Diabetická ketoacidóza (DKA): příčiny, projevy a léčba

DKA je život ohrožující komplikace u pacientů, kteří trpí nemocí diabetes mellitus. Jedná se o téměř úplný deficit inzulinu se zvýšenou hladinou stresových hormonů. Tato komplikace se vyskytuje nejčastěji u diabetiků I. typu, zejména pak u nových pacientů, kteří svojí nemoc objeví právě kvůli hospitalizaci s DKA. A jak se této komplikaci nejlépe vyhnout? V tomto článku se podrobně podíváme na příčiny, projevy a léčbu diabetické ketoacidózy.

Příčiny Diabetické ketoacidózy

Častěji se s touto komplikací setkáváme u diabetiků I. typu, není však vyloučen výskyt ani u diabetiků II. typu, nejčastěji při výskytu další infekce, úrazu nebo operace. DKA se objevuje u pacientů, kteří si neaplikují množství předepsaného inzulinu dle lékařských doporučení nebo při poruše inzulinové pumpy.  Často se tato porucha také vyskytne při pneumonii nebo infekci ledvin. V minulosti byla DKA hlavní příčinou úmrtí diabetu I. typu před zahájením aplikací inzulinových injekcí. Neléčená ketoacidóza je velmi závažné onemocnění, které může být až smrtelné.

Co je tedy hlavní příčinou DKA?

Příčinou tohoto stavu je nedostatečné množství inzulinu v krvi. 

Patofyziologie

DKA je vlastně takové překyselení organismu, jehož příčinou je nahromadění množství ketolátek v játrech. Tento proces vzniká při nedostatku glukózy v buňkách, kdy tělo začne rozkládat tuk na místo glukózy. Inzulin je hormon, který snižuje hladinu glukózy v krvi. Při diabetu je v krvi glukózy nadbytek. Při nedostatku inzulinu se do buněk nedostává glukóza, a tak musí využít alternativní zdroj příjmu. Dochází k aktivaci spalování tuků a bílkovin za účelem doplnění energie. Během procesu spalování tuků dochází k tvorbě mastných kyselin, následně pak ketonů, které se nestíhají spalovat a začnou se v organismu hromadit. Při jejich vysoké koncentraci v krvi, dochází ke změně pH krve, stává se kyselejší. Tento stav je označován jako ketoacidóza. V důsledku toho dochází k rozvratu hospodaření s vodou a minerály, s následnou dehydratací organismu. Při nedostatečně rychlém lékařském zásahu může pacienta postihnout hyperglykemické ketoacidotické kóma. Tento stav je ohrožující na životě. 

Klinické projevy

Tvorba ketolátek s nastávající hyperglykémií se projevuje

 • únavou, nechutenstvím, závratěmi, 
 • nadměrným močením (polyurie) – zvýšená hladina glukózy v krvi způsobuje jeho vylučování močí, cukr na sebe váže vodu a další ionty,
 • zvracením, bolestí břicha, bolestí hlavy, 
 • nepřiměřenou žízní, dehydratací,
 • acetonovým zápachem dechu i moči,
 • extrémní dušností – hluboké usilovné dýchání za účelem vydýchání velkého množství oxidu uhličitého ve snaze snížit překyselení organismu,
 • poruchou vědomí, komatem.

Pilulka odborník Ing. Kateřina Jakešová říká:

„Při podezření na DKA se při vyšetření vzorku moči najdou ketony a cukr. Při odběru krve pak bude diagnostikována zvýšená hladina glukózy, snížené pH, výchylky koncentrace sodíkových, draselných iontů a chloru. Hladina ketonových látek v moči se dá zjistit pomocí diagnostických papírků. Tento postup je doporučován při glykémii vyšší než 13 mmol/l nebo při pociťování výše uvedených příznaků. V současnosti lze diagnostikovat ketonové látky pomocí některých glukometrů.“

Léčba DKA

Pro úspěšnou léčbu neprodleně upravte hyperglykémii. Je nezbytné mít na paměti, že tělo potřebuje doplnit inzulin. Pravidelně měřte hodnoty glykémie, popřípadě také otestuje moč pomocí diagnostických papírků pro detekci ketolátek. Co nejdříve se napijte, předejdete tím odvodnění organismu. Při zvracení cucejte kostky ledu, pokud to situace dovolí doplňte tekutiny minerálkou. Nápoj popíjejte pravidelně po doušcích. V počátečních fázích DKA je podání minerálních roztoků snad ještě důležitější, než podání inzulinu. Nesnižujte dávku inzulinu, ani při akutním zvracení. Stále monitorujte glykémii a upravujte dávku inzulinu podle naměřených hodnot.

