného množství gelu určeného níže. 

Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Emulgel do pokožky v místě bolesti nebo 

otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo 

oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při 

vtírání gelu můžete pociťovat lehký chladivý efekt. 

Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Emulgel si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa 

nejsou právě na rukách. 

 

Jak dlouho se Voltaren Emulgel používá 

 

Dospělí a mladiství nad 14 let 

Nepoužívejte Voltaren Emulgel déle než 

 

2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění), zánětu 

šlach nebo při léčbě bolesti zad 

 

pokud Vám Váš lékař nenařídil delší léčbu. 

Pouze dospělí nad 18 let 

Při léčbě bolestí doprovázejících revmatická onemocnění se vždy poraďte s lékařem. 

 

Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Voltaren Emulgel, než jste měl(a) 

Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Voltaren Emulgel, nebo v případě , že jste 

omylem použili mnohem více, než je doporučené množství Voltaren Emulgelu, neprodleně

kontaktujte lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Voltaren Emulgel 

Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Voltaren Emulgel ve správný čas, aplikujte ho, jakmile 

si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, aby byla

doplněna chybějící dávka..Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, 

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren Emulgel nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být vážné. 

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek 

Voltaren Emulgel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka: 

Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka. Vyskytuje se asi u 1 až 10 lidí z 10 000. 

Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma). Vyskytuje se přibližně u méně než 

1 osoby z 10 000. 

Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. Vyskytuje se přibližně u méně než 1 osoby z 10 

000. 

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné. 

(pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné lékaře nebo lékárníka.) 

 

Časté nežádoucí účinky 

(vyskytují se přibližně u 1 až 10 pacientů ze 100) 

Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

(vyskytují se přibližně u méně než 1 pacienta z 10 000) 

kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se 

svěděním, otokem a puchýři. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přívbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

5. JAK VOLTAREN EMULGEL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tlakový obal přípravku Voltaren Emulgel s dávkovačem chraňte před přímým slunečním 

zářením a nepropichujte nebo nevhazujte do ohně, i když je prázdný. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte 

se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

 

Co Voltaren Emulgel obsahuje 

Léčivou látkou je je diclofenacum diethylaminum. 1 g gelu obsahuje 11,6 mg diclofenacum

diethylaminum, což odpovídá 10 mg diclofenacum natricum. 

Pomocnými látkami jsou karbomer 974 P, cetomakrogol 1000, kaprylokaprináty lipidoalkoholů, 

diethylamin, krémový parfém, isopropylalkohol, tekutý parafin, propylenglykol, čištěná voda. 

 

Jak Voltaren Emulgel vypadá a co obsahuje toto balení 

Voltaren Emulgel je bílý až nažloutlý, chladivý, nemastný, krémovitý gel, který nedělá skvrny. 

Velikost balení: 

Tuba Al: 10, 20, 30, 50, 60,100 a 120 g 

Tuba Al laminovaná : 10, 20, 30, 50, 60,100, 120 a 150 g 

Tlaková nádoba (pumpa): 50, 75 a 100 ml 

 

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: 

Novartis s.r.o., Praha, ČR 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

1.6.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594050580824
SUKL: 0100096
Značka: VOLTAREN
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Gel
Dodavatel na trh: GlaxoSmithKline
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: bolest kloubů a svalů, šlachy, klouby, kosti
Výrobce: NOVARTIS S.R.O.

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím