Rozedma plic: komplexní průvodce

Rozedma plic, odborně emfyzém, představuje závažné onemocnění dýchacího systému, které je charakterizováno poškozením plicních sklípků a problém s dýcháním. Často je spojována s dlouhodobým kouřením, ale existují i další faktory. V tomto článku se tedy podíváme na příčin, příznaky a léčebné metody tohoto onemocnění, stejně jako na možnosti prevence.

 

Obsah

 1. Co je rozedma plic?
 2. Příčiny rozedmy plic
 3. Symptomy rozedmy plic
 4. Diagnostika rozedmy plic
 5. Léčba rozedmy plic
 6. Prevence rozedmy plic
 7. Komplikace rozedmy plic
 8. Časté otázky
 9. Závěr
 10. Zdroje
pilulka

Co je rozedma plic?

Rozedma plic (plicní emfyzém) je onemocnění dýchacích cest, které se vyznačuje trvalým rozšířením plicních sklípků. Místo mnoha malých vzduchových prostor se postupným ochabnutím a rozpadem stěn vytváří větší vzduchové prostory. Následek – zmenšuje se povrch plic a proto zde není tolik potřebného místa, kde by se krev mohla okysličovat, čímž klesá množství kyslíku dostávajícího se do krevního oběhu. Navíc se vydýchaný vzduch v těchto prostorech ukládá a brání tak vstupu vzduchu nového, bohatého na kyslík. V důsledku toho pacienti s rozedmou plic trpí záchvaty dušnosti a problémy s vydechováním.

 

Příčiny rozedmy plic

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k vývoji rozedmy plic. Některé z nejběžnějších příčin zahrnují:

 

 • CHOPN: Pacienti s chronickou plicní obstrukční nemocí.
 • Kouření: Jeden z hlavních rizikových faktorů. Toxiny v cigaretovém kouři mohou poškodit plicní tkáň a způsobit zánět, což vede k destrukci plicních sklípků.
 • Genetické faktory: Určité genetické mutace mohou zvyšovat riziko vývoje rozedmy plic. Například, lidé s deficitem alfa-1 antitrypsinu (AAT) mají vyšší riziko vývoje tohoto onemocnění.
 • Pracovní prostředí: Vystavení osob určitým chemikáliím nebo prachu v pracovním prostředí, jako je uhlí, zemní plyn nebo azbest, může zvýšit riziko rozvoje rozedmy plic.
 • Věk: postupem věku ztrácí plíce svou pružnost.

 

Příznaky rozedmy plic

Rozedma plic může dlouhou dobu zůstávat asymptomatická, což znamená, že nemá žádné viditelné příznaky. Když se však příznaky objeví, mohou zahrnovat:
 

 • Dušnost: Nejběžnější příznak, může se zhoršovat během fyzické aktivity.
 • Sípání: Zvuky vznikající při dýchání způsobené zúženými dýchacími cestami.
 • Kašel: Suchý, trvalý kašel.
 • Nafouklý hrudník: Způsoben hromaděním vzduchu v plicích.
 • Únava: Nedostatek kyslíku v těle může způsobit chronickou únavu.

Diagnostika rozedmy plic

Pro stanovení diagnózy rozedmy plic lékař obvykle provádí řadu testů. Rozpoznání rozedmy plic je velmi složité a v počátcích nemoci velmi nejednoznačné. Diagnostika zahrnuje metody jako je spirometrie, která měří objem vzduchu, jenž osoba může vydechnout a rychlost, jakou může vydechnout. Dále se používá rentgen hrudníku, který může ukázat rozšířené plicní sklípky. Pro detailní obraz plic mohou lékaři použít CT scan, který může odhalit oblasti rozedmy. K identifikaci genetických mutací, které zvyšují riziko rozedmy plic, se mohou provádět i krevní testy.

Co k tomu říká náš odborník?

V případě, že vám byl diagnostikován plicní emfyzém, prosím dodržujte doporučení a léčbu stanovenou lékařem. Vyhněte se zatěžujícím faktorům a přestaňte kouřit. Vymezte se zakouřenému či jinak znečištěnému prostředí.

 

 

Léčba rozedmy plic

Léčba rozedmy plic zahrnuje nejrůznější opatření a zaměřuje se na zmírnění příznaků a zpomalení progrese onemocnění. Vyžaduje se změna návyků jako je kouření a vystavování se škodlivým látkám. K léčbě se obvykle používají bronchodilatá­tory, tedy léky, které rozšiřují dýchací cesty a usnadňují dýchání. Dalšími léky používanými v léčbě jsou kortikosteroidy a antibiotika, které redukují zánět v plicích. Pro osoby s nízkou hladinou kyslíku v krvi je vhodná kyslíková terapie. Ke zlepšení dýchací kapacity a kvality života mohou sloužit i speciální programy rehabilitace a různé chirurgické zákroky.

Prevence rozedmy plic

Prevence je klíčová k minimalizaci rizika vývoje rozedmy plic. Prvním a nejdůležitějším krokem k prevenci je ukončení kouření. Kouření je hlavním rizikovým faktorem pro rozedmu plic i jiná chronická obstrukční plicní onemocnění (CHOPN). Jak přestat kouřit?

