Masturbace

Masturbace, tedy sexuální aktivita prováděná jednotlivcem na sobě samém, je běžnou součástí lidské sexuality. I přes její rozšířenost a přirozenost je téma dodnes obklopeno řadou společenských, kulturních i náboženských tabu. Cílem tohoto článku je poskytnout komplexní přehled o masturbaci, včetně jejích fyziologických, psychologických a sociálních aspektů, a zároveň vyvrátit některé z nejčastějších mýtů, které se s tímto tématem pojí.

 

Obsah

 1. Definice a historie
 2. Fyziologické aspekty
 3. Psychologické efekty
 4. Zdravotní přínosy a rizika
 5. Masturbace v kultuře a společnosti
 6. Časté mýty
 7. Závěr
 8. Zdroje

Definice a historie

Masturbace se vztahuje k samostimulaci genitálií za účelem dosažení sexuálního uspokojení. Tato aktivita je běžná u obou pohlaví a může být prováděna různými způsoby, včetně použití rukou, sexuálních pomůcek nebo jiných objektů. Historicky byla masturbace vnímána velmi rozličně v závislosti na kultuře, době a náboženských přesvědčeních. Zatímco v některých kulturách byla a je považována za normální a zdravou součást lidské sexuality, v jiných byla a někdy i stále je obestřena tabu a spojována s různými zdravotními nebo psychologickými riziky.

Ve starověku byly názory na masturbaci rozdílné a často se lišily mezi různými civilizacemi. Například ve starém Egyptě byla masturbace vnímána jako tvořivý akt spojený s božstvem Atumem, zatímco v některých obdobích křesťanské historie byla považována za hříšnou a neetickou. Ve 20. století došlo k významnému posunu v chápání masturbace, zejména díky výzkumům sexuologů jako byli Alfred Kinsey a jeho kolegové, kteří pomohli odhalit její rozšířenost a přirozenost.

Fyziologické aspekty

Masturbace má řadu fyziologických účinků, které mohou mít pozitivní vliv na sexuální zdraví a pohodu. Jedním z hlavních fyziologických aspektů je schopnost masturbace uvolnit sexuální napětí a poskytnout formu sexuálního uspokojení. Kromě toho je masturbace často spojována s uvolněním stresu díky produkci endorfinů, které jsou přirozenými „hormony štěstí“. Tato aktivita také může pomoci zlepšit kvalitu spánku, posílit imunitní systém a dokonce snížit riziko některých typů rakoviny.

U mužů může pravidelná masturbace snížit riziko vzniku rakoviny prostaty, zatímco u žen může podporovat genitální zdraví tím, že podporuje průtok krve do pohlavních orgánů a udržuje elasticitu vaginálních tkání. Masturbace také umožňuje jedincům lépe poznat své tělo a sexuální preference, což může vést ke zlepšení sexuálních zážitků s partnerem.

Psychologické efekty

Masturbace může mít kromě fyziologických efektů také významné psychologické výhody. Je to forma sebepoznání a sebepřijetí, která může posílit sebevědomí a pocit sexuální autonomie. Může také sloužit jako způsob, jak bezpečně prozkoumávat sexuální fantazie a touhy bez rizika sexuálně přenosných infekcí nebo nechtěného těhotenství.

Pro některé lidi může být masturbace způsobem, jak zvládat úzkost, stres nebo deprese, a to díky okamžitému pocitu uvolnění a pohody, který poskytuje. Navíc může být užitečným nástrojem v sexuální terapii, napomáhajícím řešit problémy s libidem, erektilní dysfunkcí nebo předčasnou ejakulací. Je důležité zdůraznit, že zdravý vztah k masturbaci je součástí zdravého sexuálního života a může přispět k celkové emocionální a psychické pohodě.
 

Zdravotní přínosy a rizika

Masturbace je obecně považována za bezpečnou a zdravou sexuální aktivitu, která může nabídnout řadu zdravotních přínosů. Kromě již zmíněných fyziologických a psychologických výhod, jako je snížení stresu, zlepšení spánku a posílení imunitního systému, může také přispět k lepšímu pochopení vlastního těla a sexuálních preferencí, což může vést k uspokojivějšímu sexuálnímu životu.