Lehké případy DKA můžete zvládnout v domácím prostředí, nejlépe ve spolupráci s ošetřujícím lékařem nebo diabetologickým centrem. Pokud se situace nelepší, glykémie neklesá, opakovaně zvracíte, je nutné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc

S největší pravděpodobností bude nutná hospitalizace s následným podáním inzulinu, minerálních látek a tekutin nitrožilně. Při přijímání do nemocnice trpí pacienti typicky dehydratací a zrychleným dýcháním. Dehydratace může být tak vážná, že způsobí šok. Rychlým podáním nitrožilních tekutin dochází k postupné rehydrataci a doplnění ztracených elektrolytů (zvláště sodíku a draslíku), inzulinu ke zvrácení ketózy a snížení hladiny glukózy v krvi. Glykémii je však nezbytné stále monitorovat, při velmi rychlém poklesu cukru hrozí otok mozku. Při velmi těžké acidóze se podává nitrožilně bikarbonát sodný, za účelem zvýšení pH. Použití této sloučeniny je však výlučně vyhrazeno pro velmi těžké případy. U méně závažných stavů se organismus s nedostatkem inzulinu dokáže srovnat sám bez dalších agresivních zásahů zvenčí.

Komplikace

Léčba obvykle končí úplným zotavením, nezřídka se však můžeme setkat s těmito komplikacemi:

 • postižení ledvin, 
 • otok mozku,
 • otok plic, 
 • infarkt myokardu.

Prevence

Jak tedy nejlépe ketoacidóze předejít? Základem je prevence a udržování stabilní hladiny glukózy v krvi. Níže se podíváme na pár zásadních kroků, jak se rozvoji DKA vyhnout:

 • pravidelně užívejte předepsané léky a inzulin podle pokynů lékaře,
 • pravidelně se věnujte fyzické aktivitě, která vám pomůže zvýšit kalorický deficit a využít tak lépe glukózu
 • dodržujte dietní a pitný režim, 
 • vyhýbejte se pokud možno riziku vzniku infekčních onemocnění, 
 • nepodceňujte infekční onemocnění,
 • pravidelně konzultujte výkyvy hladiny cukru v krvi s lékařem,
 • kontrolujte hladinu cukru v krvi,
 • mějte po ruce testovací proužky na diagnostikování ketolátek v moči, 
 • konzultujte zavádění nových léků se svým ošetřujícím lékařem. 

Je potřeba být informován a brát v potaz, že je zde taková komplikace cukrovky jako je DKA. Je nezbytné dodržovat správné skladování inzulinu a sledovat dobu použití jednotlivých ampulí. Při léčbě inzulinovou pumpou kontrolovat místa vpichu kanyly a dostatečně často místa vpichu měnit. K opakovaným DKA u dětí vedou často psychosociální důvody spojené s vynecháváním inzulinu. Rodiče by měli zvýšit dohled nad cukrovkou dítěte včetně správného podávání inzulinu.

 

Závěr

Jedná se o skoro úplný deficit inzulinu se zvýšenou hladinou stresových hormonů. Tato komplikace se vyskytuje nejčastěji u diabetiků I. typu, zejména pak u nových pacientů, kteří svojí nemoc objeví právě kvůli hospitalizaci s DKA. DKA je komplikovaný stav diabetes mellitus, u kterého není možné stanovit univerzálně použité zásady terapie. Vždy je nutné rozhodnout, zda pacienta ohrožuje spíš dehydratace nebo acidóza. DKA je vlastně takové překyselení organismu, jehož příčinou je nahromadění množství ketolátek v játrech. Pro úspěšnou léčbu neprodleně upravte hyperglykémii. Je nezbytné mít na paměti, že tělo potřebuje doplnit inzulin a tekutiny a předejít tak dehydrataci. Dodržujte pravidla prevence před rozvojem DKA a mějte na paměti, že nástup probíhá velmi rychle. Můžete se ocitnout v kritickém stavu během několika hodin. Při poskytnutí rychlé a odpovídající péče je prognóza lehké DKA příznivá bez dalších trvalých následků

Článek má pouze informativní charakter. Neslouží jako náhrada lékařské či lékárnické konzultace.

Zdroje

https://www.wi­kiskripta.eu/w/Di­abetick%C3%A1_ke­toacid%C3%B3za

https://www.cu­krovka.cz/dia­beticka-ketoacidoza

https://www.nem­lib.cz/assets/u­ploads/2015/03/e­dukace-diabeticka-ketoacidoza_P23802­.pdf

https://www.ste­fajir.cz/diabe­ticka-ketoacidoza

https://dl1.cu­ni.cz/pluginfi­le.php/892867/­mod_resource/con­tent/1/DKA_%C5%­A0umn%C3%ADk5_ro%C4%8Dn­%C3%ADk.pdf

https://mediset­.cz/obrazky/dow­nload-prospekty/www_me­diset_cz-DKA_mladistvi.pdf

 

pilulka

Autor článku

Ing. Kateřina Jakešová

Vystudovala jsem obor Výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze. Rozumím tomu, jakým způsobem výživa ovlivňuje lidské zdraví a také trávicím procesům v lidském těle. Jsem převážně odborníkem na výživu dětí, kde čerpám mnohdy z osobních zkušeností. Absolvovala jsem také semestry anatomie a fyziologie, ve kterých se i nadále vzdělávám. Během studií jsem strávila rok v Itálii, kde jsem se naučila obstojně italsky a také to, v čem pro nás může být inspirací středomořská kuchyně. Když zrovna nepíšu články, tak cestuju, hraju volejbal a studuju marketing.

Všechny články od autora

Zeptejte se lékárníka

Odborné rady a odpovědi na vaše dotazy, a to z pohodlí vašeho domova.