 

Kromě toho je důležité vyvarovat se vdechování chemikálií, prachu a dalších škodlivých látek, které mohou poškodit plicní sklípky. Pravidelné lékařské kontroly a očkování proti chřipce a pneumokokové pneumonii mohou také pomoci předcházet komplikacím spojeným s rozedmou plic. 

 

Důležitá je také správná teplota a vlhkost místnosti v níž pobýváme, dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu, zdravá výživa a normální BMI. Inspirovat se můžete povídáním klinické dietoložky Terezy Vágnerové o tom, jak vybírat potraviny do našeho jídelníčku, BMI si můžete snadno spočítat pomocí této online kalkulačky.

 

Komplikace rozedmy plic

Rozedma plic může mít řadu komplikací, které mohou vážně ovlivnit kvalitu života pacienta a mohou vést k dalším zdravotním problémům. Některé z hlavních komplikací zahrnují:

 • Kachexie: Závažná vyhublost.
 • Ochabnutí kardiovaskulárního systému: Z důvodu nižšího příjmu kyslíku dochází k ochabnuti srdce.
 • Jaterní cirhóza: Dochází k rozpadu jaterního parenchymu.
 • Zhoršení dýchání: S postupným rozvojem rozedmy se dýchání může dále zhoršovat, což vede k potřebě kyslíkové terapie nebo dokonce k závislosti na ventilátoru.
 • Kolaps plic (pneumotorax): V důsledku oslabení stěn vzduchových váčků může dojít k jejich prasknutí a unikání vzduchu do oblasti mezi plicemi a hrudní stěnou. To může vést k částečnému nebo úplnému kolapsu plic.
 • Chronická bronchitida: Rozedma může být často spojena s chronickou bronchitidou, což způsobuje zánět a zúžení dýchacích cest.
 • Srdeční problémy: Rozedma může zvýšit tlak v cévách plic, což může následně způsobit problémy s pravou částí srdce (cor pulmonale – z latiny doslova „plicní srdce“).

Časté otázky

Je rozedma plic vyléčitelná?

Ne, rozedma plic je chronické onemocnění a aktuálně není vyléčitelná. Nicméně s pravidelnou odbornou léčbou mohou být příznaky lépe kontrolovány a kvalita života i prognóza se může zlepšit. Při včasném odhalení a zahájení léčby lze žít i dalších 20 let.

Mohu žít normální život s rozedmou plic?

Ano, mnoho lidí s rozedmou plic žije aktivní a plnohodnotný život. Správná léčba, změna životního stylu a pravidelná lékařská péče mohou pomoci jedincům lépe zvládat příznaky.
 

Co způsobuje rozedmu plic?

Hlavními příčinami rozedmy plic jsou kouření cigaret a vystavení se škodlivým částicím v ovzduší. U některých lidí může hrát roli také genetika.

Jaká je nejlepší léčba pro rozedmu plic?

Léčba závisí na závažnosti onemocnění a individuálních potřebách pacienta. Kombinace medikamentózní léčby, kyslíkové terapie, rehabilitace a chirurgie může být využita podle konkrétních potřeb osoby.

Závěr

Rozedma plic je závažné chronické onemocnění, které může mít významný dopad na kvalitu života jedince. S pravidelnou léčbou a vhodnými změnami životního stylu lze významně zlepšit kvalitu života a zvládání příznaků. Důležitá je včasná diagnostika, správná léčba a pravidelná komunikace s lékařem.

 

Tento článek je pouze informační a neslouží jako náhrada konzultace s lékařem. V případě podezření na jakékoliv zdravotní problémy se obraťte na profesionální pomoc u lékaře.

 

Zdroje

https://www.at­sjournals.org/do­i/abs/10.1164/aj­rccm/141.1.169?jou­rnalCode=arrd

https://www.jci­.org/articles/vi­ew/31811

https://my.cle­velandclinic.or­g/health/dise­ases/9370-emphysema

https://www.web­md.com/lung/cop­d/what-is-emphysema

https://www.me­dicalnewstoda­y.com/articles/8934

https://www.ncbi­.nlm.nih.gov/bo­oks/NBK482217/

https://www.hop­kinsmedicine.or­g/health/condi­tions-and-diseases/pulmonary-emphysema

https://www.nzip­.cz/clanek/1124-rozedma-plic-plicni-emfyzem

Autor článku

Dott.ssa, Ing. Eva Mráčková

Už od dětství mě fascinovalo prostředí lékáren. Na střední škole jsem se proto rozhodla studovat farmacii a v lékárně jsem pracovala již od 16 let. Přestože jsem následně na univerzitě vystudovala obory nutriční terapie a technologie potravin, do lékárny se ráda vracím. Pro přátele jsem takzvaná „pohotovost na telefonu“, a tak jsem se rozhodla své poznatky předávat i dalším. Zajímám se také o fytoterapii, imunoterapii a funkci střevního mikrobiomu. Miluji dobré jídlo, přírodu a pohodu. Střídavě žiji v České republice a Itálii.

Všechny články od autora