Pilulka odborník Ing. Kateřina Jakešová říká:

„Přestože jsou zdravotní rizika spojená s masturbací minimální, je důležité si uvědomit, že nadměrná nebo kompulzivní masturbace může vést k fyzickému podráždění, nebo také k zanedbávání jiných aspektů života, což může naznačovat hlubší psychologické nebo emocionální problémy. V těchto případech je pak důležité vyhledat odbornou pomoc.“

Masturbace v kultuře a společnosti

Již jsme zmínili, že v některých kulturách a náboženských tradicích byla masturbace otevřeně akceptována nebo dokonce oslavována, v jiných byla naopak považována za nemorální nebo nezdravou praxi. V moderní době se postoj k masturbaci stává více otevřeným a akceptujícím, ačkoli stále existují rozdíly v názorech mezi různými společenskými a kulturními skupinami.

Sexuální výchova a média hrají klíčovou roli v formování postojů k masturbaci. Významným krokem k destigmatizaci masturbace bylo zahrnutí tohoto tématu do sexuálních vzdělávacích programů, které poskytují mladým lidem informace o bezpečnosti, zdraví a přirozenosti sexuálního prozkoumávání vlastního těla. I přes pokrok v oblasti sexuálního vzdělávání a otevřenosti však stále existují mýty a nedorozumění, které jsou předmětem debat.

Časté mýty

 • Masturbace je škodlivá pro zdraví. Naopak, masturbace je považována za normální a zdravou část lidské sexuality, alespoň pokud není vykonávána v nezdravé míře. Má mnoho pozitivních efektů, včetně snížení stresu a podpory genitálního zdraví.
 • Masturbace způsobuje psychické problémy. Nee­xistují žádné vědecké důkazy, které by spojovaly zdravou masturbaci s vývojem psychických onemocnění. Ve skutečnosti může masturbace pomoci snižovat úzkost a stres.
 • Lidé ve vztahu nemasturbují. Masturbace je běžná mezi lidmi všech sexuálních orientací a vztahových statusů. Může být součástí zdravého sexuálního života, a to i pro ty, kteří jsou ve vztahu.
 • Masturbace způsobuje sexuální dysfunkce. Ve skutečnosti může být masturbace použita jako nástroj k řešení některých sexuálních dysfunkcí a k lepšímu pochopení vlastních sexuálních preferencí a reakcí.
 • Masturbace je závislost: Zatímco pro některé lidi může být masturbace skutečně součástí kompulzivního sexuálního chování, pro většinu lidí je to zdravá součást sexuální aktivity. Kompulzivní sexuální chování je spíše vzácné a mělo by být řešeno s odborníkem.
   

Závěr

Tento článek poskytl ucelený přehled o masturbaci, zahrnující její definici, historii, fyziologické a psychologické aspekty, zdravotní přínosy a rizika, a také postoj společnosti a kultury k této aktivitě. Je důležité pochopit, že masturbace je normální a přirozenou součástí lidské sexuality a že má mnoho pozitivních aspektů pro fyzické i psychické zdraví. Klíčem je přistupovat k masturbaci zdravě a uvědoměle, s ohledem na osobní pohodu a hranice.

Tento článek je určen pouze pro vzdělávací účely a nenahrazuje odbornou lékařskou radu. Pro konkrétní doporučení se vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
 

Zdroje

https://www.he­althline.com/he­alth/masturba­tion-side-effects

https://my.cle­velandclinic.or­g/health/arti­cles/24332-masturbation

https://www.me­dicinenet.com/mas­turbation/arti­cle.htm

https://www.plan­nedparenthood­.org/learn/sex-pleasure-and-sexual-dysfunction/mas­turbation/mas­turbation-healthy

https://www.me­dicalnewstoda­y.com/articles/320265

https://www.men­shealth.com/sex-women/a19534050/5-reasons-you-should-masturbate-tonight/

https://www.web­md.com/sex-relationships/mas­turbation-guide

Autor článku

Ing. Kateřina Jakešová

Vystudovala jsem obor Výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze. Rozumím tomu, jakým způsobem výživa ovlivňuje lidské zdraví a také trávicím procesům v lidském těle. Jsem převážně odborníkem na výživu dětí, kde čerpám mnohdy z osobních zkušeností. Absolvovala jsem také semestry anatomie a fyziologie, ve kterých se i nadále vzdělávám. Během studií jsem strávila rok v Itálii, kde jsem se naučila obstojně italsky a také to, v čem pro nás může být inspirací středomořská kuchyně. Když zrovna nepíšu články, tak cestuju, hraju volejbal a studuju marketing.

Všechny články od autora

Zeptejte se lékárníka

Odborné rady a odpovědi na vaše dotazy, a to z pohodlí vašeho domova.