Pilulka Auto

Vasopos N oph.kapky roztok 1 x 10 ml

Vasopos N oph.gtt.sol.1x10ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Cena: 105 Kč K dispozici 22.1.2018

Vasopos N oph.gtt.sol.1x10ml si přes nás též můžete rezervovat v 28 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Vasopos N oph.kapky roztok 1 x 10 ml si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Tesaříková, Praha 10, Tesaříková 1027/2

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

  • Pilulka Lékarna Plasy, Plasy, Plasy 291

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Vasopos N oph.gtt.sol.1x10ml

Při zánětech a podráždění spojivek, ať již byly vyvolány působením kouře, větru chlorované vody, světla anebo alergickou reakcí na prach a pyl, např. při senné rýmě.

1/4 
sp.zn.: sukls136898/2010 


PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Vasopos N 
oční kapky, roztok 
tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg/ml 


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Vasopos N a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vasopos N používat 
3. Jak se přípravek Vasopos N používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Vasopos N uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE VASOPOS N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek Vasopos N obsahuje léčivou látku tetryzolin, což je látka ze skupiny oftalmologik (očních 
přípravků). Tetryzolin vyvolá zúžení cév v překrvených spojivkách a na povrchu bělimy; zmírňuje tak 
otok, překrvení a podráždění spojivek. Účinek nastává rychle a přetrvá několik hodin. 

Vasopos N se používá při zánětech a podráždění spojivek vyvolaných působením kouře, větru, 
intenzivního světla, prachu nebo alergickou reakcí na pyl. 
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VASOPOS N POUŽÍVAT? 
Nepoužívejte přípravek Vasopos N 
Vasopos N se nesmí používat při přecitlivělosti na některou složku přípravku, při některých formách 
zeleného zákalu (glaukomu) a při suchém zánětu nosní sliznice. 
Přípravek nesmí užívat děti mladší než 2 roky. 
Přípravek Vasopos N rovněž nepoužívejte, pokud současně užíváte léky ze skupiny tzv. inhibitorů 
monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv (užívané k léčbě deprese). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vasopos N je zapotřebí 
Jen ze zvlášť závažných důvodů mohou Vasopos N používat pacienti s těžkým onemocněním srdce nebo 
cév, např. s anginou pectoris, s ischemickou srdeční chorobou, s vysokým krevním tlakem nebo 
feochromocytomem (nádorem nadledvin), pacienti s poruchami látkové přeměny (např. s cukrovkou nebo 
zvýšenou činností štítné žlázy). 
2/4 
Pokud by se některý z uvedených stavů u Vás vyskytl teprve během používání přípravku Vasopos N, 
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 

Pokud nosíte tvrdé kontaktní čočky, musíte je před vkápnutím přípravku Vasopos N vyjmout; znovu si je 
můžete nasadit nejdříve za 10 minut po vkápnutí přípravku. Měkké kontaktní čočky se při používání 
přípravku Vasopos N nesmějí používat vůbec a je třeba zabránit jejich přímému kontaktu s přípravkem 
Vasopos N. 

Děti a dospívající 
Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Současné užívání látek ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy a tricyklických antidepresiv (léky 
užívané k léčbě deprese) může zesílit nežádoucí účinky tetryzolinu. Při užívání těchto léků nesmíte 
přípravek Vasopos N používat. 
Používání jakýchkoli jiných očních kapek nebo oční lázně může vyplavením přípravku Vasopos N jeho 
účinek snížit až potlačit. Pokud je taková kombinace nutná, musí mezi použitím různých očních kapek 
uplynout alespoň 30 minut. 

Používání přípravku Vasopos N s jídlem a pitím 
Vasopos N se může používat nezávisle na jídle. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po vkápnutí přípravku Vasopos N do oka neřiďte asi 30 minut motorové vozidlo a neobsluhujte stroje, 
protože může krátkodobě přetrvávat zhoršené (rozmazané) vidění. 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK VASOPOS N POUŽÍVÁ 
Vždy používejte Vasopos N přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo dle pokynů 
Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud lékař neurčil jinak, vkápne se 2-3 krát denně po jedné kapce do spojivkového vaku. Časový odstup 
mezi jednotlivými dávkami by měl být alespoň 6 hodin. Dávkování je stejné pro děti od 2 let, dospívající 
a dospělé. Vasopos N se nedoporučuje používat častěji než 3 krát denně. 

Návod k použití: Odšroubujte ochranný uzávěr, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a jemným 
tlakem na lahvičku kápněte jednu kapku na vnitřní plochu dolního víčka. Špičkou kapací lahvičky se 
nesmíte dotknout oka! Po vkápnutí pomalu zavírejte oko. Po použití lahvičku opět pečlivě uzavřete. 

Pokud nedojde do 2 dnů ke zlepšení stavu nemocného oka, poraďte se o dalším léčení s lékařem. Bez 
porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 10 dní. 

Co máte dělat, jestliže jste použil(a) více přípravku Vasopos N, než jste měl(a) 
3/4 
Riziko předávkování je zejména u dětí mladších než 2 roky, kdy se při spolknutí kapek může zvýšit 
krevní tlak, zrychlit anebo i zpomalit srdeční činnost a objevit nepravidelnost srdečního tepu. 
Při použití většího množství léku než je doporučená dávka anebo při náhodném požití přípravku dítětem 
se poraďte s lékařem. 

Co máte dělat, jestliže jste zapomněl(a) použít Vasopos N? 
V takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v 
obvyklou dobu normální dávkou. 

Máte-li jakékoli otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vasopos N nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Velmi časté: 1/10 
Časté: 1/100 až < 1/10 
Méně časté: 1/1000 až <1/100 
Vzácné: 1/10000 až < 1/1000 
Velmi vzácné: <1/10000 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 
Vasopos N je obvykle dobře snášen, vzácně se ale může vyskytnout překrvení a zčervenání spojivek, 
někdy suchost spojivek a mydriáza. 
Po spolknutí přípravku, který natekl slzným kanálkem, se mohou dostavit celkové příznaky: zvýšení 
krevního tlaku, poruchy srdeční činnosti, bolesti hlavy, třes, slabost, pocení. U kojenců a dětí do dvou let, 
kde je používání přípravku zakázáno, by použitá dávka např. v případě spolknutí přípravku vzhledem k 
nízké tělesné hmotnosti mohla být příliš vysoká a po spolykání by mohla vyvolat těžké oběhové změny a 
poruchy srdeční činnosti, stejně tak jako u pacientů trpících těžkými oběhovými onemocněními nebo 
poruchami metabolismu. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 


5. JAK VASOPOS N UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. 
Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Vasopos N nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti, uvedené na krabičce i etiketě na lahvičce za 
textem Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé 
přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 


6. DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Vasopos N obsahuje: 
Léčivou látkou je: tetryzolini hydrochloridum (tetryzolin-chlorid) 0,5 mg v 1 ml (1ml = 20 kapek) 
Pomocnými látkami jsou: roztok chlorhexidin-diglukonátu, dihydrogenfosforečnan draselný, 
hydrogenfosforečnan draselný, sorbitol, voda na injekci. 
4/4 

Jak přípravek Vasopos N vypadá? 
PE lahvička, PE kapací vložka, pojistný bílý PE šroubovací uzávěr, krabička. 
Obsah lahvičky: 10 ml 

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce 
URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika 
Tel: +420 323 622 750 
Fax: +420 323 622 649 
e-mail: info@ursapharm.cz 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
15.5.2013 

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 4031626710154
SUKL: 0163345
Cesta podání: Do očí
Léková forma: Kapky
Dodavatel na trh: URSAPHARM S.R.O.
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Výrobce: URSAPHARM S.R.O.

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím