Bulka za uchem

Bulka za uchem může být pro mnoho lidí znepokojivým zjištěním, avšak většina takových bulek není příznakem závažného zdravotního problému. Je však důležité rozumět jejich možným příčinám a vědět, kdy je vhodné vyhledat lékařskou pomoc. Tento článek poskytuje podrobný přehled o různých typech bulek, které se mohou objevit za uchem, jejich potenciálních příčinách, metodách diagnostiky a léčby.

Co jsou bulky za uchem

Bulky za uchem mohou být různého původu a charakteru. Obvykle se jedná o malé, měkké nebo tuhé výrůstky, které mohou být buď viditelné nebo jen hmatatelné pod kůží. Mezi nejčastější typy bulek za uchem patří lipomy, zvětšené lymfatické uzliny, cysty, abscesy a někdy i nádory. Tyto bulky mohou být způsobeny řadou faktorů včetně infekcí, zánětlivých procesů, benigních nárůstů tkání nebo v některých případech mohou signalizovat vážnější zdravotní stav. Je důležité rozlišovat mezi různými typy bulek, protože každý z nich může vyžadovat odlišný přístup k diagnostice a léčbě.

 

Nejčastější příčiny

Bulky za uchem mohou mít několik příčin, z nichž každá má různé charakteristiky:

 

 • Lipomy: Benigní tukové nádory, které jsou obvykle měkké a pohyblivé a často nezpůsobují bolest.
 • Lymfadenopatie: Zvětšené lymfatické uzliny, často jako reakce na infekci nebo zánět v blízkosti ucha.
 • Infekce: Zánět středního ucha, mastoiditida nebo kožní infekce mohou způsobit otoky a bulky.
 • Cysty: Uzavřené kapsy pod kůží, které mohou být naplněné tekutinou nebo mazem.
 • Abscesy: Nahromadění hnisu způsobené bakteriální infekcí, často bolestivé na dotek.
 • Nádory: Vzácněji mohou bulky za uchem představovat nádory, zhoubné nebo nezhoubné.

Pilulka odborník PharmDr. Pavel Horký, Ph.D. říká:

„Bulka za uchem je obecný termín, který je nutné vždy blíže specifikovat. V první řadě, kde přesně za uchem se nachází (na boltci nebo oblast mimo ucho). Dále je třeba vypozorovat charakter bulky (velikost, pohyblivost, zda se jedná o měkký útvar nebo naopak tvrdý). V neposlední řadě jak dlouho je rezistence přítomna a zda jsou přítomny i nějaké další příznaky (horečka, příznaky infekce, hubnutí atd).

Místo za ušním boltcem je navíc charakteristické přítomností retroaurikulárních uzlin a už tento fakt sám o sobě svědčí o důležitosti lékařského vyšetření při nalezení bulky. Je pravdou, že izolované zvětšení tohoto typu uzlin je spíše typické pro postižení kůže hlavy nebo ucha (vzhledem k tomu, že tyto uzliny jsou spádovou oblastí pro zvukovod, ušní boltec a spánkovou krajinu) spíše než pro závažné onemocnění.

Vzhledem k tomu, že se může jednat o nespočet různých diagnóz (od lipomu, přes akutní mastoitidu, infekce dýchacích cest až po jiná onemocnění) je na místě vyšetření u lékaře, nejlépe se specializací v ORL.

Je třeba zdůraznit, že při častém samovyšetření a několikrát denně opakovaném kontrolování bulky velké množství pacientů docílí zvýšení citlivosti a mnohdy i velikosti bulky (platí zejm. o lymfatických uzlinách za uchem a obecně po celém těle).

Domácí léčba neznámých rezistencí po těle se nedoporučuje obecně, jedině pokud je naprosto zřejmá příčina, pak je možné pokusit se samoléčbou zaléčit příčinu (např. v případě infekce dýchacích cest zvýšit příjem vitamínu C a D, dále užívat léčiva na uvolnění nosní sliznice, proti zánětu v dutinách). Velmi často se zduření uzlin za uchem vyskytuje u kožních poranění nebo onemocnění (jakým je např. seboroická dermatitida). V tomto případě opět zaléčení primárního onemocnění povede i k vyřešení problému.“ 

 

Diagnostika

Diagnostika bulek za uchem zahrnuje několik kroků. Lékař nejprve provádí fyzikální vyšetření, kde prohmatá a prozkoumá bulku. Zeptá se také na dobu jejího trvání, změny ve velikosti nebo bolestivosti, a na nedávná infekční onemocnění. Podle potřeby může následovat ultrazvukové vyšetření, které poskytne detailní obraz o struktuře bulky, nebo obrazové metody jako CT a MRI pro hlubší pohled. V některých případech může být nutná biopsie, při které se odeberou vzorky tkáně pro další histologické vyšetření. Tato kombinace postupů pomáhá lékařům stanovit přesnou diagnózu a určit nejvhodnější léčebný plán.

 

Odborná léčba

Léčba bulek za uchem závisí na jejich příčině. Lipomy a jiné neškodné buňky obvykle nevyžadují léčbu, pokud nezpůsobují nepříjemnosti (zejm. bolest) nebo estetické problémy. V takových případech může být doporučena chirurgická odstranění. I po chirurgickém odstranění lipomu je ovšem riziko, že se vytvoří znovu. U zánětlivých onemocnění, jako jsou infekce, se často používají antibiotika nebo antivirové léky.

 

Abscesy mohou vyžadovat chirurgický zákrok, při kterém se hnis vyčistí a oblast se ošetří. V případě zvětšených lymfatických uzlin je léčba zaměřena na základní příčinu, jako je infekce nebo autoimunitní onemocnění. U maligních (zhoubných) nádorů je přístup komplexní a zahrnuje chirurgii, radioterapii nebo chemoterapii v závislosti na typu a stadiu nádoru. Důležitým aspektem léčby je také sledování, zejména u bulek, které mají potenciál se měnit nebo se vyvíjet do závažnějších stavů.

 

Možná rizika a komplikace

I když většina bulek za uchem není vážná, existují případy, kdy mohou signalizovat nebo vést k závažnějším zdravotním problémům. Přetrvávající nebo rostoucí buňky mohou být znakem maligních nádorů a vyžadují důkladnou diagnostiku a specializovanou léčbu. Infekce, které nejsou správně léčeny, mohou vést k šíření do okolních tkání nebo dokonce do celkového krevního oběhu, což může mít vážné následky. Zanedbané abscesy zase mohou vést k rozvoji sepse, což je život ohrožující stav. Proto je důležité včasně a správně reagovat na jakékoli změny nebo příznaky, které mohou naznačovat závažnější problém. Pravidelné lékařské kontroly a sledování jsou klíčové pro včasnou detekci a zabránění komplikacím.

 

Domácí léčba a prevence

V některých případech může být možné léčit nebo minimalizovat bulky za uchem pomocí domácích prostředků. Například mírné infekce nebo záněty mohou být léčeny teplými obklady, které pomáhají snížit otok a bolest. Použití přírodních antibakteriálních a protizánětlivých látek jako je například tea tree olej může také pomoci při léčbě menších infekcí. U zvětšených lymfatických uzlin může pomoci zvýšený příjem tekutin a odpočinek, který zajistí vhodné podmínky pro uzdravení primárního onemocnění.. Je však důležité mít na paměti, že tyto domácí léčby by měly být používány pouze jako doplňková péče a nikdy jako náhrada za odbornou lékařskou pomoc, zejména pokud se příznaky zhoršují nebo nezmizí.

 

Prevence zahrnuje udržování dobré hygieny, zejména v oblasti uší a krku, a pravidelné zdravotní kontroly, které mohou pomoci včas odhalit a léčit potenciální problémy.

 

Kdy navštívit lékaře

V některých případech je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Důvody pro návštěvu lékaře zahrnují:

 

 • Bulka trvá déle než dva týdny nebo se zvětšuje.
 • Bulka je pevná, neměnná na dotek nebo je spojena s bolestí.
 • Přítomnost příznaků infekce, jako je zarudnutí, horečka, nebo vytékání hnisu z bulky.
 • Obtíže při pohybu hlavy nebo krku, obtíže s polykáním.
 • Náhle vzniklé bulky, které jsou doprovázeny jinými zdravotními potížemi jako nevysvětlitelný úbytek hmotnosti nebo trvalá únava.
 • Změny v barvě nebo textuře kůže v okolí bulky.
 • Obecné zhoršení zdravotního stavu nebo objevení se dalších příznaků, které mohou být spojeny s bulky.

 

Závěr

Bulky za uchem mohou mít řadu příčin, od neškodných až po ty, které vyžadují lékařskou pozornost. Důležité je rozpoznat příznaky, které by mohly naznačovat vážnější problém a vědět, kdy je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Včasná diagnostika a správná léčba jsou klíčové pro zvládnutí jakýchkoli zdravotních komplikací spojených s bulkami za uchem.

 


Tento článek je určen pouze pro vzdělávací účely a nenahrazuje odbornou lékařskou radu. Pro konkrétní doporučení se vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

 

Zdroje

https://www.me­dicalnewstoda­y.com/articles/313968#­:~:text=A%20lum­p%20behind%20the%20e­ar,may%20resol­ve%20on%20its%20ow­n.

https://www.ve­rywellhealth.com/lump-behind-the-ear-possible-causes-explained-5185234

https://www.he­althline.com/he­alth/causes-lumps-behind-ears

https://kheal­th.com/learn/lum­p/behind-ear/

https://lifem­d.com/learn/lump-behind-my-ear-what-do-i-need-to-know

https://www.web­md.com/cold-and-flu/ear-infection/benign-ear-cyst

https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/e/ear-and-temporal-bone-cancer.html

BOU-ASSALY, W. The forgotten lymph nodes: review of the superficial head and neck lymphatic system. J Radiol Imaging, 2016, 1.1: 9–13.

MCDONALD, Stuart. Lymph nodes of the head and neck and the tonsils. Essential Clinical Oral Biology, 2016, 128.

Autor článku

PharmDr. Pavel Horký, Ph.D.

Po dokončení magisterského a následně doktorského studijního programu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy jsem pokračoval dále jako odborný asistent na Katedře sociální a klinické farmacie. Zde jsem se věnoval výuce studentů, publikování odborných článků a organizování vědeckých konferencí. V současnosti pracuji ve veřejné lékárně, kde mě těší zejména dostatečný prostor pro komunikaci s pacienty. Mimo pracovní dobu trávím volný čas s rodinou, sportem a malováním. Rád využiji své znalosti i pro zodpovězení vašich dotazů.

Všechny články od autora

Zeptejte se lékárníka

Odborné rady a odpovědi na vaše dotazy, a to z pohodlí vašeho domova.