Pilulka Auto

Maalox bez cukru Citron perorální tablety žvýkací 40 5 z 5 1

Maalox bez cukru Citron por.tbl.mnd.40

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 114 Kč K dispozici 20.6.2018

Maalox bez cukru Citron por.tbl.mnd.40 si přes nás též můžete rezervovat v 31 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Maalox bez cukru Citron perorální tablety žvýkací 40 si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 869/1 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 796/3 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, nám. Přátelství 665 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Nám. T.G.M. 33/27 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříkova 1027/2 1027/2

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plzeňská 291 291

  • Pilulka Lékárna Niké, Hořice, Husova 322 322

  • Pilulka Lékárna Nový Bor, Nový Bor, Liberecká 67 67

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Maalox bez cukru Citron por.tbl.mnd.40

Maalox je přípravek proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky obsažené v  přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která je zodpovědná za  kyselost žaludečního obsahu, a tím jeho kyselost snižuje. 

MAALOX 

žvýkací tablety 

aluminii hydroxidum, magnesii hydroxidum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MAALOX musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek MAALOX a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX užívat 

3. Jak se přípravek MAALOX užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak přípravek MAALOX uchovávat 

6. Další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK MAALOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek MAALOX působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky 

obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se vyskytuje 

v žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím kyselost tohoto obsahu snižuje. 

Přípravek MAALOX se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je 

pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst. Na doporučení lékaře se přípravek užívá 

k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a 

dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí i dospívající od 15 let. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MAALOX 

UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek MAALOX

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli složku přípravku

MAALOX 

- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MAALOX je zapotřebí 

- jestliže trpíte poruchami vyprazdňování střev (průjmy, zácpa, zúžení tlustého střeva) 

- v případě úbytku hmotnosti,  2/4 

- při potížích s polykáním a při přetrvávajících zažívacích potížích, které se objevily poprvé 

nebo se nedávno změnily 

- při onemocnění ledvin (přípravek obsahuje hořčík a hliník, což může způsobit potíže při 

dlouhodobém užívání u nemocných se selháním ledvin) 

- jestliže trpíte diabetem, je nutno vzít v úvahu i přítomnost sacharózy 150 mg v jedné tabletě

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. 

U pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může užívání hydroxidu hlinitého obsaženého 

v přípravku MAALOX zapříčinit deficit fosforu. 

Užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje u pacientů s porfyrií. 

Pacienti s poruchou krevních hladin fosforu a hořčíku mohou přípravek užívat pouze na výslovné 

doporučení lékaře. 

Bez přímého doporučení lékaře nesmí být přípravek podáván dětem a dospívajícím mladším než 

15 let. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Účinky přípravku MAALOX jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 

Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků (např.antibiotika, 

přípravky s obsahem železa, fosforu, fluoridu, indomethacin, chlorochin, digoxin, fexofenadin, 

glukokortikosteroidy, fluorochinolony, kayexalat, ketokonazol, lanzoprazol, fenothiazinová 

neuroleptika, penicilamin, tyroxin, cimetidin, ranitidin, atenolol, metoprolol, propanolol, diflunisal, 

cykliny, isoniazid, ethambutol, salicyláty). Je proto vhodné dodržovat mezi užíváním přípravku 

MAALOX a dalších léků časový odstup nejméně 2 hodiny. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, neužívejte přípravek, pokud Vám 

to nedoporučí lékař. V kojení se může během léčby pokračovat. 

Důležité informace o některých složkách přípravku MAALOX 

Přípravek obsahuje 150 mg sacharózy v jedné tabletě. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MAALOX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MAALOX přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 15 let užívají při obtížích souvisejících s nadbytkem 

žaludeční kyseliny 1 -2 tablety v jedné dávce. Tablety se vycucají nebo rozžvýkají. 

Maximální počet dávek za den je 6 dávek, nesmí se překročit maximální dávka 12 tablet. 

Dávkování u zánětlivých nebo vředových onemocnění trávicího traktu vždy určí lékař. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAALOX , než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 3/4 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MAALOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy vyprazdňování, jako je zácpa 

nebo průjmy. Při překročení doporučeného dávkování se mohou tyto obtíže stupňovat. Ve vzácných 

případech se mohou vyskytnout příznaky přecitlivělosti ve formě kožní vyrážky. Při dlouhodobém 

užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MAALOX UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Přípravek MAALOX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné 

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte přípravek MAALOX, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek MAALOX obsahuje 

- Léčivými látkami jsou aluminii hydroxidum 400 mg, magnesii hydroxidum 400 mg v 1 tabletě. 

- Pomocnými látkami jsou mannitol, sorbitol, sodná sůl sacharinu, sacharosa s kukuřičným 

škrobem, aroma máty peprné v prášku, magnesium-stearát, stlačitelná sacharosa. 

Jak přípravek MAALOX vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé, ploché žvýkací tablety s hranami o průměru 16 mm, označené na obou stranách Mx. 

Velikost balení: 40 žvýkacích tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce přípravku: 

Sanofi-Aventis S.p.A., Viale Europa, Origgio, Itálie 

Sanofi-Aventis S.p.A., Scoppito (AQ), Itálie 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.2.2013.  4/4 

Údaje vyražené na hliníkové fólii: 

První číslo = číslo šarže. 

Další dvě čísla = Použitelné do (měsíc, rok

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Iva Hofhanzlová, 2017-11-03 16:47:30

  Objednávám opakovaně. Lék je účinný na bolest žaludku a částečně na pálení žáhy. Tato varianta bez cukru mi,jako diabetičce,vyhovuje. Má také příjemnou chuť.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8595187811805
SUKL: 0153535
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Sanofi
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: překyselení žaludku a pálení žáhy
Výrobce: SANOFI-AVENTIS S.P.A., SCOPPITO

Hodnocení 5 z 5

 • Iva Hofhanzlová, 2017-11-03 16:47:30

  Objednávám opakovaně. Lék je účinný na bolest žaludku a částečně na pálení žáhy. Tato varianta bez cukru mi,jako diabetičce,vyhovuje. Má také příjemnou chuť.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím