Neoseptolete Duo Spray orální sprej 1 x 30 ml

Neoseptolete Duo Spray orm.spr. 1x30ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Neoseptolete Duo Spray orální sprej 1 x 30 ml si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Neoseptolete Duo Spray orm.spr. 1x30ml

Neoseptolete Duo - antiseptikum + anesthetikum. Určen na silnější bolest v krku.

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Neoseptolete Duo spray

10 mg/2 mg 

orální sprej

benzocainum/cetylpyridinii chloridum monohydricum

dvojí účinek

 

při bolesti v krku

antiseptikum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Neoseptolete Duo spray 

musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Neoseptolete Duo spray a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete Duo spray používat

3. Jak se přípravek Neoseptolete Duo spray užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Neoseptolete Duo spray uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Neoseptolete Duo spray obsahuje 2 léčivé látky, cetylpyridinium-chlorid a benzokain.

Cetylpyridinium-chlorid je mírný antiseptický prostředek, který ničí bakterie, které jsou spojovány 

s bolestmi v krku a ústech a infekcemi v krku, do určité míry potlačuje vývoj některých typů plísní a 

virů. Zmírňuje záněty v ústech a krku a navíc brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů.

Benzokain patří do skupiny léků známých jako lokální anestetika (znecitlivující přípravky). Zmírňuje 

bolest při polykání, která často doprovází infekce a záněty v ústech a krku.

Neoseptolete Duo spray poskytuje rychlé a hluboké lokální anestetické působení a lokálně 

antibakteriální účinek k dočasné úlevě od bolesti a dyskomfortu při bolestech v krku a při 

povrchových infekcích v ústech.

Neoseptolete Duo spray je indikován k úlevě od mírných podráždění krku a jako přídatná léčba 

k symptomatické úlevě od bolesti a dyskomfortu při závažnějších infekcích krku, jako je tonsilitida

(zánět mandlí, angína) a faryngitida (zánět hltanu).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

NEOSEPTOLETE DUO SPRAY UŽÍVAT

2/5

Neužívejte přípravek Neoseptolete Duo spray

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzokain, cetylpyridinium-chlorid nebo na 

kteroukoliv další složku přípravku Neoseptolete Duo spray,

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiná lokální anestetika,

- jestliže jste závislý na alkoholu,

- jestliže trpíte vrozenou methemoglobinemií velmi vzácné onemocnění krve, při kterém krev 

není schopná přenášet kyslík do buněk v těle,

- jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nedostatkem určitých enzymů, jako je pyruvátkináza 

nebo glukózo-6-fosfát dehydrogenáza (G6PD).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neoseptolete Duo spray je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem Neoseptolete Duo spray se poraďte s lékařem,

- jestliže máte jakékoliv dýchací obtíže,

- jestliže je Vám více než 65 let,

- jestliže kouříte,

- jestliže máte jakékoliv onemocnění srdce,

- jestliže trpíte podvýživou.

Ve všech výše zmíněných případech existuje zvýšené riziko methemoglobinemie (porucha krve), která 

je závažným nežádoucím účinkem (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).

Důležité

- Užívání přípravku Neoseptolete Duo spray se nedoporučuje dětem mladším než 12 let.

- Jestliže máte v ústech otevřená poranění, neužívejte přípravek Neoseptolete Duo spray, 

protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran.

- Jestliže máte již existující zánět nebo poranění v místě aplikace, neužívejte přípravek 

Neoseptolete Duo spray, protože by mohlo být vstřebáno více benzokainu, což by zvýšilo riziko 

rozvoje methemoglobinemie (krevní porucha).

- Jestliže trpíte závažnější infekcí doprovázenou silnou bolestí v krku, vysokou horečkou, 

bolestí hlavy a zvracením, navštivte svého lékaře, zejména pokud se Vaše příznaky nezlepší do 

3 dnů.

- Nevstřikujte přípravek Neoseptolete Duo spray do očí nebo blízko očí a nevdechujte ho.

- Po užití přípravku Neoseptolete Duo spray se může objevit dočasný pocit pálení, pocit 

necitlivosti v ústech a krku nebo obtíže při polykání. Může být pro Vás obtížnější jíst nebo pít 

nebo je zde možnost, že si můžete pokousat rty a/nebo jazyk. Proto byste neměl/a jíst, pít, 

žvýkat nebo si čistit zuby nejméně jednu hodinu po užití přípravku.

Užívejte minimální doporučené množství spreje, aby se snížilo riziko spojené s methemoglobinemií.

Přípravek Neoseptolete Duo spray by neměl být užíván příliš dlouho nebo příliš často, protože dávky 

vyšší než doporučené zvyšují riziko závažných nežádoucích účinků.

Přípravek Neoseptolete Duo spray neobsahuje sacharosu, a proto může být užíván také pacienty 

s diabetem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Není známo, že by přípravek Neoseptolete Duo spray ovlivňoval účinky jiných léků.

3/5

Užívání přípravku Neoseptolete Duo spray s jídlem a pitím

Nepijte mléko, pokud užíváte přípravek Neoseptolete Duo spray, protože mléko snižuje účinnost 

přípravku Neoseptolete Duo spray. Po užití přípravku nejméně jednu hodinu nejezte nebo nepijte.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Protože údaje o bezpečnosti během těhotenství a kojení jsou omezené, užívání přípravku Neoseptolete 

Duo spray se během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo zaznamenáno, že by přípravek Neoseptolete Duo spray ovlivňoval schopnost řídit vozidla a 

obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Neoseptolete Duo spray

Přípravek Neoseptolete Duo spray obsahuje malé množství etanolu (alkohol), a to méně než 100 mg 

na dávku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO SPRAY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Neoseptolete Duo spray přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající starší než 12 let

Pro jednotlivou dávku zmáčkněte 2x hlavici spreje. Toto můžete opakovat každé 2 až 3 hodiny, až 8x 

za den. 

Podávání přípravku Neoseptolete Duo spray dětem do 12 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti nedoporučuje. Užívání spreje dětmi nad 12 let by mělo být kontrolováno dospělým 

člověkem.

Starší pacienti

Dávka doporučená pro starší pacienty je stejná jako pro dospělé. Pokud jste starší než 65 let, užíváte 

jiné léky a máte další onemocnění, potom u Vás hrozí vyšší riziko vývoje methemoglobinemie.

Pacienti s poškozením ledvin nebo jater

Doporučená dávka je stejná jako pro dospělé.

Neužívejte přípravek Neoseptolete Duo spray déle než 7 dní.

Způsob použití

Před prvním použitím přípravku Neoseptolete Duo spray, nebo pokud přípravek Neoseptolete Duo

spray nebyl dlouhou dobu používán, zmáčkněte několikrát (5-9x) hlavici spreje a uvolněte trochu 

přípravku do vzduchu nebo odpadu. Stlačujte, dokud se neobjeví požadovaný roztok.

Před použitím odstraňte plastové víčko.

Otevřete zeširoka ústa, nasměrujte vstřikovací trysku spreje směrem do krku a 

zmáčkněte jeho hlavici. Během vstřikování zadržte dech. 

4/5

Po každém použití umístěte plastové víčko na hlavici spreje.

Přípravek Neoseptolete Duo spray by měl být používán pouze jedním pacientem.

Pokud je hlavice spreje zmáčknuta jednou, uvolní se 0,15 ml roztoku, který obsahuje 1,54 mg 

benzokainu a 0,3 mg cetylpyridinium-chloridu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neoseptolete Duo spray, než jste měl(a)

Vzhledem k množství léčivých látek v jednotlivé dávce je riziko předávkování minimální. Užití dávek 

vyšších, než jsou doporučené, může vést ke gastrointestinálním (zažívacím) problémům, jako je 

nevolnost, zvracení a průjem.

Pokud užíváte sprej příliš často nebo vyšší dávky v delším časovém období, může se u Vás vyvinout 

methemoglobinemie, při které krevní barvivo hemoglobin již déle nemůže v těle přenášet kyslík. 

Pokud zaznamenáte příznaky jako bolest hlavy, únava, závrať a obtíže při dýchání, oznamte to 

okamžitě svému lékaři a přestaňte lék užívat. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neoseptolete Duo spray 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neoseptolete Duo spray nežádoucí účinky, které se 

ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté Postihují více než 1 pacienta z 10

Časté Postihují 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté Postihují 1 až 10 pacientů z 1 000

Vzácné Postihují 1 až 10 pacientů z 10 000

Velmi vzácné Postihují méně než 1 pacienta z 10 000

Není známo Z dostupných údajů nelze určit

 

Méně časté:

- reakce z přecitlivělosti (alergická reakce). Pokud zaznamenáte příznaky jako vyrážka, svědění, 

otok kůže a obtíže při dýchání, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Pokud jste přecitlivělý/á na 

benzokain (známý pod chemickým názvem ester kyseliny 4-aminobenzoové), existuje možnost, 

že jste také přecitlivělý/á na jiná lokální anestetika stejné skupiny (např. prokain, tetrakain).

 

Vzácné:

- gastrointestinální (zažívací) problémy jako nevolnost, zvracení a průjem, zejména pokud užíváte 

vyšší než doporučené dávky.

- porucha krve nazývající se methemoglobinemie, při které krevní barvivo hemoglobin již déle 

nemůže v těle přenášet kyslík. Pokud zaznamenáte příznaky jako bolest hlavy, únava, závrať a 

obtíže při dýchání, oznamte to okamžitě svému lékaři a přestaňte lék užívat. 

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO SPRAY UCHOVÁVAT

5/5

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Neoseptolete Duo spray nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Neoseptolete Duo spray obsahuje

- Léčivými látkami jsou: benzocainum a cetylpyridinii chloridum monohydricum. Jeden ml 

orálního spreje obsahuje benzocainum 10 mg a cetylpyridinii chloridum monohydricum 2 mg.

- Pomocnými látkami jsou: ethanol 96 % (v/v), glycerol (E422), dihydrát sodné soli sacharinu 

(E954), silice máty peprné, čištěná voda.

Jak přípravek Neoseptolete Duo spray vypadá a co obsahuje toto balení

Orální sprej vypadá jako čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

Přípravek Neoseptolete Duo spray je dostupný v krabičkách obsahujících 30 ml orálního spreje

v plastové nádobě. Je přiložen vstřikovač spreje.

Informace o předepisování

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

11.5.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 3838989593551
SUKL: 0158001
Značka: Neoseptolete
Cesta podání: Do dutiny ústní
Léková forma: Sprej
Dodavatel na trh: KRKA
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: problémy v dutině ústní a krku
Výrobce: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím